Kyst og Fjord

Fortviler over samfengt fisk

Fiskehandler Karl-Alberth Hansen i Tromsø har brent seg på kjøp av samfengt fisk på auksjon hos Råfisklaget. – Praksisen må endres, sier han.

- Vi kjøper noe vi ikke vet hva er, sier Karl-Alberth Hansen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Rederier kaller deler av fangsten for «miks» og selger det samfengt. «Miks» forteller oss ingenting. Vi byr på noe vi ikke vet hva er, sier Hansen til Fiskeribladet (bak betalingsmur).

- Det er umulig å vite hva man kjøper når fisk er oppført som samfengt uten snittvekt. Det blir ofte kjøp med økonomiske tap, sier Karl Alberth Hansen.

Mot slutten av forrige måned kjøpte han det som var annonsert som kveite miks, sløyd u/hode, på Råfisklagets auksjonssider.

- Men i pakken var det undervekt, et avvik på 20 prosent, og der kun én fisk veide over fem kilo. Alle de øvrige veide godt under 4 kilo, og flere så lite som 1,2 kilo. Det var kveite så liten i størrelse at det var som ei rødspette å regne, sier han.

- Det er ingenting som heter «samfengt». Enten er det over eller under 4 kilo. For fisken skal størrelsessorteres, sier Hansen med solid trykk på skal. 

Hos Norges Råfisklag sier de at all fisk skal sorteres etter størrelse og dette har gjør de fiskerne oppmerksom på.

- Kjøper skal ha en formening om hva slags art og størrelser det er snakk om ved kjøp. Men så kan det være partier der det ikke har vært mengder nok til en frossenblokk. Da kan det nok forekomme at de partiene bli sortert samfengt uten merket snittvekt. Men det er i så fall brudd på forskriftene, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Råfisklaget.

Opprettet 18.06.2018 08:25. Sist oppdatert 18.06.2018 08:30

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS