×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Frikjent i snøkrabbesak

Øst-Finnmark tingrett har frikjent det latviske krabbefartøyet «Juras Vilkas» for ulovlig krabbefiske i Smutthullet. Nå blir det runddans i rettsapparatet.

Juras Vilkas drev fiske av snøkrabbe i strid med norske bestemmelser. Nå har tingretten frikjent skipperen. Foto: Kystvakten

- Retten har et annet syn enn norske myndigheter på hvilket regelverk som skal gjelde for snøkrabbe. Vi må diskutere med statsadvokaten hva vi nå skal gjøre videre, sier seksjonsleder for ressurskontroll i Kystvakten, Erling Øksenvåg.

Det er neppe noen stor spådommen at denne mandagens tingrettsdom blir anket.

Grunnleggende
Under rettstvisten ligger et par grunnleggende prinsipper, der Norge og EU er uenige om hvordan internasjonale bestemmelser skal tolkes, og der det nå er innledet internasjonale forhandlinger for å finne en avklaring. I mellomtida har tingretten i Vadsø gitt EU medhold.

To prinsipper gjelder for forvaltning av ressurser i internasjonale havområder; NEAFC-regelverket (North East Atlantic Fisheries Commission) for fisk og annet som befinner seg oppe i vannsøyla, og sokkelprinsippet for det som befinner seg på havbunnen - og under.

I grenseland
Krabben i Smutthullet befinner seg altså i grenseland mellom de to rettssystemene. Norge og Russland er klar på at snøkrabben befinner seg på bunnen og er en del av sokkelressursene. EU mener krabben er en ressurs på lik linje med sild og torsk i internasjonalt hav, som skal forvaltes av et internasjonalt regime.

NEAFC var et nytt regime som for alvor kom i funksjon i 1995, da FN-avtalen om fiske på det åpne hav var kommet på plass. Avtalen skulle særlig sikre at fiskeressursene i Smutthavet, utenfor alle 200-milssoner, ikke lenger skulle være fritt vilt for en internasjonal fiskeflåte med bekvemmelighetsflagg og uten kvoter. Men, som kjent, også Smutthullet ligger utenfor alle 200-milssoner, selv om det strengt talt ikke ligger ute i Atlanterhavet. Og dermed har internasjonale jurister fått noe å henge fingrene i. Samt fiskeriminister Per Sandberg og EU-minister Frank Bakke-Jensen.

- Norsk forbud gjelder ikke
I mellomtid har tingretten trukket sine konklusjoner:

- Norge har gitt sin tilslutning til NEAFC Scheme of Control and Enforcement, og plikter dermed å respektere de lisenser og tillatelser som er utstedt i medhold av NEAFCs forvaltningsregime, også på norsk kontinentalsokkel i "Smutthullet". Retten finner det ikke tvilsomt, og det er heller ikke bestridt, at Juras Vilkas drev fangst av snøkrabbe i Smutthullet i henhold til lisens, utstedt i tråd med føringene gitt i NEAFC-konvensjonen og NEAFC Scheme of Control and Enforcement. Retten konkluderer med at det nasjonale forbudet mot fangst av snøkrabbe på den norske kontinentalsokkelen i Smutthullet ikke gjelder i denne saken, i det forbudet strider mot Norges forpliktelser etter NEAFC-konvensjonen og NEAFC Scheme of Control and Enforcement, jf. straffeloven (2005) § 2.

På forsiden nå