Kyst og Fjord

Har ikke tid til å frakte fisk

Beredskapsbåten som betjener ras-isolerte Sørvær har kapasitet for 20 tonn gods. Men den kapasiteten får ikke fiskebruket benytte.

Denne båten kunne holdt fiskekjøpet i gang i Sørvær. Men det har ikke rederiet tid til. 

Foto: Bostek
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen
erik@kystogfjord.no 

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær har mye å være frustrert over for tida. Ferdselen på vegen ut av bygda har vært sterkt begrenset etter at det 21. desember gikk et ras i fjellsiden over tunnelinnslaget til Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn.

Et mislykket forsøk på å fjerne de siste steinmassene fredag mislyktes, med det resultat at vegen ble totalstengt fra mandag. Dermed måtte Ylanen stenge ned fiskekjøpet igjen etter ett døgns aktivitet. Bruket er fullt ut rigget for fersk produksjon, og har ingen mulighet til å drive uten jevnlig avtak av produktene.

 

Frank arne ylanen

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen er svært frustrert over situasjonen.

Som erstatning for vegforbindelse har Finnmark Fylkeskommune satt opp M/S Ingøy som beredskapsbåt. Katamaranen har kapasitet for 20 tonn gods, men ettersom fylkets primære ansvar er passasjerer har fylket frasagt seg ansvaret for gods. 

Beredskapsruta er satt opp til å gå på anrop, og i utgangspunktet ville ikke rederiet som går ruta frakte dagligvarer til bygda med mindre det kunne skje på turer hvor det allerede var passasjerer. Men dette fikk ordfører Eva Husby strammet opp i forleden, slik at Boreal nå skal levere post, medisiner og dagligvarer til Sørvær uavhengig av om den samtidig har passasjerer å føre.

 

Fraktekapasiteten på 20 tonn kunne vært en avbøtende kapasitet for fiskebruket, men fordi beredskapsjobben allerede tøyer strikken hos rederiet, har de rett og slett ikke tid til å laste og losse fisk. Da sprenger de nemlig antallet timer mannskapet kan jobbe innenfor hviletidsregimet.
- Beredskapsbåten kunne jo faktisk tatt unna en del fisk og avhjulpet situasjonen. Men de frasier seg ansvaret for godset. Spørsmålet blir jo hvem som har ansvaret for å holde industrien i gang i ei bygd når noe slikt skjer.

 

Ordfører Eva Husby (Ap) deler Ylanens frustrasjon.
- Jeg mener jeg man må kunne utfordre det samfunnsansvaret fylket har for å holde samfunnene i gang. De har ansvaret for vegene, og da må de ta ansvar når vegen stenger. Det kan ikke være meningen at næringslivet skal ta ansvaret for dette selv, sier Husby, som mener ledelsen ved samferdselsavdelingen i Fylket bør svare for hvilket ansvar de finner det naturlig å ta.

 

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi bekrefter overfor Kyst og Fjord at beredskapsbåten er avskåret fra å føre fisk.
- I tillegg til passasjerer, tar båten bare matvarer, post og medisiner. Skal de ta gods vil de bryte arbeidstidsbestemmelsene. Man vil da bruke opp den totalt tilgjengelige arbeidstiden, og vil da ikke ha mannskap å sette inn neste dag. Dette er ikke et spørsmål om viljen til å bruke overtidspenger, men regulert av lovverket.

Samtidig har Holm-Varsi fått klare politiske signaler om at gods skal prioriteres.

- Politikerne sagt at vi skal prioritere dette. Men vi har ingen reservekapasitet, så om vi skal gjøre som den politiske ledelsen sier, må vi prioritere ned noe annet.

- Men når dere har ansvar for vegen, så må dere vel ha ansvaret også når den er stengt?

- Ja, det er som du sier en fylkeskommunal veg som ikke er så farbar som den burde være, og da er spørsmålet om hvordan vi skal løse dette. Og det vi gjør, er å gjøre så godt vi kan med de kapasiteter vi har.

Opprettet 07.02.2018 09:50. Sist oppdatert 07.02.2018 09:51

Kommenter via Facebook

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

Bjørkavåg blir sittende Konsernsjef for Fiskeribladet, Gunnar Bjørkavåg, blir sittende, tross uheldige uttalelser.

Ingen sabotasje likevel Det var ingen sabotasjeaksjon mot Grieg Seafood i Repvåg. Det var to knuste lyspærer.

I gang med kveitegjenfangst Gjenfangst av 50 000 rømte kveiter er igangsatt på Bømlo. 100 er tatt så langt.

Nye priser på kveita Minsteprisene på kveite økes fra og med mandag 6. november.

Stengte felt i Troms Fiskeridirektøren stenger områdene på Grunnspildra, Reinfjorden og Ytre Kvænangen i Troms for fiske etter reke med trål.

Fem leppefisk-møter I løpet av november vil det bli kjørt fem evalueringsmøter om leppefisk.

Økte maksimalkvoter Fiskeridirektoratet har økt maksimalkvote for fartøy som fisker etter reker i Nordsjøen og Skagerrak.

Fritt fiske etter sei Fra og med 1. november var det fritt fiske for trålere som fisker etter sei i Nordsjøen og Skagerrak.

Nye priser til mel og olje Nye minstepriser for råstoff til mel- og oljeanvendelse øker fra og med kommende mandag.

Etterforskes etter forlis – Sank da jeg skulle slepe den til ei fjære, sa fisker Johnny Ingebrigtsen til ifinnmark.no.

Setter ny rekord Denne uken åpner en ny produksjonslinje ved BioMars fabrikk på Karmøy.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS