Kyst og Fjord

Håper på redningsskøyte

Det kan komme til å bli flertall for å plassere ei redningsskøyte i Mehamn. Det kan se ut til at det er flertall for skøyte til Mehamn, men forhandlingene er ikke over.

Det forhandles om plassering av redningsskøyte i Mehamn.

Foto: Redningsselskapet
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Redningsselskapet vil plassere «Peter Henry von Koss» i Mehamn, men trenger ti millioner ekstra i året til driftsutgifter, melder ifinnmark.no.

Næringspolitisk talsmann Steinar Reiten (KrF) støtter en slik ekstrabevilgning, men har ikke med seg sentrumskamerat Venstre på dette.

– Både ekstra redningsskøyte og Post 60 er høyt på min liste over det vi bør prioritere i forhandlingene. Det er viktig for oss å vise at vi også er et parti for Nord-Norge. Men det hele avhenger av hvilken inntektsramme man blir enige om i forhandlingene, sier Reiten.

SV støtter Redningsselskapet. Det sier partiets medlem i transportkomiteen, Arne Nævra.

I dag er det redningsskøyter i Altafjorden, Sørvær, Havøysund og Båtsfjord.– Vi mener at Redningsselskapets forslag er glimrende. Det er en rask og rimelig ordning for å øke redningsberedskapen i nord. Dette tilbudet bør Stortinget ta imot med åpne armer, sier Nævra til nettstedet.

Ap har ikke bestemt seg. Sverre Myrli skal sammen med Ingalill Olsen møte redningsselskapet i Mehamn i dag mandag.

– I utgangspunktet har vi stor sympati for Redningsselskapet forslag. Vi har også merket oss hva fiskerne sier om behovet, men vi vil gjerne høre litt mer, sier Myrli til ifinnmark.no.

Opprettet 13.11.2017 09:13. Sist oppdatert 13.11.2017 09:13

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS