×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Fritt hysefiske for konvensjonelle redskap

Nå er det fritt fram etter denne frøkna.  Foto: Arkiv

Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut:

  • Det innføres fritt fiske for alle fartøy i lukket gruppe som fisker med konvensjonelle redskap
  • Konvensjonelle havfiskefartøy gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 181 tonn hyse pr. kvotefaktor
  • Torsketrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 724 tonn hyse pr. kvotefaktor
  • Seitrålerne gis en kvoteøkning på 25 %, og dette innebærer maksimalkvoter på 256 tonn hyse pr. kvotefaktor

Direktoratet minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag 16. april. 

På forsiden nå