×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Fortsatt i alarmberedskap

Selv om faren for dødelige alger i Tromsø og Nordland det siste døgnet er redusert, mener Fiskeridirektoratet det fortsatt er all grunn til full beredskap.

Flere oppdrettsanlegg i Nordland og Troms har opplevd stor dødelighet de siste dagene på grunn av giftige alger.

Oppdretterne i Troms rapporterer om et nytt rolig døgn etter å ha blitt truffet av en enorm algeoppblomstringen rett før 17. mai. Det er ikke meldt om algerelatert dødelighet ved noen lokaliteter. Forholdene ser normale ut og det meldes at fisken går noe høyere i sjøen.

Selv om situasjonen ser bedre ut i Astafjorden, må oppdretterne fortsatt være oppmerksomme på at flak av oppblomstringen vil kunne ha effekt på fisk dersom de treffer anleggene. Havforskningsinstituttet har ikke tilstrekkelige data til å kunne si noe om hvor sannsynlig det er med nye oppblomstringer.

I Nordland meldes det fortsatt om en viss dødelighet i midtre og indre deler av Ofotfjorden. Lengre ut i fjorden er det ikke meldt om mortalitet siste døgnet. Det har ikke vært spredning til nye lokaliteter.

Det er imidlertid god grunn for fortsatt høy beredskap da Havforskningsinstituttet melder om utgående strøm i hele fjordbredden det kommende døgnet. Vanntransport utover fjorden vil kunne transportere deler av oppblomstringen til de ytre delene av Ofotfjorden.

- Slik det tidligere er informert om ber vi oppdrettere i Nordland, som ennå ikke er rammet, om å være klar over at kapasiteten på dødfiskhåndteringen er utfordrende i området, og at man i risikoutsatte områder undersøker alternativer utover den beredskapen som allerede foreligger.

På forsiden nå