Kyst og Fjord

- Han har jo vært der hele tida!

Funnet av den omkomne Edgar Hansen snart to år etter forliset vekker sterke følelser.

"Kristine" ble hevet av en arbeidsbåt fra Finnsnes dykk & anleggsservice mandag kveld. 

Foto: Finnsnes dykk & anleggsservice
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Datteren Kristine Vinje og sønnen Aleksander Johannessen fikk søndag den endelige avklaringen: Det hadde blitt gjort funn av en død person ved sjarken «Kristine» som gikk ned 18. juli 2016. Faren er ennå ikke formelt identifisert, men de to holder ikke muligheten for at det skulle være noen andre, åpen.

- Jeg er helt sikker på at det er han. Jeg har fått beskrevet klærne han hadde på seg, og jeg mener det ikke kan være noen tvil, sier Aleksander.

"Kristine" ble hevet av Finnsnes dykk & anleggsservice mandags kveld etter at de søndag gjorde funn av en omkommet person ved båten.

Sjarken "Kristine" ble hevet mandag kveld kveld av arbeidsbåten "Niklas".

Samtidig som de to er glade for at det kan settes punktum for saken, og at de får en grav å gå til, er de kritiske til at det måtte skje på denne måten.
At faren ble funnet, handler om et rent privat initiativ fra selskapet Finnsnes dykk & anleggsservice. De kontaktet barna til Edgar Hansen allerede i 2017 for å få tillatelse til å gjøre et forsøk på å heve båten med tanke på de verdier vraket representerer.

Selskapet gjorde et forsøk sommeren 2017, men dette mislyktes. Da selskapet var tilbake i området i annet oppdrag gjorde de et nytt forsøk, og det var da fiskeren ble funnet. Daglig leder Keneth Larsen sier til Kyst og Fjord at tampen ble slitt av, og at båten da sank til bunns igjen. Han tror den omkomne kan ha kommet løs i forbindelse med denne operasjonen.
- Vi fant ham på havbunnen ved båten da vi inspiserte med ROV før det nye hevingsforsøket, sier Larsen.

 

De etterlatte sitter med blandede følelser, men sier at det er gleden som har overtaket.

- Det er jo først og fremst bare veldig positivt. Det er jo bare synd at det ikke ble gjort før, men sånn er det, sier Aleksander Johannessen.
Søsteren Kristine er også glad for at saken endelig får sitt punktum, men er samtidig svært kritisk til at det måtte en privat vrakletingsaksjon til for at faren skulle bli funnet.
- Jeg føler jo at det er latterlig, rett og slett. Det er latterlig at ikke havarikommisjonen tok opp båten rett etter at havariet hadde skjedd. Jeg blir sint, for han vært der hele tida. Det er for dårlig at det måtte et privat firma på banen for å få gjort dette. Det kunne jo spart oss for nesten to år med uvisshet hvis de hadde gjort dette med en gang, sier Kristine Vinje.

LES MER OM SAKEN I DENNE UKES PAPIRUTGAVE AV KYST OG FJORD

Opprettet 16.05.2018 09:45. Sist oppdatert 16.05.2018 09:54

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS