Kyst og Fjord

Glad for bevilgning til forskingstokt

Havforskingsdirektør Sissel Rogne sier det er «fabelaktig gledelig» at regjeringa foreslår å bevilge 37,5 millioner kroner til et forskingstokt i Antarktis.

«Kronprins Haakon» skal ut på stort tokt mot slutten av dette året.

Foto: Havforskningsinstituttet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Hun er også fornøyd med at et prosjekt om havets helse også får et betydelig beløp, melder Havforskningsinstituttet på sine nettsider.

Nærings- og fiskeridepartementet skriver i ei pressemelding at toktet skal styrke kunnskapen om krillen si rolle i økosystemene i Antarktis og dermed øke kunnskapsgrunnlaget for forvaltingen av krill.

Skal bruke «Kronprins Haakon».

Toktet skal gjennomføres med det nye isgående forskningsfartøyet «Kronprins Haakon», og Rogne er glad for at regjeringa satsar på aktiv bruk av fartøyet.

– Nå får vi vist hva som er mulig å gjøre med båten. Vi får også økt kunnskap om økosystemene i disse viktige havområdene – i tillegg til det vi får vite om krillen, sier Rogne.

Toktet er den første store kartlegginga av krill siden 2000, og planlegginga er godt i gang. «Kronprins Haakon» seiler etter planen mot Antarktis mot slutten av 2018.  
Havforskingsinstituttet skal planlegge og gjennomføre toktet i samarbeid med Norsk Polarinstitutt.

30 millioner til havets helse

Regjeringa foreslår også en bevilgning på 30 millionar kroner til et prosjekt som skal skaffe mer kunnskap om havets helse. Havforskingsinstituttet er blant de som skal bidra til prosjeket.

– Dette er en viktig oppgave, og vi skal vere helt i front, sier Rogne.

– Blant annet skal vi ta i bruk såkalt «miljø-DNA», noe som er helt nytt, forteller hun.

Opprettet 08.10.2018 12:02. Sist oppdatert 09.10.2018 08:39

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS