×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Forskerne anbefaler nytt nullår for lodda

ICES anbefaler at lodda får fred ett år til. Bestanden ligger langt under grensa for å anbefale kvote i 2020.

Havforskerne mener lodda må få fred ett år til. Foto: Jostein Røttingen, Havforskningsinstituttet

Det internasjonale havforskningsrådet ICES la frem sitt kvoteråd for lodde klokka 12.00 fredag.

Langt under grensa
Havforsker og medlem i rådgivningskomiteen i ICES, Bjarte Bogstad sier i en pressemelding at bestanden ligger langt under grensa for at forskerne kan anbefale en kvote i 2020.

bogstad

Bjarte Bogstad er norsk medlem i rådgivingskomitéen til ICES. Han er også med i den norske delegasjonen til møtet i den norsk-russiske fiskerikommisjonen.

Mat for andre
– Kommisjonen har vedtatt en regel for hvordan loddebestanden skal forvaltes, og undersøkelsene våre viser at det ikke bør fiskes lodde til neste år. Russland og Norge har som mål at lodda først og fremst skal fylle en viktig rolle i økosystemet i Barentshavet – å være mat for andre. Dersom vi finn ut at det blir et overskudd av lodde etter at torsken og andre viktige arter har tatt sitt, kan det åpnes for fiske, forteller Bogstad.

Langt under grensa
Under økosystemtoktet om høsten måler forskerne det som kalles «den modnende bestanden», det vil si den voksne delen av loddebestanden. Den danner grunnlaget for det som skal bli gytebestand neste vår. Då må forskerne beregne hvor mye torsken og andre arter forsyner seg av lodda i løpet av vinteren. Under toktet i høst målte forskerne den modnende bestanden til å være på rundt 300 000 tonn.

– Den nedre grensa for gytebestanden er på 200 000 tonn, og prognosen viser at det er nesten 98 prosent sikkert at gytebestanden kommer under dette – selv uten fiske. Denne gangen ligger vi således langt under grensa for å tilrå kvote, sier Bogstad.

I 2018 målte forskerne til sammenligning en modnende bestand på litt over en million tonn, men mente likevel at det ikke burde fiskes lodde i 2019. 

Ikke helsvart
Gytebestanden består stort sett av tre og fire år gammel lodde.
Bogstad forteller at loddebestanden er liten i år, og at det også er lite umoden lodde.

– Mengden ett år gammal lodde i høst er det laveste vi har målt siden 1995. Derimot var det over middels med loddeyngel i år, så det ser ikke helsvart ut.

God dekning
Bestandsvurderingen er basert på den akustiske dekninga som inngår i økosystemtoktet.

– Områdedekninga i toktet var god og dekka så godt som heile utbreiinga av bestanden. Et mindre område i nordaust ble ikke dekket, men like sør for dette området var det ikke lodde og man ventet ikke å finne lodde i dette nordøstlige området ut fra tidligere observasjoner, avslutter Bogstad.

På forsiden nå