×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Glad for bevilgning til forskingstokt

Havforskingsdirektør Sissel Rogne sier det er «fabelaktig gledelig» at regjeringa foreslår å bevilge 37,5 millioner kroner til et forskingstokt i Antarktis.

«Kronprins Haakon» skal ut på stort tokt mot slutten av dette året. Foto: Havforskningsinstituttet

Hun er også fornøyd med at et prosjekt om havets helse også får et betydelig beløp, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i ei pressemelding at toktet skal styrke kunnskapen om krillen si rolle i økosystemene i Antarktis og dermed øke kunnskapsgrunnlaget for forvaltingen av krill.

Skal bruke «Kronprins Haakon».

Toktet skal gjennomføres med det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon», og Rogne er glad for at regjeringa satsar på aktiv bruk av fartøyet.

– Nå får vi vist hva som er mulig å gjøre med båten. Vi får også økt kunnskap om økosystemene i disse viktige havområdene – i tillegg til det vi får vite om krillen, sier Rogne.

Toktet er den første store kartlegginga av krill siden 2000, og planlegginga er godt i gang. «Kronprins Haakon» seiler etter planen mot Antarktis mot slutten av 2018.  
Havforskingsinstituttet skal planlegge og gjennomføre toktet i samarbeid med Norsk Polarinstitutt.

30 millioner til havets helse

Regjeringa foreslår også en bevilgning på 30 millionar kroner til et prosjekt som skal skaffe mer kunnskap om havets helse. Havforskingsinstituttet er blant de som skal bidra til prosjeket.

– Dette er en viktig oppgave, og vi skal vere helt i front, sier Rogne.

– Blant annet skal vi ta i bruk såkalt «miljø-DNA», noe som er helt nytt, forteller hun.

På forsiden nå