Kyst og Fjord

- Gledelig nyhet fra Nordland Ap

Nordland Fylkes fiskarlag er svært fornøyde med signalene om snuoperasjon i oljesaken.

Daglig leder i Nordland fylkes fiskarlag, Steinar Jonassen.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Leder Bjørnar Skjæran i Nordland Arbeiderparti har gjennom media signalisert at han ikke lenger går inn for å konsekvensutrede Lofoten, Vesterålen og Senja for petroleumsvirksomhet. Saken skal debatteres på partiets årsmøte til høsten.

 – Dette er en svært god nyhet og et viktig signal om at Arbeiderpartiet er villig til å ta ansvar for at havmiljøet i disse viktige områdene kan ivaretas på en god måte og at fiskeriene kan drives videre uten fare for at en skal få petroleumsvirksomhet midt i matfatet. Vi er derfor meget tilfreds med at lederen i partiet nå uttrykker at han går inn for å endre partiets syn. Det sier daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen i en pressemelding.

Skjæran møter kritikk fra blant Høyre og Fellesforbundet for at han nå endret standpunkt i saken i forhold til tidligere.

- Det må være lov å endre synspunkt i denne viktige saken og det at Skjæran har kommet til en annen erkjennelse enn tidligere skal han ha berømmelse for sier Steinar Jonassen som også legger til at ytterligere satsing på andre næringer så som sjømatnæringen helt klart vil gi Nordlandssamfunnet et løft i årene frem

Norges Fiskarlag og mange andre har i svært mange år arbeidet for at det ikke må åpnes for petroleumsvirksomhet i disse svært viktige og sårbare områdene.

- Når det nå ser ut for at vi får Nordland Arbeiderparti med på laget så håper og tror jeg at denne kampen må være vunnet for lang tid fremover og at en kan få ro om dette spørsmålet sier Jonassen og legger til at det er mange som skal ha en stor takk for det arbeidet som har vært gjort.

- Jeg vil spesielt trekke frem Folkeaksjonen Oljefritt LoVeSe som med sine mange tusen medlemmer har stått på i en årrekke for å nå dit vi er i dag. I tillegg har ulike miljøorganisasjoner og noen politiske partier gjort en strålende jobb. At vi nå også endelig har fått Nordland Arbeiderparti med helt og fullt og ikke bare på det kompromisset som partiet vedtok på årsmøtet i fjor er intet mindre enn strålende sier Steinar Jonassen.

- Jeg er overbevist om at dersom nå Nordland Arbeiderparti sier nei til konsekvensutredning for hele LoVeSe – området så kommer dette også til å bli vedtaket på det neste landsmøtet i Det Norske Arbeiderparti. Hvis det blir tilfelle er vi sikret at det i overskuelig framtid ikke blir petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja avslutter en meget fornøyd daglig leder i Nordland Fylkes Fiskarlag, Steinar Jonassen.

Opprettet 10.08.2018 08:16. Sist oppdatert 10.08.2018 08:16

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS