Kyst og Fjord

Girer opp Berlevåg

Lerøy Norway Seafood åpner om en måned et anlegg med siste nytt av teknologi som er laget for å behandle fisk.

Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Lerøy Norway Seafood (th) sammen med arbeidsgjengen i innspurten på moderniseringen.

Foto: Inge Bjørn Hansen
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

Tiden med fersk fisk kun som passelig oppskårede stykker på en tallerken er for lengst over. Industrien har vært i stadig endring for å kunne tilfredsstille et mer og mer kresent marked. Lenge har fiskebedriftene gjort halvt arbeid›› og sendt så mye som mulig ut av landet enten hel, eller frosset i blokk. Bearbeidingen og videreforedling har foregått i andre land, mange ganger på andre siden av kloden.

Men, tidene endrer seg, og industrien med den. Nå er det best mulig kvalitet på fisken som skal selges til kunde som har høyeste prioritet. På samme måte som andre fiskekjøpere langs kysten oppgraderer nå også Lerøy Norway Seafood anlegget sitt i Berlevåg  slik at det som kommer derfra holder topp klasse.

Ørjan Nergaard, råstoffsjef i Lerøy Norway  Seafood, er for tiden i Berlevåg og følger med på innspurten i ombyggingen og utvidelsen av bedriftens anlegg der. Han er svært så fornøyd med fremdriften.

– Her går alle ansette bare og gleder seg til vi er ferdig med utvidelsen. Om ca. en måned er vi i havn, og da blir dette kjempegreier, sier Nergaard.

Les hele saken her

Opprettet 29.01.2019 06:27. Sist oppdatert 29.01.2019 06:30

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS