Kyst og Fjord

- Har kanskje ikke vært nok synlige

Fylkesordfører Knut Werner Hansen (Ap) har ingen formening om hvordan fylkestinget vil prioritere Tromvik-veien under budsjettbehandlingen. – Bygdefolket har kanskje ikke vært nok framme i mediene med sine krav, sier han.

Skrei på kaia i Tromvik. Nå frykter bygdefolket at det skal bli vanskelig å få fraktet fisken ut under vinterfisket.

Foto: Bjørn Tore Forberg
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Troms fylkeskommune er innstilt på å bruke 300 millioner kroner på rassikring av veien til Tromvik i perioden fra 2021 – 2023.

Det heter det i framlegget som fylkespolitikerne skal ta stilling til denne uka under fylkestingets siste samling i år.

Hva som blir det endelig resultatet, vet foreløpig ingen.

Fylkesordfører Knut Werner Hansen opplyser til Kyst og Fjord at det vil være gruppemøter i morgen og at budsjettsaker vil tas opp fra onsdag av.

- Tromvik-folket frykter at det skal bli vanskelig å få fraktet fisk ut fra bygda i vinter. Er det flere steder hvor dette kan skje?

- Det er det selvsagt. Det er krokete veier og rasfare mange steder. Vi vet jo hvordan det kan være på yttersida eller andre steder i fylket for den del, sier Hansen.

- Siden det er et åpenbart etterslep for fylkesveiene, kunne noe ha vært gjort annerledes tidligere?

- De overføringene vi har fått fra staten har blitt brukt. Jeg tror ikke det er noe igjen fra tidligere. Jeg kan ikke se at mye har blitt brukt feil, tvert imot. Problemet er at de overføringene vi får er altfor små.

- Når det gjelder Tromvik så har de kanskje ikke vært nok framme i mediene med vei-kravene sine. Det er i alle fall en viktig måte å markere sine behov på, sier fylkesordfører Knut Werner Hansen.

Opprettet 11.12.2017 14:05. Sist oppdatert 11.12.2017 14:05

Kommenter via Facebook

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

200 tonn låsmakrell 200 tonn makrell ble satt i lås i forrige uke. 185 tonn står fortsatt usolgt.

Reke toppet statistikken Reka toppet statistikken over frosne sjøprodukter i forrige uke.

Disp på notseien Mattilsynet dispenserer fra kravet om bløgging/sløying av notfanget sei som innfryses rund.

Lavere pris mel og olje - Fortsatt reduksjon i minsteprisene til mel- og olje, melder Sildelaget.

Skjerper inn Norges Råfisklag skjerper kravene til fiskekjøperne.

Ny makrellpris Fra og med 31. mai 2018 gjelder ny minstepris for makrell Gruppe 1.

Ny pris på Nordsjøsild Mandag fikk vi ny samfengt minstepris på nordsjøsild til konsum.

Makrellstopp Fiskeridirektøren har stanset fisket med landnot etter makrell for ikke-merkeregistrerte fartøy.

Opp for klippfisk Det ble eksportert 7 600 tonn klippfisk til en verdi av 373 millioner kroner i mai.

Saltfiskeksporten øker I mai ble det eksportert 4 700 tonn saltfisk til en verdi av 237 millioner kroner.

Kongekrabbe opp Det ble eksportert 73 tonn kongekrabbe til en verdi av 21 millioner kroner i mai.

Reka øker Rekeeksporten økte med 23 tonn eller 3 prosent i mai.

Opp for makrell I mai ble det eksportert 11 000 tonn makrell til en verdi av 149 millioner kroner. 

Ned for sild Det ble eksportert 10 300 tonn sild til en verdi av 109 millioner kroner i mai.

Opp for ørret I mai ble det eksportert 4 300 tonn ørret til en verdi av 316 millioner kroner. 

Fritt seifiske i sør Fiskeridirektøren slipper trålerne løs på seien i Nordsjøen.

Prosjekter om laks og villtorsk Forskningsrådet lyste ut 24 millioner kroner tidligere denne uken til prosjekter som kan løse mangelen på kunnskap om lakseoppdretts eventuelle påvirkning på ville torskebestander.

Øker minstemål Fiskeridirektøren med melding.

Møtte oljenæringen - Vi har en omfattende dialog med oljenæringen og håper dette skal bidra til et smidig og best mulig samarbeid mellom seismikk- og fiskeriinteresser. Det sier generalsekretær Otto Gregussen i Norges Fiskarlag.

Oppløftende prøvefiske ved settefiskanlegg Det ble ikke funnet rømt settefisk i Trøndelag og Møre og Romsdal etter drypprømming-kontroll.

Øker hysekvoten Fiskeridirektøren har besluttet å refordele hyse nord for 62°N for å legge til rette for at norsk totalkvote kan utnyttes fullt ut.

Økt pris for torsk Økning i minsteprisen for torsk og kongekrabbe - nedgang for sei.

Stenger snurrevad-felt Fiskeridirektøren stenger med øyeblikkelig virkning to områder på Sværholt og Slettnes i Finnmark for fiske med snurrevad.

Økte sildekvoter På bakgrunn av gjennomgått kvoteregnskap for 2017 økes kvotene på fartøynivå i fiske etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2018.

Elever satt pris på Elever fra Vardø videregående skole, Øksnes skole og Husøy skole viste hva fiske og villfanget sjømat betyr for dem, og ble de utvalgte i Norges Råfisklags skolekonkurranse «sjømat og ungdom».

PDF-avis

Levert av Open Concept AS