Kyst og Fjord

Håper fortsatt

Fiskeriminister Tom Harald Nesvik (FrP) har ikke gitt opp håpet om å få på plass en fiskeriavtale med Storbritannia før brexit.

- Avtaler om veterinær- og tollregimer kan ikke skrivers under før Storbritannia er ute av EU, sier Harald Tom Nesvik.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Det begynner likevel å haste. 29. mars er datoen som er satt for britenes farvel med unionen og Nesvik håper å få på plass en avtale innen den tid som gjør at norske fiskerier ikke blir rammet av brexit. – Du har ikke en avtale før den er endelig underskrevet, understreker han overfor E24.

– Vi gjør det vi kan for å gi fiskerinæringen forutsigbarhet, sa fiskeriminister Tom Harald Nesvik under et møte med næringen før helga. Norge eksporterte sjømat til Storbritannia i fjro for 5,8 milliarder kroner.

Dersom EUs tollregler faller bort, er tollsatsene på fisk på null prosent gjennom verdens handelsorganisasjon WTO, slik at det blir ikke noen toll automatisk, tvert imot. Likevel er man ikke sikret.

Nesvik jobber med å bevare dagens toll- og veterinær-regime på grensen for norsk sjømat, dersom Storbritannia går hodestups ut av EU.

– På de aller fleste områder, både når det gjelder de veterinære forhold og importen til Storbritannia, er det meste for så vidt klart, men de har ikke lov til å skrive under på en avtale før utskillelsen fra EU har funnet sted, sier han til nettstedet E24.

– Du skal aldri si aldri, fordi du har ikke en avtale før den er endelig underskrevet. Men slik det ser ut nå, så ser det ut som om vi har kontroll på det meste. Jeg har to ganger vært i London for å ha møter med George Eustice. Nå trakk dessverre nettopp han seg nettopp i protest mot egen statsminister, som var dumt, svarer Nesvik.

– Som er utfordringen hvis vi ikke får en avtale, så er det de bearbeidet produktene vi vil slite på, siden det er andre tollinjer som slår inn. For havbruksnæringen er jeg heller ikke nervøs, siden det er lave tollsatser her og. Jeg har relativt god tro på at vi vil finne en løsning på de aller fleste tingene, sier han. 

– Mye av den ferske laksen vår kommer via bil gjennom Europa og gjennom den engelske kanal. Det er ingen byer i dette området som kan ta mot opp mot 5000 vogntog som sliter med å komme igjennom, og da sliter de lastetransportene som har et avklart forhold med køen, sier Nesvik, og understreker at norske myndigheter jobber med problemet. 

Opprettet 11.03.2019 07:30. Sist oppdatert 11.03.2019 07:30

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS