Kyst og Fjord

- Gledelig nyhet fra Nordland Ap

Nordland Fylkes fiskarlag er svært fornøyde med signalene om snuoperasjon i oljesaken.

Daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar Jonassen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti har gjennom media signalisert at han ikke lenger går inn for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Saken skal debatteres på partiets årsmøte til høsten.

 – Dette er en svært god nyhet og et viktig signal om at Arbeiderpartiet er villig til å ta ansvar for at havmiljøet i disse viktige områdene kan ivaretas på en god måte og at fiskeriene kan drives videre uten fare for at en skal få petroleumsvirksomhet midt i matfatet. Vi er derfor meget tilfreds med at lederen i partiet nå uttrykker at han går inn for å endre partiets syn. Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen i en pressemelding.

Skjæran møter kritikk fra blant Høyre og Fellesforbundet for at han nå endret standpunkt i saken i forhold til tidligere.

- Det må være lov å endre synspunkt i denne viktige saken og det at Skjæran har kommet til en annen erkjennelse enn tidligere skal han ha berømmelse for sier Steinar Jonassen som også legger til at ytterligere satsing på andre næringer så som sjømatnæringen helt klart vil gi Nordlandssamfunnet et løft i årene frem

Norges Fiskarlag og mange andre har i svært mange år arbeidet for at det ikke må åpnes for petroleumsvirksomhet i disse svært viktige og sårbare områdene.

- Når det nå ser ut for at vi får Nordland Arbeiderparti med på laget så håper og tror jeg at denne kampen må være vunnet for lang tid fremover og at en kan få ro om dette spørsmålet sier Jonassen og legger til at det er mange som skal ha en stor takk for det arbeidet som har vært gjort.

- Jeg vil spesielt trekke frem Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe som med sine mange tusen medlemmer har stått på i en årrekke for å nå dit vi er i dag. I tillegg har ulike miljøorganisasjoner og noen politiske partier gjort en strålende jobb. At vi nå også endelig har fått Nordland Arbeiderparti med helt og fullt og ikke bare på det kompromisset som partiet vedtok på årsmøtet i fjor er intet mindre enn strålende sier Steinar Jonassen.

- Jeg er overbevist om at dersom nå Nordland Arbeiderparti sier nei til konsekvensutredning for hele LoVeSe – området så kommer dette også til å bli vedtaket på det neste landsmøtet i Det Norske Arbeiderparti. Hvis det blir tilfelle er vi sikret at det i overskuelig framtid ikke blir petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja avslutter en meget fornøyd daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.

Opprettet 10.08.2018 08:16. Sist oppdatert 10.08.2018 08:16

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS