×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Gir grønt lys for oppdrett i verdensarvområdet

Fiskeriminister Odd Emil Ingebrigtsen gir tommel opp for Mowis søknad om oppdrett ved Rørskjæran i Vega. 

Odd Emil Ingebrigtsen synes det er greit med oppdrett i verdensarvområdet på Vega.  Foto: Nærings- og fiskeridepartementet.

Ministeren karakteriserer i en pressemelding sitt vedtak som et "betinget ja" til oppdrett i Vega. 

- Nærings- og fiskeridepartementet gir Mowi ASA tillatelse til oppdrett i Rørskjæran i Vega. Tillatelsen forutsetter at dette er forenelig med ny kommunedelplan for kystsonen i Vega kommune, skriver Fiskeridepartementet i sin pressemelding. 

Motstanden mot oppdrettsetableringer i verdensarvområdet på Vega har vært betydelig, og det foreligger flere innsigelser til etableringen. 

Les også: Utsetter etablering av oppdrett i verdensarvområde

- Jeg er glad for at vi har funnet en god løsning som gir forutsigbarhet for kommunen og næringsinteressene, er i tråd med vedtak lokalt, og som legger til rette for sameksistens mellom verdensarv og nye bærekraftige næringer, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Det er fremmet innsigelse mot kommunedelplanen som følge av to planlagte akvakulturlokaliteter innenfor Vega verdensarvområde. Innsigelsene kan bortfalle dersom ikke tilleggsundersøkelsene som pågår fastslår at akvakulturlokalitetene er uforenelige med verdensarvverdiene, skriver departementet.

- Akvakulturlokalitetene er sterkt ønsket av kommunen. Bærekraftig og miljømessig forsvarlig drift av akvakultur kan forenes med ivaretakelse av verdensarvverdiene. Ny næringsvirksomhet er nødvendig for å skape aktivitet og inntekter i lokalsamfunnet, og opprettholde bosetting i distriktene. Bosettingen i Vega er også en viktig del av verdensarven, sier Ingebrigtsen.

verdensarv

Her er området hvor Nærings- og Fiskeridepartementet synes det er OK med oppdrett. (Foto: Ina Andreassen, verdensarvvega.no)

På forsiden nå