Kyst og Fjord

Halverte fartøykvoter i åpen gruppe

Fiskeridirektøren har nå oversendt sitt forslag til regulering til Fiskeridepartementet.

Åpen gruppes skjebne ligger nå i hendene til Fiskeridepartementet.

Foto: Arkiv
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Fiskeridirektør Liv Holmefjord skriver i en pressemelding at overfisket i åpen gruppe og spørsmålet om hvordan dette skal ajourføres, har vært gjenstand for mye diskusjon både i forkant og etterkant av Reguleringsmøtet tidligere i høst

- Vi vil, med noen mindre justeringer, opprettholde vårt opprinnelige forslag og går for en saldering av overfisket i åpen gruppe der halvparten, eller 5.500 tonn av overfisket, må tas innad i gruppa, mens den andre halvparten må tas fra «toppen». Videre foreslår vi en forskuttering på 10 % av 2020-kvoten (1.763 tonn), kvotebytte fra 3.000 tonn hyse til samme mengde torsk med havfiskeflåten, og 1.000 tonn sei i bytte med 1.000 tonn torsk, også fra havfiskeflåten, sier fiskeridirektør Liv Holmefjord.

Det betyr at åpen gruppe vil ha ei reell kvote på 17.806 tonn i 2019, når man ikke regner inn ferskfiskordninga som i 2019 vil være 1.840 tonn for denne gruppa.

Det er Fiskeridepartementet som til slutt avgjør reguleringsopplegget for 2019.

På fartøynivå ser forslaget slik ut:

 

Fartøylengde

Maksimalkvoter

Garanterte kvoter

Under 8 meter

7,3

5,3

8 - 9,99 meter

10,2

7,4

Over 10 meter

11,7

8,5

Opprettet 03.12.2018 07:31. Sist oppdatert 03.12.2018 07:31

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS