Kyst og Fjord

- Har kanskje ikke vært nok synlige

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) har ingen formening om hvordan fylkestinget vil prioritere Tromvik-veien under budsjettbehandlingen. – Bygdefolket har kanskje ikke vært nok framme i mediene med sine krav, sier han.

Skrei på kaia i Tromvik. Nå frykter bygdefolket at det skal bli vanskelig å få fraktet fisken ut under vinterfisket.

Foto: Bjørn Tore Forberg
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Troms fylkeskommune er innstilt på å bruke 300 millioner kroner på rassikring av veien til Tromvik i perioden fra 2021 – 2023.

Det heter det i framlegget som fylkespolitikerne skal ta stilling til denne uka under fylkestingets siste samling i år.

Hva som blir det endelig resultatet, vet foreløpig ingen.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen opplyser til Kyst og Fjord at det vil være gruppemøter i morgen og at budsjettsaker vil tas opp fra onsdag av.

- Tromvik-folket frykter at det skal bli vanskelig å få fraktet fisk ut fra bygda i vinter. Er det flere steder hvor dette kan skje?

- Det er det selvsagt. Det er krokete veier og rasfare mange steder. Vi vet jo hvordan det kan være på yttersida eller andre steder i fylket for den del, sier Hansen.

- Siden det er et åpenbart etterslep for fylkesveiene, kunne noe ha vært gjort annerledes tidligere?

- De overføringene vi har fått fra staten har blitt brukt. Jeg tror ikke det er noe igjen fra tidligere. Jeg kan ikke se at mye har blitt brukt feil, tvert imot. Problemet er at de overføringene vi får er altfor små.

- Når det gjelder Tromvik så har de kanskje ikke vært nok framme i mediene med vei-kravene sine. Det er i alle fall en viktig måte å markere sine behov på, sier fylkesordfører Knut Werner Hansen.

Opprettet 11.12.2017 14:05. Sist oppdatert 11.12.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Fisker funnet omkommet En mann i 60-årene ble funnet omkommet i sjøen i Hamarøy tirsdag kveld.

Tente varde mot oljevirksomhet De markerte for syvende gang mot petroleumsaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Øker seikvotene Trålerne nord for 62° får ti prosent mer seikvote.

Brosjyre for kaisalg Nå er det utarbeidet ny brosjyre for fiskere som driver med kaisalg.

Krabbemottak på Å Magnus Lillebø og Asbjørn Rasmussen har startet krabbemottak på Å i Lofoten.

Flytter rederiet Nergård-konsernet flytter rederiet fra Harstad til Tromsø og samler alt under ett tak.

Ferskfiskordninga Ferskfiskordninga om høsten må videreføres. Det krever Båtsfjord Arbeiderparti.

Bifangst av makrellstørje Det er svært viktig at bifangst av makrellstørje blir registrert, skriver Fiskeridirektoratet.

Søknad for selfangst Nå nærmer vi oss søknadsfristen for å delta på årets selvfangst.

Ola flyr videre Ringnotreder Ola Olsen (57) flyr videre, tross konkursen i FlyViking. Neste flyselskap heter NextMove.

Torskeprisen ned Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 26. februar:

Savnet 3.500 laks I desember rømte 3500 oppdrettslaks fra Troms fylkeskommune sin undervisningstillatelse-merd i Bergsfjorden på Senja.

Større tro på fisk Nordmenn flest har større tro på at fiskeri og sjømat skal bære landet inn i framtiden enn oljen. 

Endring for rekefelt Innført endring av grensene for området på Reisafjorden i Troms som er stengt for fiske etter reke med trål.

Økte makrellpriser Sildealgslaget setter opp minsteprisen på makrell til konsum.

Økte priser på NVG-sild Prisene på NVG-sild settes opp fra og med mandag.

Preget av dårlig vær Kuling- og stormbyge langs kysten i nord, holdt fiskerne i land det meste av forrige uke. Det resulterte i et labert resultat, da tallene skulle summeres opp.

Fikk lysestake på lina Kjent fisker fra Lofoten med uvanlig fangst.

Laks, torsk og makrell var viktigst Laks er den viktigste arten for norsk sjømateksport med over 68 prosent av den totale eksportverdien og 38 prosent av volumet.

Oppretter nytt investeringsfond Broodstock Capital har hentet 200 millioner kroner til et nytt investeringsfond for sjømatsektoren. Det skal kun investere i små og mellomstore bedrifter.

Uerkvoten opp Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt en totalkvote på 19 514 tonn uer i Norges økonomiske sone nord for N 65°20`, i fiskerisone ved Jan Mayen og i internasjonalt farvatn.

Fikk tilskudd til flytebrygge Etter lengtet behov for bygd i vekst, blir nå dekket.

Regulering av kolmule er klar I kyststatsforhandlingene om kolmule ble det den 7. desember inngått en avtale om ei totalkvote (TAC) på 1.387.872 tonn, noe som er i tråd med tilrådningen frå ICES.

Knappe 7000 tonn torsk For Nordsjøen og Skagerrak er det fastsatt en norsk kvote på 6 955 tonn i neste år reguleringer.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Bygger nytt kaianlegg NorSea Group Polarbase skal sammen med Hammerfest Havn KF bygge ny kai ved Polarbase til 60 millioner kroner.

Røykla hele havna Hele havna i Honningsvåg ble røyklagt da en sjark begynte å brenne i natt.

Utseiling for havbrisling I forhold til kvotestørrelsen blir det kun anledning for ett fartøy å ta utseiling til fiske etter havbrisling.

Økte seikvoter i nord  Fiskeridirektøren har besluttet å øke torske- og seitrålernes maksimalkvoter i fisket etter sei nord for 62°N med 20 prosent.

Åpner nye fjordlinjer Fiskeridirektoratet har besluttet å åpne ytterligere et område innenfor fjordlinjen i Kvænangen - Reisafjorden - for fiske etter norsk vårgytende sild med not uavhengig av fartøylengde.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS