Kyst og Fjord

Fornøyd med sjarkkampanje

Sjøfartsdirektoratet kommer med sjark-skryt etter at sikkerhetskampanjen «Sjekk sjarken» er avsluttet. I alt 174 sjarker ble besøkt av inspektører i januar.

Hilde Stange i Sjøfartsdirektoratet er fornøyd med "sjekk sjarken"-kampanjen.

Foto: Norges Fiskarlag
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Inspektørene var om bord i 174 sjarker og sitter igjen med utelukkende positive tilbakemeldinger nå som kampanjen er avsluttet, sjarkeierne tar sikkerheten på alvor, melder Sjøfartsdirektoratet i en omtale gjengitt på Fiskarlagets nettsider.

Gjennom kampanjen ble sjarkeierne utfordret til å gå gjennom sine sikkerhetsrutiner, samtidig som det ble delt tips og råd om hva som skal til for å bli enda sikrere fiskere – helt uten å risikere pålegg for feil eller mangler.

Utsatt gruppe

Bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet har prioritert fiskeflåten med fartøy under 15 meter er at gruppen er den med størst utsatt risiko. Det er også den klart største gruppen av fartøy med drøyt 5 500 av de vel 6 000 registrerte fiskefartøyene i Norge.

Bare i 2018 mistet sju personer livet i forbindelse med fiske. Det er sju for mye, skriver direktoratet i sin nettsak.

– Vårt mål er å redusere antall hendelser på havet. Gjennom en holdningskampanje som dette får vi en bevisstgjøring blant fiskerne, samtidig som vi får kjennskap til hvor skoen trykker, sier Hilde Stange, seniorrådgiver underavdeling fiskefartøy.

Fikk besøk

Fisker Jon Ludvigsen om bord i «HAVSULA» fikk besøk da han lå til kai på Ballstad i Lofoten.

- Jeg fikk skikkelig gode tips fra inspektøren, blant annet informasjon om fall over bord-line, nødstopp og annet sikkerhetsutstyr. Og så må jeg berømme dere og si at dette var en utrolig fin måte å treffe oss på, forteller Ludvigsen som nå venter på at torsken skal komme til Lofoten.

– Dette har vært en måned som har vært interessant, positiv og annerledes, men mest av alt veldig artig, forteller Tom Hartvigsen som har jobbet som inspektør ved Tromsø tilsynskontor i fire år.

Han forteller om fiskere som har etterspurt informasjon om registrering, godkjente foretak, direktoratets fokus og selvsagt også gode sikkerhetsrutiner som de kanskje ikke hadde kjennskap til fra før.

- Vi har opplevd en lett tone med fiskere som normalt kanskje ikke er så glade for å få inspektører om bord. En kar her oppe i nord opplevde kampanjen vår så positiv at han nesten ikke ville la meg gå, smiler Hartvigsen, som også legger til at det har vært fantastisk å slippe å skrive pålegg.

Vil gjenta suksessen

Med så positive tilbakemeldinger understreker Stange at Sjøfartsdirektoratet garantert vil gå i gang med en tilsvarende kampanje igjen.

- Vi har allerede oppnådd bieffekter ved at flere fiskerlag har invitert oss på møter, og som ønsker videre dialog om sikkerhet.

Slike invitasjoner vil hun gjerne ha mer av.

- Inviter oss, og vi kommer! Samtidig er det viktig å understreke at det til sjuende og sist er fiskerne selv som må sørge for sikkerheten til sjøs. Vi vil helst la påleggsblokka ligge, og komme til båter uten feil og mangler, sier hun.

Hun minner om at Sjøfartsdirektoratet står på stand under Lofotfishing 29.-31. mars, og at yrkesfiskere er velkommen til å delta gratis på Sikker Fisker-konferansen i Ålesund 6.-7. mai i år.

Opprettet 04.02.2019 09:27. Sist oppdatert 04.02.2019 09:30

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS