Kyst og Fjord

Frykter at uregulert krabbefiske fører til kollaps

Øyvind Seipæjærvi frykter kollaps i kongekrabbe-bestanden dersom man ikke klarer å få full kontroll over hva som fanges.

Krabbe-veteranen Øyvind Seipæjærvi frykter at svartfisket av krabbe vil bryte ned bestanden. 

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

 

- Det har skjedd før. I Stillehavs-Russland kollapset bestanden for 10-12 år siden etter en alt for høy beskatning. Nå ser vi allerede klare tegn til at krabben har gått i kraftig mink i mange områder på Finnmarks-kysten som tidligere hadde stor tetthet, sier Seipæjærvi til Kyst og Fjord.

 

Frykter for grunnlaget

Enkelte estimat anslår at så mye som 20 prosent av kongekrabben som omsettes i Norge, kan være ulovlig fanget.

- Dersom det stemmer kombinert med at kvotene samtidig ligger 30 prosent over det havforskerne foreslår, kan resultatet ende med at vi en dag står uten fangstgrunnlag, frykter Seipæjærvi.

I dag er han krabbefisker, men har fulgt kongekrabben siden den spede begynnelsen fra salgssiden. Sepæjærvi bygde opp de første eksportrutene fra Norge samt etablerte varemerkeforeningen Varanger.

Han liker absolutt ikke den utviklingen som skjer i næringen.

 

Ser signalene

- For det første har direktoratet hvert år satt en kvote som ligger langt over det havforskerne har anbefalt. Det har skjedd år etter år. Samtidig hersker det ingen tvil om at det foregår en svart omsetning. Det var jeg vitne til da jeg drev som krabbeselger, og det har absolutt ikke blitt bedre. Derfor er uttaket i dag kanskje så mye som 50 prosent over det som bestanden tåler, sier Seipæjærvi.

Derfor er han ikke overrasket over at det tas lite krabbe utenfor Vardø, Båtsfjord og i Tanafjorden.

- Helt øst i Finnmark får vi fortsatt gode krabbefangster. Men det skyldes trolig innsig fra Russland, ikke at den fornyer seg selv. Grunnlaget for å skru på varsellysene er i høyeste grad til stede, mener Seipæjærvi.

 

Ser likhetstegn

Bestanden av kongekrabbe i Stillehavs-Russland har ennå ikke tatt seg opp til samme nivå som før kollapsen man opplevde i perioden 2005 til 2008. Derfor mener Seipæjærvi det er all grunn til å være bekymret.

- Årsaken til at krabbebestanden brøt sammen her, skyldes blant annet en stor svart omsetning. De russiske myndighetene tok imidlertid grep og skiftet ut alle lokale kontrollenheter med folk fra Moskva for å bygge opp bestanden igjen.

For norske krabbefiskere var kollapsen i Øst-Russland svært lukrativ. Prisene skvatt umiddelbart i været og nærmest doblet seg over natten og har siden holdt seg høyt.

- Nå er det viktig at ikke vi ender i samme situasjon. Derfor bør man over hodet ikke ta lett på forvaltningen, sier Øyvind Seipæjærvi.

Opprettet 18.07.2018 08:14. Sist oppdatert 18.07.2018 08:14

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS