×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Går mot sitt eget partiprogram

Senterpartiet foreslår å gjøre endringer i den såkalte «trålstigen» for å gi kystflåten fisk fra trålernes leveringspliktige kvoter. Dette fordi trålflåten ikke overholder leveringsplikten om å sikre råstoff til anlegg for bearbeiding. Dette synes Reidar Nilsen er å kjøpe stemmer med kvoter og han vil parkere hele Senterpartiets fiskeripolitikk.

Debatt

Arne Pedersen

Reidar Nilsen er nominert på fylkestingslisten til Troms og Finnmark Arbeiderparti. Han, i likhet med alle andre, som er nominert på Arbeiderpartiets liste er bundet av programmet partiet går til valg på. Dersom man ikke vil binde seg til vedtatt program så tar man et forbehold om programmet før man lar seg nominere. Nilsen har ikke tatt noen forbehold og han er nominert.

Dette er Arbeiderpartiets valgprogram, sitat; Jobbe for et leveringspliktsystem som fungerer etter sin hensikt, at det kvantum som ligger i trålkonsesjoner med leveringsplikt i det nye fylket blir landet ved anleggene i fylket slik at vi sikrer sysselsetting og verdiskaping i de tilgodesette kystsamfunnene.
At trålstigen endres slik at kvoter overføres fra havfiskeflåten til kystflåten og åpen gruppe.

Reidar Nilsen har funnet det riktig å rykke ut offentlig mot Senterpartiet. Han rammer imidlertid Arbeiderpartiets fiskeripolitikk hardest fordi han i samme slengen svekker troverdigheten til eget partis valgprogram.

Reidar Nilsen mener helt tydelig at det han selv går til valg på er både urealistisk og at det ikke kan gjennomføres. Dette gjør det neppe enklere for Arbeiderpartiet, som allerede sliter nok som det er på meningsmålingene nå. Dette burde Arbeiderpartiet vært spart for.

På forsiden nå