×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Fortsatt bekymret for ueren

Havforskerne mener det rekrutteres for lite ungfisk til bestanden av vanlig uer.

Kjell Nedreaas, Geir Kristian Bjørneset og Christine Djønne er i gang med undersøke uer på fiskelaben.   Foto: Torhild Dahl / Havforskingsinstituttet

- Vi ser at snittalderen på vanleg uer i fangstene til fiskerne øker sakte men sikkert. Det betyr at lite ny fisk kommer til, forteller forsker Kjell Nedreaas i en artikkel på Havforskningsinstuttets sider.  

HI er i gang med å undersøke utviklingen av bestandene av vanlig uer, snabeluer og lusuer. En av oppgavene er å undersøke, og ikke minst artsbestemme eksemplarer som er frosset inn og sendt til HI fra fiskere som har deltatt i registreringen.

Det er tre arter som er ganske like av utseende, men når en vet hva en skal se etter er det ifølge Nedreaas ikke så vanskelig å se forskjell. Uansett er det viktig å holde styr på hvem som er hvem, for de tre artene har en ulik bestandsutvikling.

Ifølge Nedreaas var bestanden av snabeluer svært lav tidligere, men at den ved hjelp av ulike forvaltningstiltak har blitt bygget opp igjen til et nivå der ICES har kunnet gi høye kvoteråd for de nærmeste to årene.
For vanlig uer er situasjonen mer bekyringsfull, ifølge Nedreaas.

— Vi ser at det er svært lite rekruttering til denne bestanden. Nesten all fisk som fanges er godt voksen. Vi har nok fiska for hardt på denne bestanden over lang tid. Alderssamansettingen i fangstene er derfor en viktig indikator på om reguleringene er tilstrekkelige til å få ny rekruttering og vekst i bestanden, sier Nedreaas.

På forsiden nå