Kyst og Fjord

Fortviler over samfengt fisk

Fiskehandler Karl-Alberth Hansen i Tromsø har brent seg på kjøp av samfengt fisk på auksjon hos Råfisklaget. – Praksisen må endres, sier han.

- Vi kjøper noe vi ikke vet hva er, sier Karl-Alberth Hansen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Rederier kaller deler av fangsten for «miks» og selger det samfengt. «Miks» forteller oss ingenting. Vi byr på noe vi ikke vet hva er, sier Hansen til Fiskeribladet (bak betalingsmur).

- Det er umulig å vite hva man kjøper når fisk er oppført som samfengt uten snittvekt. Det blir ofte kjøp med økonomiske tap, sier Karl Alberth Hansen.

Mot slutten av forrige måned kjøpte han det som var annonsert som kveite miks, sløyd u/hode, på Råfisklagets auksjonssider.

- Men i pakken var det undervekt, et avvik på 20 prosent, og der kun én fisk veide over fem kilo. Alle de øvrige veide godt under 4 kilo, og flere så lite som 1,2 kilo. Det var kveite så liten i størrelse at det var som ei rødspette å regne, sier han.

- Det er ingenting som heter «samfengt». Enten er det over eller under 4 kilo. For fisken skal størrelsessorteres, sier Hansen med solid trykk på skal. 

Hos Norges Råfisklag sier de at all fisk skal sorteres etter størrelse og dette har gjør de fiskerne oppmerksom på.

- Kjøper skal ha en formening om hva slags art og størrelser det er snakk om ved kjøp. Men så kan det være partier der det ikke har vært mengder nok til en frossenblokk. Da kan det nok forekomme at de partiene bli sortert samfengt uten merket snittvekt. Men det er i så fall brudd på forskriftene, sier omsetningssjef Willy Godtliebsen i Råfisklaget.

Opprettet 18.06.2018 08:25. Sist oppdatert 18.06.2018 08:30

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS