Kyst og Fjord

Frykter kvoten er bortkastet

Jørn-Gunnar Jacobsen mener distriktskvoten er bortkastet for industrien på Nordkyn, dersom de 3.000 tonnene som er avsatt, tas før sommeren.

Administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Norwegian Fish Company, har behov for fisk hele året, ikke kun i mai.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi har hele tiden signalisert at for oss er det viktig å ha fersk fisk tilgjengelig hele året. Derfor ville distriktskvoten være en god hjelp i oppstartfasen. Men hvis det viser seg at reguleringen sørger for at fisket kanskje allerede er tatt før mai er over, er den kort og godt borkastet, sier administrerende direktør Jørn-Gunnar Jacobsen i Norwegain Fish Company, selskapet som står bak nyetablerte Finnmark Fisk i Mehamn.

Møtt med vantro
Reguleringen som kom fredag, der det ble lagt opp til et kappfiske med 10.000 kilo som makismalkvote for hver deltakere, ble møtt med vantro lokalt på Nordkyn. Både ordfører Trond Einar Olaussen i Gamvik kommune og Stine Akselsen i Lebesby kommune, utrykket et umiddelbart sinne over fordelingsnøkkelen som ble benyttet, og ber Fiskeriminister Per Sandberg gripe fatt i saken før fisket starter, med krav om omgjørelse.

Hvis ikke blir det et kappfiske uten sidestykke utenfor Nordkyn i mai, der det gjelder å sikre seg sin part. For foredlingsbedriftene starter imidlertid fisket på verst tenkelig tidspunkt, ettersom det som regel aldri er mangel på torsk i mai.

- Ber om fiasko
Også tidligere statssekretær Ronny Berg er overrasket over fordelingsnøkkelen. Han formelig nedsabler Fiskeridirektoratets opplegg for «Mehamn-kvoten.» Han er klokkeklar på at det ikke var dette departementet ba om, skriver avisa Finnmarken.

- Man skal være varsom med å påstå at direktoratet bevisst har gått inn for å spenne bein for distriktskvoten, men dette opplegget er å be om fiasko. Jeg skjønner det godt om noen påstår direktoratet også ønsker fiasko, sier Berg til avisa.
Han var statssekretæren i Nærings- og fiskeridirektoratet som jobbet videre med fiskeriminister Per Sandbergs løfte om ekstrakvote på et folkemøte i Mehamn. 
Berg Nordkyn-ordførerne har kommet med. Og jeg støtter deres krav om at fiskeriministeren bør gripe inn, sier Berg

Opprettet 23.04.2018 11:00. Sist oppdatert 23.04.2018 11:00

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS