Kyst og Fjord

Har klokkertro på nytt fiskepulver

Fiskemel er ingen ny oppfinnelse, men å fremstille et pulver nesten uten lukt og smak vil løfte produktet opp i nye prisklasser. 

Andre Reinholdtsen vil hente ut mer av fisken, og har klokkertro på pulver med fiskebein som base.

  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Erik Jenssen 

erik@kystogfjord.no

Det tror i alle fall levendetorskgründer Andre Reinholdtsen. Han har lenge snakket om mulighetene som ligger i å utvinne proteinet fra den delen av fisken som blir igjen etter at filétmaskinene har gjort jobben. 
- Da tenker jeg ikke på sloget, men på det kjøttet og proteinet som er igjen på beingrinda. Det kokes av beinet og går deretter ut i en prosess som skiller ut proteinet. Vi fikk gjennomført en storskala test i sommer hos Nofimas forskningsanlegg i Kaldfjord, og har nå et kvantum proteinpulver vi skal sende ut som vareprøver, sier Reinholdtsen.

Skape lønnsomhet
Med et proteininnhold på 98 prosent, og lukt/smak som ikke skremmer vekk sarte ganer, mener han dette produktet vil være attraktivt for helsekostindustrien, ikke minst folk i idrettsmiljøer som bruker proteintilskudd. Han er ikke i tvil om at dette er et produkt som vil oppnå høye priser. 

- Jeg ser jo hva som betales for sjokopulver i butikkene med 48 prosent proteininnhold, så dette kan bli et produkt som gir gode bidrag nedover i verdikjeden. Vi må sørge for å skape så mye verdi som mulig av levendefisken, slik at vi kan betale fiskerne så godt at dette fisket er lønnsomt, også uten bonusordninger, sier Reinholdtsen.

Sylferskt 
Forklaringen på at dette fiskemelet får en høyere kvalitet, er at det produseres av pre-rigor råstoff.

- Clouet er at restråstoffet må være sylferskt, og det er den logistikken vi legger opp til å jobbe med fremover i våre leveranser til Primex-fabrikken på Myre. Vi kommer til å slakte ut levendetorsk på anlegget i Alsvåg, og deretter frakte fisken med bil til filetering på Myre. Når man har tilgang til ei beingrind som er i samme tilstand, vil man få høyere kvalitet enn ved normal fiskemelproduksjon. 

- Det er så vidt pulveret smaker fisk, men det har en viss saltsmak. Denne testen er basert på en frossen råvare. Vi vil få et enda renere produkt når dette kan skje direkte i en fersk linje, sier Reinholdtsen. 

Tommel opp
Reinholdtsen har så langt ingen vitenskapelige tilbakemeldinger, men har testet det ut på sønnen, som er ivrig med fysisk trening og har brukt tradisjonelle proteintilskudd. 

- Han opplevde en sånn effekt etter noen få dager at han måtte spørre om det var steroider i pulveret, ler Reinholdtsen. 

Opprettet 13.09.2018 07:42. Sist oppdatert 13.09.2018 07:42

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS