×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Har drept laks verdt 620 millioner

Hittil har algeoppblomstringen i Troms og Nordland drept laks verdt mer enn en halv Lofotseong. Verdier for over 600 millioner kroner har gått tapt.

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Foto: Illustrasjonsfoto

Fiskeridirektoratets melder at de foreløpige tall viser at i overkant av 10 000 tonn oppdrettslaks er død som følge av algeoppblomstringen nord i Nordland og sør i Troms. Samtidig slår de fast at oppblomstringen er ikke over.

Fiskeridirektoratet har samtidig laget et  omtrentlig regnestykke hva utbruddet vil si:

10 000 tonn laks i levende vekt x 62 kroner kilo = 620 millioner kroner. Med andre ord snakker vi om ufattelig store verdier, eksempelvis mer en halve Lofotsesongen.

Fortsatt fare
Oppdretterne i Troms har ikke meldt om dødelighet siden 17. mai. I Nordland er det imidlertid fortsatt høy dødelighet og flere nye lokaliteter er rammet.

Prognosene for det kommende døgnet er utgående vannstrøm fra Ofotfjorden, noe som betyr at flere anlegg i ytre deler av fjorden står i fare. Det meldes fortsatt om dødelighet i midtre og indre deler.

Fiskeridirektoratets region Nord, region Nordland og hovedkontoret i Bergen jobber fortløpende med dispensasjoner og andre løsninger for oppdrettere som blant annet vil flytte fisk.

Viktig å dele info
- Det er viktig at ulike aktører som er involvert deler informasjon med hverandre og med Fiskeridirektoratet slik at det kommer inn mest mulig opplysninger som kan hjelpe oppdretterne, heter det i meldingen fra Fiskeridirektoratet.

I vannprøver fra begge fylker er det påvist alger i slekten Chrysochromulina. Dette er en vanlig alge i norske farvann, men ved forhold som er spesielt gode for algene kan den blomstre opp i stort antall og være dødelig for fisk

På forsiden nå