Kyst og Fjord

Frykter kvoten er bortkastet

Jørn-Gunnar Jacobsen mener distriktskvoten er bortkastet for industrien på Nordkyn, dersom de 3.000 tonnene som er avsatt, tas før sommeren.

Administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Norwegian Fish Company, har behov for fisk hele året, ikke kun i mai.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi har hele tiden signalisert at for oss er det viktig å ha fersk fisk tilgjengelig hele året. Derfor ville distriktskvoten være en god hjelp i oppstartfasen. Men hvis det viser seg at reguleringen sørger for at fisket kanskje allerede er tatt før mai er over, er den kort og godt borkastet, sier administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Norwegain Fish Company, selskapet som står bak nyetablerte Finnmark Fisk i Mehamn.

Møtt med vantro
Reguleringen som kom fredag, der det ble lagt opp til et kappfiske med 10.000 kilo som makismalkvote for hver deltakere, ble møtt med vantro lokalt på Nordkyn. Både ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune og Stine Akselsen i Lebesby kommune, utrykket et umiddelbart sinne over fordelingsnøkkelen som ble benyttet, og ber Fiskeriminister Per Sandberg gripe fatt i saken før fisket starter, med krav om omgjørelse.

Hvis ikke blir det et kappfiske uten sidestykke utenfor Nordkyn i mai, der det gjelder å sikre seg sin part. For foredlingsbedriftene starter imidlertid fisket på verst tenkelig tidspunkt, ettersom det som regel aldri er mangel på torsk i mai.

- Ber om fiasko
Også tidligere statssekretær Ronny Berg er overrasket over fordelingsnøkkelen. Han formelig nedsabler Fiskeridirektoratets opplegg for «Mehamn-kvoten.» Han er klokkeklar på at det ikke var dette departementet ba om, skriver avisa Finnmarken.

- Man skal være varsom med å påstå at direktoratet bevisst har gått inn for å spenne bein for distriktskvoten, men dette opplegget er å be om fiasko. Jeg skjønner det godt om noen påstår direktoratet også ønsker fiasko, sier Berg til avisa.
Han var statssekretæren i Nærings- og fiskeridirektoratet som jobbet videre med fiskeriminister Per Sandbergs løfte om ekstrakvote på et folkemøte i Mehamn. 
Berg Nordkyn-ordførerne har kommet med. Og jeg støtter deres krav om at fiskeriministeren bør gripe inn, sier Berg

Opprettet 23.04.2018 11:00. Sist oppdatert 23.04.2018 11:00

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS