Kyst og Fjord

Frykter at Mattilsynet svekkes

Budsjettkutt fører til en kraftig svekking av alle sider ved Mattilsynets virksomhet, deriblant utstedelse av eksportattester til fiskerinæringa. Det skriver Hovedtillitsvalgt Terje Olsen i en pressemelding.

Alle sider av Mattilsynets virksomhet blir svekket, mener hovedtillitsvalgt. Her er ved landing av hval på Myre i fjor.

Foto: Dag Erlandsen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Bakgrunnen er budsjettavtalen mellom regjeringa og støttepartiene KrF og Venstre, som innebærer et nytt kutt på 25 millioner kroner, på toppen av allerede vedtatte kutt. Dermed har etaten 65 millioner kroner mindre å rutte med neste år, i forhold til i år.

- Ved mindre ressurser kan Mattilsynet ikke følge opp eget regelverk, og det vil ramme hele Mattilsynets fagfelt. Dette må politikerne stå til ansvar for, skriver Olsen.

Mattilsynet har de siste årene gjennomført en omfattende effektivisering/modernisering. Siden etaten ble etablert i 2004 er antall stillinger redusert med 300, ifølge Olsen.

Mattilsynet har store utfordringer når det gjelder satsing på dyrepoliti, bekjempelse av skrantesjuke, arbeidet med trygg drikkevannsforsyning og matkriminalitet, som skrever store ressurser.

Olsen mener neste skritt nå blir en prosess der hele kontorstrukturen i Mattilsynet må vurderes og det antakeligvis vil bli færre kontorer, som kan medføre en ytterligere sentralisering der distriktene rammes.

- Nedprioritering av innsatsen internasjonalt, svekket evne til å gi innspill til reguleringer som er viktig for Norge, redusert tilsynsaktivitet, også på høyt prioriterte områder, reduserte åpningstider, lavere saksbehandlingskapasitet på eksportlisenser og dårligere dyrevelferd, skriver Terje Olsen, som har satt opp ei real «smørbrødliste».

- Når det er snakk om så store kutt, kan vi ikke se at noen områder ikke blir rammet, skriver han.

  

Opprettet 04.12.2017 09:20. Sist oppdatert 04.12.2017 11:49

Kommenter via Facebook

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS