×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Frykter rekekollaps i Troms

Tall fra statistisk sentralbyrå viser at rekefangstene på rekefeltene i Ullsfjord stuper mens Fylkesråd for Næring i Troms – planlegger flere nye oppdrettsanlegg i fjorden.  

- Vi står foran et kollaps i fiskeriene i Ullsfjorden om Fylkesrådet ikke snur, sier Eskild Johansen.

Vi står foran et kollaps i fiskeriene i Ullsfjorden om Fylkesrådet ikke snur, og utreder de miljømessige konsekvensene med oppdrett. 

Det sier Eskild Johansen, kommunestyrerepresentant for Karlsøy AP og medlem i Aksjonsgruppa «Stopp oppdrett i Ullsfjorden» – som lørdag hadde bygdemøte i Lakselvbukt. Johansen mener det er utslipp av lakselus midler som Azamethiphos og Deltamethrin fra anleggene i Karlsøy og Lyngenfjorden som kan ha redusert rekebestanden kraftig. Johansen mener nå at Fylkesrådet har en forpliktelse til å finne ut hva som skjer i fjorden, før mer skade er skjer.

Tallene viser dramatisk nedgang i rekefisket.

Tallene viser dramatisk nedgang i rekefisket.

Det jobber folk på fiskebrukene på Reinøya og i Oldervika, samt reke industrien i Lyngen som er helt avhengig av utkommet av fjorden. Når fangstene reduseres, samtidig som oppdretterne pumper ut midler som er designet for å ødelegge krepsdyr, så bør man kunne legge sammen to og to. 

Oppdrettsgigant på vei til Karlsøy
Norway Royal Salmons to underselskaper i Troms; Nord-Senja Laks og Wilsgård Fiskeindustri er nå innstilt til å få tildelt oppdrettslokalitetene i Karlsøy, til tross for at de grønne konsesjonene er svært omstridt. Johansen mener at oppdrettsgiganten ikke har noe som helst planer om å drive miljøvennlig. 

Med Triploid lakseproduksjon har til dags dato ikke klart å få en enste levedyktig bestand. Den steriliserte laksen har dødd i mærene før de ble fullvoksen. 

De er i tillegg motarbeid av deler av næringen fordi de mener den manipulerte laksen vil kunne skade norsk laks omdømme. Forsøkene med rognkjeks som avlusning er mislyktes, så det er ingen tvil om at en søknad om dispensasjon for å drifte ordinært vil komme. 

1400 underskrifter mot oppdrett i Ullsfjorden
Fredag kveld startet aksjonsgruppa underskriftsaksjon for å få løftet oppdrettssaken inn for behandling på fylkestinget. Aksjonsgruppa trengte da 500 underskrifter for å få saken vurdert av Fylkestinget. Mandag ble over 1400 underskrifter innsendt sammen med en begjæring til fylkestinget om å utsette behandlingen av oppdrettslokalitetene i Karlsøy, til Fylkestinget hadde behandlet innbyggerinitiativet. 

Oppdrettsanlegg og rekefelt i Troms.

Oppdrettsanlegg og rekefelt i Troms.

-  Med en ny konsesjon på Fakken utenfor Vannøy og et nytt anlegg på vei innerst i Ullsfjorden, står vi nå foran et økologisk kollaps i Ullsfjorden. Det er fylkesrådets ansvar å ivareta fiskeindustrien, kystfiskerne og befolkningens interesse – og ikke bare oppdretterne. Avsluttet Eskild Johansen. Tirsdag skal oppdrettslokaliteten behandles i fylkesrådet, avsluttet Eskild Johansen.

Tirsdag skal oppdrettslokaliteten behandles i fylkesrådet.

På forsiden nå