Kyst og Fjord

Fortvilet over markedskutt

Norges Sildesalgslag tar av egen kasse for å opprettholde satsingen i kritisk viktige markeder.

Må gå inn med egne penger i tillegg til markedsavgifts-midlene.

Foto: Scanfishphoto
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

På bare tre år har myndighetene kuttet de viktige markedsføringsmidlene til pelagiske arter som sild, makrell og lodde med 75 prosent. Norges Sildesalgslag går nå inn med ni millioner kroner for å gjenopprette satsingen på den viktige markedsføringen av norsk pelagisk villfisk. 

- Det er fryktelig trist at myndighetene velger å kutte der store deler av næringen vet vi har mest å hente: På markedsføring og salg av fantastiske norske fiskeprodukter i viktige globale markeder. Sjømatrådet får bare småpenger til å gjøre jobben de er satt til når vi nå virkelig kjemper for en posisjon i store, kritiske fiskemarkeder i Asia og Europa, sier styreleder Jonny Garvik i Norges Sildesalgslag.   Markedsavgiften for pelagisk fisk (sild, makrell og lodde), er i løpet av kort tid redusert fra 0,75 til 0, 3 prosent av totaleksporten. Det har redusert budsjettene fra 40 millioner i 2017 til 30 millioner i 2018 og vil kutte dem ytterligere ned til 10 millioner i 2019. Den store reduksjonen er ikke holdbar, og absolutt ikke verdt risikoen, når over 95 prosent av fisken vår blir eksportert til utlandet. Der blir den mat til millioner av mennesker og bringer store verdier tilbake til Norge.

- Vi er tilbake på nivået for markedsarbeid som vi hadde for rundt 15 år siden. Myndighetene gjør dette akkurat når sild og makrell har sikret seg et forsprang i store og viktige markeder, markeder som Norge kunne nytt godt av i ti-år fremover. Norsk villfisk som sild, makrell og lodde er i samme situasjon som hvitfisken (som torsk, sei og hyse) – som altså ikke har fått kuttet sin avgift. Det er uforståelig for oss fiskere av sild og makrell, sier Garvik. 

Myndighetene har sagt at de ønsker at den reduserte avgiften skal få virke en tid, men fiskerne mener det er ikke er tid til å vente. Andre nasjoner som vi deler bestandene med, står «klare i døren» for å overta Norges plass i hovedmarkedene, der det betales best og der verdiskapingen er størst. Og erfaring viser hvor vanskelig det er å vinne tilbake markeder der vi har vært ute.

- Vi kan ikke sitte handlingslammet og se på dette. Vil vi ha mer bredde i sjømatnæringen vår enn laks og hvitfisk, så er det nå vi må legge grunnlaget.  Styret i Norges Sildesalgslag har derfor bevilget ni millioner kroner i 2019 for å reparere på skadene så godt vi kan. Så skal vi jobbe for at engasjerte politikere og en samlet næring snur dette så snart som mulig, sier Garvik.   

Midlene vil bli disponert i tett samarbeid med Sjømatrådet. En prosjektgruppe skal bidra med innspill til prioriteringer og grep for de ekstra midlene, som altså dobler den planlagte summen for pelagisk markedsarbeid i 2019. Midlene kan brukes både til generisk markedsføring og i forbindelse med eventuelle bedriftsinitiativ.

- Hele hensikten med markedsavgiften er at næringen sammen bidrar til felles posisjonering av næringens og Norges beste. Denne nødløsningen vi nå gjennomfører er en alternativ finansiering av pelagisk markedsføring for 2019. Fra 2020 er det vår forventning at myndighetene har sørget for at finansieringen av pelagisk markedsføring gjennom Sjømatrådet er kommet opp på et bærekraftig nivå, sier Garvik

- Markedsavgiften skal tjene norsk sjømat og norske selskap både innen villfisk og oppdrett. Når fiskerne gjennom Sildelaget nå gjør dette, håper vi at dette eksempelet fører til at flere i næringen, samt myndighetene våre, velger igjen å tenke stort og på fellesskapet, fremfor smått og kortsiktig på hvert enkelt selskap, sier Garvik. 

Opprettet 11.10.2018 07:32. Sist oppdatert 11.10.2018 07:32

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS