Kyst og Fjord

Gjør innhugg i hvitfisk-sektoren

Kvoter og mottaksanlegg samles på stadig færre hender, eid av laksenæringen. – Jeg trodde det var bra, men nå har jeg endret syn.

Tobø i Havøysund er et av anleggene som har blitt kjøpt opp med laksekroner.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier fiskekjøper Rita Karlsen hos Br. Karlsen på Husøy til nettstedet Nord24.

De siste årene har stadig flere aktører fra oppdrettsnæringen gått inn i deler av hvitfisk-sektoren.

Lerøy kjøpte Havfisk AS samt Norway Seafoods. Gustav Witzøe og Salmar har kjøpt en rekke mottaksanlegg og produsenter av hvitfisk.

Det siste større inntoget fra lakse-miljøet, var da Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold sikret seg majoriteten i Nergård.

– Jeg trodde det var bra, nå har jeg endret syn, sier administrerende direktør Rita Karlsen i Brødrene Karlsen, et hvitfiskselskap som gikk motsatt vei og kjøpte seg inn i oppdrettsnæringen. Hun er spesielt skuffet over markedsarbeidet oppdrettsgigantene har utført så langt for hvitfisken.

Antyder at forvaltningen kan bli utfordret
Fiskeriminister Per Sandberg ser bare fordeler med laksepenger inn i hvitfisknæringen, og viser til at konkurransen i sjømatindustrien blir stadig tøffere.

– Konkurransen framover – særlig for sjømatindustrien – blir tøffere og tøffere. Laksenæringen kommer inn med kapital og hele sitt næringskjedefokus, sier Sandberg samme nettsted.

Direktør Magnar Pedersen i Nofima kommenterer problemstillingen slik:

– Når de store aktørene kommer inn, kan det bli interessant å se om forvaltningen blir utfordret i sterkere grad. Lerøy og Nergård eier til sammen 15 prosent av de norske hvitfisk-kvotene. En kan stille seg spørsmål om hvor lenge Witzøe vil sitte å se på at han ikke har tilgang på eget råstoff. En konsekvens kan bli at deltakerloven blir utfordret i sterkere grad fremover, sier Pedersen til Nord24.

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ser fordeler og ulemper med utviklingen.

– Det betyr mer penger inn i en næring som tidligere ikke har hatt så lett for å få tak i kapital. Vi ser dermed en tendens til større helhetlige sjømatkonsern på bekostning av rene torskeselskap og rene lakseselskap, sier han til samme nettsted.

Opprettet 14.03.2018 15:50. Sist oppdatert 15.03.2018 07:44

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS