Kyst og Fjord

Håper på rask oppstart

Avdelingsleder Roy Olsen håper Mørenots avdeling på Skjervøy kommer raskt i drift igjen.

Temperaturen under brannen var enorm, og smeltet regelrett ned stålbjelkene.

Foto: Rune Arild
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi har opplevd bedre dager, men vi er glade det ikke gikk mye verre, sier avdelingsleder hos Mørenot på Skjervøy, Roy Olsen etter at anlegget i dag ble totalskadet i brann. 

Bygget hans ligger bare en vegbredde unna Lerøy Auroras anlegg. Til alt overmål er det kassefabrikken som vender mot det brannrammede bygget, og en spredning hit ville fått store følger for Lerøy-anlegget hvor det jobber over 200 mennesker.
- Lykken i dette er jo at brannvesenet, sivilforsvaret og alle som hjalp til under brannen gjorde en formidabel jobb. At de klarte å holde dette unna nabobygget var en stor bragd. Til tider sto flammene over taket til Lerøy, men heldigvis lå det snø på taket som antakeligvis berget dagen.

 

Med et bygg fullt av nøter og annet plastmateriale var temperaturen under brannen svært høy.
- Deler av stålbygget er regelrett nedsmeltet, konstaterer Olsen når branntomta etter hvert har kjølt seg såpass ned at det går an å inspisere ødeleggelsene.

- Hva blir konsekvensene for dere og kundene?
- Vi håper på så små konsekvenser som mulig. Vi driver jo med flere ting, som for eksempel garnmontering og servicestasjon for redningsflåter. Denne virksomheten ligger i et annet bygg som ikke ble berørt av brannen. Garnlageret gikk også fri, så i denne garnsesongen går det bra.

- Vi hadde 100- 150 ferdigmonterte garn til kunder som gikk tapt, men det lar seg erstatte på rimelig kort tid. Så for kystflåten får ikke dette så veldig store konsekvenser, det er verre for leveransene til stor kyst og trål, for det rammede bygget huset produksjonen av snurrevad, trål og nøter. Vi må se hvordan vi løser dette. Det mest akutte tiltaket er at halvparten av de ansatte drar til Mørenots anlegg i Tromsø og forsterker produksjonen der. Vi hadde to tråler på gulvet som vi skal produsere på nytt i Tromsø. Men så handler det om å fylle de avtalene vi har fremover, og vi får se hvordan det skal skje. Vi er allerede i forhandlinger om midlertidige lokaler, og så handler det om å få på plass varelageret igjen, sier Olsen, som er glad for å være del av et større system på en dag som denne.
- Da greier vi å samle inn litt «bits and pieces» her og der, og komme raskt tilbake i ordinær drift.

 

Avdelingen i Skjervøy har 12 fast ansatte pluss en håndfull tilkallingsvikarer.
- Vi håper å kanskje bruke egne ansatte i forbindelse med opprydningsarbeid og det som skal skje fremover, så det er ikke sikkert vi trenger å permittere folk, sier Roy Olsen.  

Opprettet 07.03.2019 14:38. Sist oppdatert 07.03.2019 14:52

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS