Kyst og Fjord

Har ikke tid til å frakte fisk

Beredskapsbåten som betjener ras-isolerte Sørvær har kapasitet for 20 tonn gods. Men den kapasiteten får ikke fiskebruket benytte.

Denne båten kunne holdt fiskekjøpet i gang i Sørvær. Men det har ikke rederiet tid til. 

Foto: Bostek
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær har mye å være frustrert over for tida. Ferdselen på vegen ut av bygda har vært sterkt begrenset etter at det 21. desember gikk et ras i fjellsiden over tunnelinnslaget til Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn.

Et mislykket forsøk på å fjerne de siste steinmassene fredag mislyktes, med det resultat at vegen ble totalstengt fra mandag. Dermed måtte Ylanen stenge ned fiskekjøpet igjen etter ett døgns aktivitet. Bruket er fullt ut rigget for fersk produksjon, og har ingen mulighet til å drive uten jevnlig avtak av produktene.

 

Frank arne ylanen

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen er svært frustrert over situasjonen.

Som erstatning for vegforbindelse har Finnmark Fylkeskommune satt opp M/S Ingøy som beredskapsbåt. Katamaranen har kapasitet for 20 tonn gods, men ettersom fylkets primære ansvar er passasjerer har fylket frasagt seg ansvaret for gods. 

Beredskapsruta er satt opp til å gå på anrop, og i utgangspunktet ville ikke rederiet som går ruta frakte dagligvarer til bygda med mindre det kunne skje på turer hvor det allerede var passasjerer. Men dette fikk ordfører Eva Husby strammet opp i forleden, slik at Boreal nå skal levere post, medisiner og dagligvarer til Sørvær uavhengig av om den samtidig har passasjerer å føre.

 

Fraktekapasiteten på 20 tonn kunne vært en avbøtende kapasitet for fiskebruket, men fordi beredskapsjobben allerede tøyer strikken hos rederiet, har de rett og slett ikke tid til å laste og losse fisk. Da sprenger de nemlig antallet timer mannskapet kan jobbe innenfor hviletidsregimet.
- Beredskapsbåten kunne jo faktisk tatt unna en del fisk og avhjulpet situasjonen. Men de frasier seg ansvaret for godset. Spørsmålet blir jo hvem som har ansvaret for å holde industrien i gang i ei bygd når noe slikt skjer.

 

Ordfører Eva Husby (Ap) deler Ylanens frustrasjon.
- Jeg mener jeg man må kunne utfordre det samfunnsansvaret fylket har for å holde samfunnene i gang. De har ansvaret for vegene, og da må de ta ansvar når vegen stenger. Det kan ikke være meningen at næringslivet skal ta ansvaret for dette selv, sier Husby, som mener ledelsen ved samferdselsavdelingen i Fylket bør svare for hvilket ansvar de finner det naturlig å ta.

 

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi bekrefter overfor Kyst og Fjord at beredskapsbåten er avskåret fra å føre fisk.
- I tillegg til passasjerer, tar båten bare matvarer, post og medisiner. Skal de ta gods vil de bryte arbeidstidsbestemmelsene. Man vil da bruke opp den totalt tilgjengelige arbeidstiden, og vil da ikke ha mannskap å sette inn neste dag. Dette er ikke et spørsmål om viljen til å bruke overtidspenger, men regulert av lovverket.

Samtidig har Holm-Varsi fått klare politiske signaler om at gods skal prioriteres.

- Politikerne sagt at vi skal prioritere dette. Men vi har ingen reservekapasitet, så om vi skal gjøre som den politiske ledelsen sier, må vi prioritere ned noe annet.

- Men når dere har ansvar for vegen, så må dere vel ha ansvaret også når den er stengt?

- Ja, det er som du sier en fylkeskommunal veg som ikke er så farbar som den burde være, og da er spørsmålet om hvordan vi skal løse dette. Og det vi gjør, er å gjøre så godt vi kan med de kapasiteter vi har.

Opprettet 07.02.2018 09:50. Sist oppdatert 07.02.2018 09:51

Kommenter via Facebook

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

Stopp i fiske Melding fra Fiskeridirektøren om seifiske.

Stenging av et område Området Opnan i Finnmark er stengt for fiske med snurrevad

Uoffisiell verdensrekord 17 år gamle Jørgen Andreassen fra Røst har satt uoffisiell verdensrekord i tungeskjæring.

Svindlet Garantikassen En fisker står tiltalt for grovt bedrageri mot Garantikassen for fiskere.

12 vil fiske størje I alt 12 har meldt interesse for å fiske makrellstørje, melder Fiskeridirektoratet.

Ny håndbok om fiskevelferd Forskere har laget en håndbok som gir forskningsbaserte råd om oppdrettslaksen.

Hurtigbåt traff isflak Hurtigbåten Fløyfjell traff et isflak mellom Tromsø og Finnsnes. 35 passasjerer ble sendt til Harstad med taxi.

Dramatisk vinter Det har vært en dramatisk vinter for tørrfiskprodusentene i Vesterålen, skriver nettavisen Vesterålen Online.

Sa nei til Cermaq Teknisk utvalg i Øksnes har sagt nei til at Cermaq skal få utvide kapasiteten på Djupeidet ved Tindsøya i Øksnes Vestbygd.

Nye minstepriser rognkjeksrogn Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for rognkjeksrogn.

Minstepriser for taskekrabbe Norges Råfisklag og Sjømat Norge er blitt enige om nye minstepriser for taskekrabbe gjeldende fra og med 3. april 2018.

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS