Kyst og Fjord

Håper på kvart milliard

Nettverk for kyst og fjord-kommuner har fått utarbeidet en rapport som viser at det er uproblematisk å kreve inn 250 millioner i arealavgift fra oppdrettsnæringa.

Per Sandberg trenerer stortingsvedtak, mener Hitra-ordfører.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Rapporten fra analysebyråret Kontali viser ifølge de samarbeidende kommunene at det ikke ligger noen hindre i vegen for å kreve inn avgifter som vil kunne gi vertskommunene for oppdrett en inntekt på 250 millioner kroner i året, melder NRK.  

Stortinget vedtok i juni at en slik avgift skal på plass, men leder av nettverket, Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen mener at fiskeriminister Per Sandberg trenerer innføringen av avgiften.

Men Sandberg er uenig, og leser Kontali-rapporten helt annerledes.

 – Det Stortinget har foreslått er vanskelig å innføre. De vil skille mellom bearbeidet og ubearbeidet fisk. I tillegg vil de at de som går med underskudd skal slippe avgiften, sier han til NRK.

Av stortingsvedtaket fremgår det: «Stortinget ber regjeringen sette i gang et arbeid med å utrede en avgift pr. kilo eksportert ubearbeidet fisk». Rapporten fra Kontali Analyse konkluderer med at det ikke er noen problemer med å innføre den.

«Etter vår vurdering vil det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller – gruppe for produksjonsavgiften slik at beregninger og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet».
Per Sandberg ser det annerledes, og sier til NRK:
– Å finne ut hvem som skal betale en slik avgift vil bli en stor utfordring.

Opprettet 13.09.2017 09:40. Sist oppdatert 13.09.2017 09:40

Kommenter via Facebook

Åpning og stengning av områder Fiskeridirektøren åpner med øyeblikkelig virkning området nord for Bjørnøya, innenfor fiskevernsonen ved Svalbard, som er stengt for fiske med torsketrål og snurrevad.

Leppefisk for 6,7 mill Leppefisket startet opp i uke 31 med verdi på 7,2 mill kr andre uka av dette fisket, redusert til 6,7 mill kroner i uke 33.

Øker trålerkvoten Trålerne får fiske mer hyse i nord.

Må avtale før oppstart Ingen seinotfartøy må starte fisket uten leveringsavtale med kjøper!

Fjernet trål på Svalbard KV «Andenes» har vært på søppeloppdrag for Sysselmannen.

Kystvakten på fjellredning Kystvaktskipet KV Farm har vært på fjellredningstjeneste på Sørøya.

Lakserømming i Møre og Romsdal Meldinger rapporterte om forholdsvis stor fisk på avveie, og aktuelle anlegg ble bedt om å inspisere nøtene sine.

Må være registrert Som fritidsfisker må du registrere båten din i Småbåtregisteret hos Redningsselskapet eller i Skipsregistrene for å delta i fisket etter leppefisk.

- Husk journalkravet Fiskeridirektoratet minner om endringer i journalkravet i landingsforskriften, som ble endret 20. februar 2017. 

Endringer i sildefisket Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i fiske fra midnatt Fiskeridirektøren med melding.

Nytt oljefunn i Norskehavet Funnet er på mellom 25 og 50 millioner utvinnbare fat med olje.

Nye regler fra 1. juli Fra 1. juli trer krav om sikkerhetsstyringssystem for fartøy under 500 bruttotonn (bt) i kraft.

Øker uer-kvoten Økte kvoter i trålernes fiske etter uer i nord.

Stopp i makrellfiske Fiskeridirektøren med melding.

Nedtur for ørret Norge eksporterte 2900 tonn ørret for 236 millioner kroner i mai.

Reke-økning Norge eksporterte 842 tonn reker for 60 millioner kroner i mai.

Redusert ventetid Ettersom flere nå har tatt sin tobiskvote, vil ventetiden for utseiling etter lossing til mel/olje bli redusert med ett døgn. 

Tilrådning om tobis Fiskeridirektøren med melding.

Øker minstemålet Minstemålet på notfanget sei økes i området mellom 62°N og 66°33’N 

Ny pakkegrader til oppdrettsgigant Valgte Marel som leverandør til nyanlegg.

Bygde kassefabrikk Siden behovet bare ble større, bygde lakseslakteriet likegodt en isoporkassefabrikk.

Oppdrettsselskap vil kjøpe flyplass Bedriften som har millard-overskudd er ikke som alle andre. Nå vil de betale ut alle de andre eierne av flyplassen.

Fikk et år medlemskap gratis Markus J. Olaussen fra Helligvær ved Bodø er en godt fornøyd vinner. Han er en av de tre som er trukket ut som vinner av gratis årsmedlemskap i Fiskarlaget.

Føringstilskudd for kongsnegl Heretter vil det bli utbetalt en kroner per kilo i føringstilskudd for kongesnegl.

Fortsatt snurrevad-forbud Det generelle forbudet mot å fiske med snurrevad innenfor fjordlinjene står ved lag.

Gir føringstilskudd for slog Innenfor en ramme på en halv million kroner, kan Norges Råfisklag nå gi tilskudd for frakt av slog til produksjon.

Var på vei til Danmark Fisketraileren som søndag tok fyr på toppen av Kåringen nær Lødingen, var på vei til Danmark.

Rolig i kolmulefisket Med hovedflåten i loddemodus, har det kun vært noen få båter i aktivitet på kolmula.

Knalluke på lodda En knalluke på loddefiske på Island med hele 37.900 tonn i journalen.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS