Kyst og Fjord

- Gjør for dårlig jobb

Store beslag av smuglerfisk følges kun opp med bøtelegging. Politiet erkjenner at de burde gått dypere ned i materien.

Dette er det største beslaget på 610 kilo fiskefilét, i all hovedsak torskeloin.

Foto: Tollvesenet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.n

Så langt i år har tollerne beslaglagt 3,6 tonn fisk på grensestasjonene i Troms og Finnmark, pluss Mo i Rana og Bjørnfjell i Nordland. Det er cirka like mye som på samme tid i fjor, men bak årets beslag av fisk ligger flere store beslag, for eksempel:

  • Utsjok grensestasjon 26. januar: 201 kg.
  • Polmak grensestasjon 20. april, 610 kg.
  • Kivilompolo grensestasjon 28. april, 206 kg.
  • Bjørnfjell grensestasjon mai, 251 kg.
  • Bjørnfjell grensestasjon mai, 225 kg.
  • Mo i Rana, 206 kg.

Regionsjef i Tollvesenet i Troms og Finnmark, Atle Joakimsen oppgir at beslagene stort sett dreier seg om renskåret filét, svært ofte bare høyrygg/loins. Det betyr at man kan bruke en omregningsfaktor på 5 til 6 for å anslå hvilke uttak av rundfisk som ligger bak beslagene.

Overlates til politiet

Tollsjef Atle Joakimsen mener at både størrelsen på beslagene og årstiden de er gjort, vitner om en organisert virksomhet.
- I disse sakene kan du kan trygt si at dette ikke handler om typiske fisketurister. For dette har ikke noe med turisme å gjøre, sier Joakimsen.

Tollvesenet overlater denne typen saker til politiet for påtalebeslutning. Der ender så godt som samtlige saker med standardisert bøtelegging med kr. 100,- per kilo fisk

Politiet etterforsker ikke

Seksjonsleder for felles etterforskning i Troms og Finnmark, Kenneth Nilsen, erkjenner at dette er en for slapp oppfølging.
- Vi reagerer jo på typen fisk som beslaglegges. Vi ser at det er typisk bare loins vi beslaglegger, så vi legger til grunn en omregningsfaktor på 1:6 i forhold til rundfisk.

- Og da tyder vel beslag av flere hundre kilo filét på at det kan ligge ressurslovbrudd med mer bak smuglerforsøket?
- Jeg synes politiet har gjort en for dårlig jobb i forhold til beslagene på grensa, vi har som regel bare skrevet et forelegg. Vi burde nok forsøkt å spore opp hvor fisken kommer fra, og hvem som står bak. Vi burde gjøre en mer nøye etterforskningsjobb med tanke på å avdekke om det er noen som har dette nærmest som næring. Dette er fellesskapets verdier som fraktes over grensene, og vi burde fulgt det bedre opp. Det har vi ingen problemer med å erkjenne, sier Kenneth Nilsen.

Mer i papiravisa

Opprettet 22.06.2018 07:33. Sist oppdatert 22.06.2018 07:33

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS