Kyst og Fjord

- Gjør for dårlig jobb

Store beslag av smuglerfisk følges kun opp med bøtelegging. Politiet erkjenner at de burde gått dypere ned i materien.

Dette er det største beslaget på 610 kilo fiskefilét, i all hovedsak torskeloin.

Foto: Tollvesenet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.n

Så langt i år har tollerne beslaglagt 3,6 tonn fisk på grensestasjonene i Troms og Finnmark, pluss Mo i Rana og Bjørnfjell i Nordland. Det er cirka like mye som på samme tid i fjor, men bak årets beslag av fisk ligger flere store beslag, for eksempel:

  • Utsjok grensestasjon 26. januar: 201 kg.
  • Polmak grensestasjon 20. april, 610 kg.
  • Kivilompolo grensestasjon 28. april, 206 kg.
  • Bjørnfjell grensestasjon mai, 251 kg.
  • Bjørnfjell grensestasjon mai, 225 kg.
  • Mo i Rana, 206 kg.

Regionsjef i Tollvesenet i Troms og Finnmark, Atle Joakimsen oppgir at beslagene stort sett dreier seg om renskåret filét, svært ofte bare høyrygg/loins. Det betyr at man kan bruke en omregningsfaktor på 5 til 6 for å anslå hvilke uttak av rundfisk som ligger bak beslagene.

Overlates til politiet

Tollsjef Atle Joakimsen mener at både størrelsen på beslagene og årstiden de er gjort, vitner om en organisert virksomhet.
- I disse sakene kan du kan trygt si at dette ikke handler om typiske fisketurister. For dette har ikke noe med turisme å gjøre, sier Joakimsen.

Tollvesenet overlater denne typen saker til politiet for påtalebeslutning. Der ender så godt som samtlige saker med standardisert bøtelegging med kr. 100,- per kilo fisk

Politiet etterforsker ikke

Seksjonsleder for felles etterforskning i Troms og Finnmark, Kenneth Nilsen, erkjenner at dette er en for slapp oppfølging.
- Vi reagerer jo på typen fisk som beslaglegges. Vi ser at det er typisk bare loins vi beslaglegger, så vi legger til grunn en omregningsfaktor på 1:6 i forhold til rundfisk.

- Og da tyder vel beslag av flere hundre kilo filét på at det kan ligge ressurslovbrudd med mer bak smuglerforsøket?
- Jeg synes politiet har gjort en for dårlig jobb i forhold til beslagene på grensa, vi har som regel bare skrevet et forelegg. Vi burde nok forsøkt å spore opp hvor fisken kommer fra, og hvem som står bak. Vi burde gjøre en mer nøye etterforskningsjobb med tanke på å avdekke om det er noen som har dette nærmest som næring. Dette er fellesskapets verdier som fraktes over grensene, og vi burde fulgt det bedre opp. Det har vi ingen problemer med å erkjenne, sier Kenneth Nilsen.

Mer i papiravisa

Opprettet 22.06.2018 07:33. Sist oppdatert 22.06.2018 07:33

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS