×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Gir Kystvakta slepebåt-ansvaret

Etter mange år med innleie av sivile fartøyer får endelig Kystvakta oppdraget de har ønsket seg. Det innebærer ytterligere to nye Kystvaktskip i tjeneste.

Kystvakten har mengdetrening i slep. Her håndterer KV "Sortland" tankeren "Stena Sirita" under en øvelse.  Foto: Kystvakten

Kritikerne av Kystverkets sivile slepebåtberedskap har pekt på at det er dårlig ressursbruk å legge store fartøyer i passiv beredskap, mens ressursene heller kunne vært lagt til Kystvakten som uansett er til stede med aktive båter og kan kombinere slepebåtjobben med annen tjeneste. I går varslet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at Kystvakten skal overta jobben fra 2020, og leie inn to ekstra fartøyer.

- Vi er svært fornøyde med at vi nå har fått på plass en forutsigbar, sikker og langsiktig løsning for den statlige slepeberedskapen. Løsningen vil styrke slepeberedskapen samtidig som den vil gi økt tilstedeværelse og heve Kystvaktens evne til å utføre sine lovpålagte oppgaver, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

- Løsningen gir god utnyttelse av samfunnets ressurser. Kystvakten får nå det operative ansvaret for den statlige slepeberedskapen og blir tilført to nye kystvaktfartøy fra 1. januar 2020, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

Kystverket vil fortsatt være ansvarlig myndighet for ordningen, som fortsatt skal ledes fra Vardø VTS. Det operative ansvaret skal ivaretas av Kystvakten.

Løsningen krever innleie av to ekstra fartøy som fra 2020 bemannes med kystvaktpersonell. Fartøyene vil inngå som en del av Kystvaktens struktur. Den stående statlige slepeberedskapen vil bestå av: KV Harstad, de tre fartøyene i Barentshav-klassen og to tilførte KV-fartøy. Dette betyr at slepeberedskapen vil bestå av seks fartøy, istedenfor dagens fire fartøy.

Den nye ordningen vil innfases allerede fra 2019.

- Kystverket og Kystvakten samarbeider godt allerede i dag og vi er sikre på at de sammen vil løse denne viktige samfunnsoppgaven på en effektiv måte, avslutter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

På forsiden nå