Kyst og Fjord

- Har kanskje ikke vært nok synlige

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) har ingen formening om hvordan fylkestinget vil prioritere Tromvik-veien under budsjettbehandlingen. – Bygdefolket har kanskje ikke vært nok framme i mediene med sine krav, sier han.

Skrei på kaia i Tromvik. Nå frykter bygdefolket at det skal bli vanskelig å få fraktet fisken ut under vinterfisket.

Foto: Bjørn Tore Forberg
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Troms fylkeskommune er innstilt på å bruke 300 millioner kroner på rassikring av veien til Tromvik i perioden fra 2021 – 2023.

Det heter det i framlegget som fylkespolitikerne skal ta stilling til denne uka under fylkestingets siste samling i år.

Hva som blir det endelig resultatet, vet foreløpig ingen.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen opplyser til Kyst og Fjord at det vil være gruppemøter i morgen og at budsjettsaker vil tas opp fra onsdag av.

- Tromvik-folket frykter at det skal bli vanskelig å få fraktet fisk ut fra bygda i vinter. Er det flere steder hvor dette kan skje?

- Det er det selvsagt. Det er krokete veier og rasfare mange steder. Vi vet jo hvordan det kan være på yttersida eller andre steder i fylket for den del, sier Hansen.

- Siden det er et åpenbart etterslep for fylkesveiene, kunne noe ha vært gjort annerledes tidligere?

- De overføringene vi har fått fra staten har blitt brukt. Jeg tror ikke det er noe igjen fra tidligere. Jeg kan ikke se at mye har blitt brukt feil, tvert imot. Problemet er at de overføringene vi får er altfor små.

- Når det gjelder Tromvik så har de kanskje ikke vært nok framme i mediene med vei-kravene sine. Det er i alle fall en viktig måte å markere sine behov på, sier fylkesordfører Knut Werner Hansen.

Opprettet 11.12.2017 14:05. Sist oppdatert 11.12.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS