Kyst og Fjord

Gjør innhugg i hvitfisk-sektoren

Kvoter og mottaksanlegg samles på stadig færre hender, eid av laksenæringen. – Jeg trodde det var bra, men nå har jeg endret syn.

Tobø i Havøysund er et av anleggene som har blitt kjøpt opp med laksekroner.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det sier fiskekjøper Rita Karlsen hos Br. Karlsen på Husøy til nettstedet Nord24.

De siste årene har stadig flere aktører fra oppdrettsnæringen gått inn i deler av hvitfisk-sektoren.

Lerøy kjøpte Havfisk AS samt Norway Seafoods. Gustav Witzøe og Salmar har kjøpt en rekke mottaksanlegg og produsenter av hvitfisk.

Det siste større inntoget fra lakse-miljøet, var da Per Magne Grøndahl og Bjarte Tunold sikret seg majoriteten i Nergård.

– Jeg trodde det var bra, nå har jeg endret syn, sier administrerende direktør Rita Karlsen i Brødrene Karlsen, et hvitfiskselskap som gikk motsatt vei og kjøpte seg inn i oppdrettsnæringen. Hun er spesielt skuffet over markedsarbeidet oppdrettsgigantene har utført så langt for hvitfisken.

Antyder at forvaltningen kan bli utfordret
Fiskeriminister Per Sandberg ser bare fordeler med laksepenger inn i hvitfisknæringen, og viser til at konkurransen i sjømatindustrien blir stadig tøffere.

– Konkurransen framover – særlig for sjømatindustrien – blir tøffere og tøffere. Laksenæringen kommer inn med kapital og hele sitt næringskjedefokus, sier Sandberg samme nettsted.

Direktør Magnar Pedersen i Nofima kommenterer problemstillingen slik:

– Når de store aktørene kommer inn, kan det bli interessant å se om forvaltningen blir utfordret i sterkere grad. Lerøy og Nergård eier til sammen 15 prosent av de norske hvitfisk-kvotene. En kan stille seg spørsmål om hvor lenge Witzøe vil sitte å se på at han ikke har tilgang på eget råstoff. En konsekvens kan bli at deltakerloven blir utfordret i sterkere grad fremover, sier Pedersen til Nord24.

Adm. dir. Geir Ove Ystmark i Sjømat Norge ser fordeler og ulemper med utviklingen.

– Det betyr mer penger inn i en næring som tidligere ikke har hatt så lett for å få tak i kapital. Vi ser dermed en tendens til større helhetlige sjømatkonsern på bekostning av rene torskeselskap og rene lakseselskap, sier han til samme nettsted.

Opprettet 14.03.2018 15:50. Sist oppdatert 15.03.2018 07:44

Kommenter via Facebook

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS