Kyst og Fjord

- Han har jo vært der hele tida!

Funnet av den omkomne Edgar Hansen snart to år etter forliset vekker sterke følelser.

"Kristine" ble hevet av en arbeidsbåt fra Finnsnes dykk & anleggsservice mandag kveld. 

Foto: Finnsnes dykk & anleggsservice
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 
erik@kystogfjord.no

 

Datteren Kristine Vinje og sønnen Aleksander Johannessen fikk søndag den endelige avklaringen: Det hadde blitt gjort funn av en død person ved sjarken «Kristine» som gikk ned 18. juli 2016. Faren er ennå ikke formelt identifisert, men de to holder ikke muligheten for at det skulle være noen andre, åpen.

- Jeg er helt sikker på at det er han. Jeg har fått beskrevet klærne han hadde på seg, og jeg mener det ikke kan være noen tvil, sier Aleksander.

"Kristine" ble hevet av Finnsnes dykk & anleggsservice mandags kveld etter at de søndag gjorde funn av en omkommet person ved båten.

Sjarken "Kristine" ble hevet mandag kveld kveld av arbeidsbåten "Niklas".

Samtidig som de to er glade for at det kan settes punktum for saken, og at de får en grav å gå til, er de kritiske til at det måtte skje på denne måten.
At faren ble funnet, handler om et rent privat initiativ fra selskapet Finnsnes dykk & anleggsservice. De kontaktet barna til Edgar Hansen allerede i 2017 for å få tillatelse til å gjøre et forsøk på å heve båten med tanke på de verdier vraket representerer.

Selskapet gjorde et forsøk sommeren 2017, men dette mislyktes. Da selskapet var tilbake i området i annet oppdrag gjorde de et nytt forsøk, og det var da fiskeren ble funnet. Daglig leder Keneth Larsen sier til Kyst og Fjord at tampen ble slitt av, og at båten da sank til bunns igjen. Han tror den omkomne kan ha kommet løs i forbindelse med denne operasjonen.
- Vi fant ham på havbunnen ved båten da vi inspiserte med ROV før det nye hevingsforsøket, sier Larsen.

 

De etterlatte sitter med blandede følelser, men sier at det er gleden som har overtaket.

- Det er jo først og fremst bare veldig positivt. Det er jo bare synd at det ikke ble gjort før, men sånn er det, sier Aleksander Johannessen.
Søsteren Kristine er også glad for at saken endelig får sitt punktum, men er samtidig svært kritisk til at det måtte en privat vrakletingsaksjon til for at faren skulle bli funnet.
- Jeg føler jo at det er latterlig, rett og slett. Det er latterlig at ikke havarikommisjonen tok opp båten rett etter at havariet hadde skjedd. Jeg blir sint, for han vært der hele tida. Det er for dårlig at det måtte et privat firma på banen for å få gjort dette. Det kunne jo spart oss for nesten to år med uvisshet hvis de hadde gjort dette med en gang, sier Kristine Vinje.

LES MER OM SAKEN I DENNE UKES PAPIRUTGAVE AV KYST OG FJORD

Opprettet 16.05.2018 09:45. Sist oppdatert 16.05.2018 09:54

Kommenter via Facebook

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS