×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Gir Norge rett

Etter folkeretten har Norge eksklusiv rett til å utnytte snøkrabbe-ressursen ved Svalbard, mener Høyesterett.

På norsk kontinentalsokkel har Norge eksklusiv rett til denne fangsten.

De har forkastet anken fra et latvisk rederi som ble arrestert ved Svalbard for drøyt to år siden.  Konklusjonen betyr at Svalbardtraktaten ikke er til hinder for å straffe fiskere som fanger snøkrabbe uten gyldig norsk godkjenning, skriver Verdens Gang.

Dommen ble avgitt i storkammer torsdag og er enstemmig, melder avisen.

Latviske «Senator» ble i januar 2017 brakt til land i Kirkenes. De hadde en lisens som var utstedt av EU.

– Dette dreier seg om norsk kontinentalsokkel, som bare Norge rår over. Kommer det flere skip, så vil de bli arrestert, sa daværende fiskeriminister Per Sandberg til VG etter at båten ble arrestert.

På forsiden nå