Kyst og Fjord

Full gass hos noen, permitteringer andre steder

Januar har vært god for Lerøy Norway Seafoods. Båtsfjordbruket hadde kun fire dager med drift.

Filétanlegget ved Lerøy i Berlevåg fikk kjørt seg i januar.

Foto: Privat
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Av Inge Bjørn Hansen

Mens trålerne leverte over en lav sko i januar stod det verre til med de som får fisken fra stor kyst og sjarkene. I Båtsfjord merkes dette ekstra godt blant meningmannen. Mens Lerøy Norway Seafoods mottak ikke har stått stille en eneste dag har Båtsfjordbruket kun vært i drift fire dager, og de ansatte har vært permittert.

 Ørjan Nergaard ved Lerøy forteller at alle konsernets avdelinger i nord har hatt fullt opp å gjøre.

–Her er det full fart. Januar var en veldig god trålmåned for oss. Vi har hatt store landinger både i Båtsfjord, Berlevåg og på Melbu. Fisken vi kjøper sprer vi også ut over de videreforedlingsanleggene vi har. Vi har kjørt fisk for salting til Kjøllefjord, og det som skal til filét til andre mottak. Spesielt artig er det at vi er kommet skikkelig i gang i Berlevåg. Her går filtemaskinene på høygir. Man kan med rette si at her er det full gass, forteller Nergaard.

 

Stillstand

Om Lerøy Norway Seafood har hatt en god januarmåned på grunn av trålerne, er det andre som må vente på at torsken skal komme nærmere land. Ved Båtsfjordbruket var det som nevnt i årets første med kun fire produksjonsdager. Daglig leder Frank Kristiansen er ikke bekymret for hvordan resten av vinteren skal bli videre angående leveranser.

–Her har vi stort sett vært fri for fisk i januar. For oss er årets første måned ofte tøff, både på grunn av værforhold og at de større båtene vi vanligvis kjøper fisk fra er av gårde på silda. Hvis man skal se litt positivt på det så har vi under stillstanden har god tid til å vedlikehold slik at vi er klar når det igjen blir leveranser, forteller Frank Kristiansen.

 

Permitteringer

Kristiansen forteller videre at etter som det ikke har vært leveranser, så har det heller ikke vært folk i arbeid.

–De er klart at januar har vært frustrerende også for de ansatte. Med kun fire dager på arbeid, og resten av måneden permittert begynner nok de også å bli utålmodig. Så nå går vi alle bare og venter på bedre vær og at torsken skal melde seg for fullt, sier sjefen ved Båtsfjordbruket.

Opprettet 01.02.2019 11:07. Sist oppdatert 01.02.2019 12:30

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS