×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Gjør Bivdu til en samisk fiskeriorganisasjon

Sametinget har bevilget støtte til å bygge opp Bivdu som en samisk fiskeriorganisasjon. Målet er å bli en slagkraftig næringsorganisasjon som ivaretar samers og befolkningens rett til fiske.

- Det er positivt at Bivdu har klare mål og jeg er glad over at Sametinget kan støtte opp om arbeidet, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR). Foto: Sametinget

- Støtten er viktig for å sikre gode vilkår for fjordfiskerne i sjøsamiske områder, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR).

220.000 kroner
Sametinget har bevilget kr 140 000 til oppbyggingsarbeidet. Sametinget har også en støtteordning for samiske næringsorganisasjoner, og har bevilget kr 80 000 i driftsstøtte til organisasjonen.

image001 (1)

Inge Arne Eriksen er daglig leder i Bivdu.

Bivdu, som tidligere jobbet med sjølaksefisket under navnet Tana og Omegn Sjølaksefiskeforening, skal ivareta interessene og rettighetene til alle som bor i sjøsamiske områder og som bruker marine ressurser. På et årsmøte i fjor ble Bivdu stiftet, med Inge Arne Eriksen som daglig leder. Organisasjonen jobber nå med å utarbeide medlemskriterier med mer, og har som mål å bli en slagkraftig næringsorganisasjon som ivaretar samers og befolkningens rett til fiske.

- Fiskerne sjøl gjør dette best
- Det blir litt som Norges Fiskarlag, Bondelaget og Norske Reindriftsamers Landsforbund, som jobber med de ulike næringers interesser. Vi trenger en ren næringsorganisasjon som kan ivareta de samiske fiskeriinteresser. Sametinget kan ikke gjøre dette alene. Jeg synes det er positivt at organisasjonen har klare mål og jeg er glad over at Sametinget kan støtte opp om Bivdu, sier sametingsråd Silje Karine Muotka til Kyst og Fjord.

-  Det er utrolig viktig at fiskerne prioriterer sine interesser i fiskeripolitikken og har mulighet til aktiv deltakelse i det politiske arbeidet. De beste aktørene til å gjøre dette er fiskerne sjøl, og det Bivdu nå gjør er at de tar ansvar for fjordfiskernes interesser, sier hun.

På forsiden nå