Kyst og Fjord

Går tungt inn i Skarsvåg

Investoren bak rederiet Kenfish engasjerer seg kraftig i Skarsvåg. I tillegg til kontroll over mottaket har han også kjøpt bygdas hotell.

Mottaket i Skarsvåg har fått inn nye krefter på eiersida. 

Foto: J.B.L Skarsvåg
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Med kapital fra tidligere eierskap i oppdrettsnæringa er Leif Inge Karlsen fra Kristiansund en engasjert investor i flere fiskeriforetak. Han eier blant annet 49 prosent av aksjene i rederiet Kenfish Holding AS, der fisker og utflytta Vardøværing Ken Åke Grahn eier resten.

I tillegg eier Leif Inge Karlsen Vardø Fiskeriservice AS, som etablerte seg for et drøyt år siden i Svartnes havn. Mottaket av fisk i Vardø har ennå ikke kommet i gang, og Kenfish-båtene har så langt levert sin fangst hos Nergård Polar i Kjøllefjord. Mottaket i Vardø starter etter planen i mai/ juni, men Karlsen sier til Kyst og Fjord at selskapet ønsker å ha mottak i denne delen av fylket også i fremtiden. Dermed ble det naturlig å se til Skarsvåg etter eierskiftet hos Polar i Kjøllefjord tidligere i år.

 

Anlegget i Skarsvåg eies av eiendomsselskapet J.B.L Skarsvåg AS, der Johan B. Larsen Eiendom AS fra Lofoten inntil nylig var største eier. Moskenes-selskapet har hatt problemer med drifta i Skarsvåg, og som Kyst og Fjord omtalte i forrige uke, er det nå åpnet konkurs hos driftsselskapet Johan B. Larsen Fisk AS.
Eierskapet i Skarsvåg er imidlertid håndtert via eiendomsselskapet Johan B. Larsen Eiendom AS, som etter Vardø Fiskeriservices inntog sitter med 49 prosent av aksjene i J.B.L Skarsvåg AS.

- Men vi kommer til å øke vår eierandel i J.B.L Skarsvåg AS. Vi har en opsjon på å kjøpe inntil 90,1 prosent av aksjene i selskapet, og den har styret nettopp vedtatt at vi skal benytte oss av, sier Karlsen til Kyst og Fjord.

Det er gjort investeringer i en del driftsutstyr som for eksempel ny kaikran. Men i løpet av de neste to årene varsler Leif Inge Karlsen investeringer i linjer og produksjonsutstyr for mellom 15 og 20 millioner kroner. 

 

Leif Inge Karlsen har klokkertro på at det er mulig å hente ut mer profitt på ferskfisk.
- Det er en nisje for kvalitetsfisk, vi mener det ikke må være volumet som er drivende. Kvotene er jo begrenset, så det handler jo om å få opp prisen per kilo. Konseptet er enkelt og greit å kjøle ned fisken så den har null grader og at alt går rett ut til de best betalende kundene som vil ha blankpakket superkvalitet. Det kan være restauranter eller andre type kunder. Det gir førstehåndspris til fiskerne vesentlig over Råfisklagets minstepris. Skal man lykkes i dette arbeidet må man linke fiskeren til markedet, sier Karlsen, som ønsker å være et godt mottakssted for både Kenfish-båtene og andre som er interessert i å komme til bygda med kvalitetsfisk.

 

Kjøpte hotellet

Så interessert i å lokke til seg kvalitetsfiskere er Karlsen, at han likegodt slo til og kjøpte hotellet i bygda, som tilfeldigvis lå til salgs på Finn.no.

- Dette gjør vi for å tilby tilreisende fiskere mulighet til å være der over lengre tid, og å ha ting på stell. Eventuelt også for å ha muligheten til å få familien på besøk mens de er der og driver fiske. Vi ønsker å ha et godt tilbud også til de minste båtene, de som ikke ha alt de trenger om bord.

Karlsen ler hjertelig når vi spør om ambisjonene innen reiselivsnæringa.
- Vi skal ikke drive primært med turisme, men vi har kjøpt hotellet for å ha gode forhold for tilreisende fiskere og egne ansatte. Men målet er å ha helårig drift, og alle som vil skal få leie rom her, sier Karlsen.

Opprettet 14.03.2019 13:41. Sist oppdatert 14.03.2019 14:00

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS