Kyst og Fjord

Har kommet over sorgen

Tre år har gått siden Ragnar Sandbæk ble «båret ut» av Fiskeridirektoratet. Nå har sorgreaksjonen endelig sluppet taket. Godt hjulpet av bandet DR FISH og en snart klar novellesamling gjennomsyret av fisk, Nord Norge og Barentshavet.

Ragnar Sandbæk  Snart er han klar med en novellesamling som det vil dryppe mye saltvann av. 

Foto: Jan-Erik Indrestrand
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

73-åringen som satte sitt særegne preg på Fiskeridirektoratet gjennom nærmere 40 år, legger ikke skjul på at det var tøft å måtte forlate skuta da han passerte den øvre grensen på 70 år for statsansatte.

- Ja, jeg beit meg fast. Hadde jeg kunnet, så hadde jeg fortsatt, sier den pensjonerte seksjonssjefen.

Han beskriver overgangen til pensjonistenes rekker som en svært tøff opplevelse.

- Jeg hadde faktisk en sorgreaksjon som varte et helt år.

Fra fisk til oliven
Det hjalp heller ikke å stikke seg ned ti Lugnano in Teverina i Italia, hvor han har sitt paradis på en høyde i utkanten av byen. En liten gård med 15 oliventrær og ett fikentre.

Å omstille seg til ansvarshavende for en skrinn olivenlund ti mil nord for Roma, var ikke det samme som å være med på å påvirke utviklingen i norsk fiskerinæring.

Derfor satt det langt inne å erkjenne at arbeidsdagen var over.

- Ennå kjenner jeg på savnet av å kunne oversette politikk til fag og vice versa. 

Direktoratet blir likevel ikke helt kvitt ham. Fortsatt er han jevnlig innom korridorene og holder seg oppdatert med det som skjer, hvem som kommer og hvem som går.

- Fiskeridirektoratet var en fantastisk arbeidsplass som også hadde rom for folk som ikke var helt A4. Så å holde kontakten med folkene her, er helt naturlig, sier Ragnar Sandberg.

Han er selvfølgelig aktiv i direktoratets pensjonistforening, hvor han pleier gamle vennskap og sørger for å være fortløpende oppdatert med endringene norske fiskeriutøvere må forholde seg til.

Dype røtter i nord
Nå kan han imidlertid sette noe av sine erfaringer ut i livet gjennom pennen og uten en overordnet politikk å forholde seg til. Han er snart i mål med en novellesamling, der minst 50 prosent av innholdet er hentet fra trålerlivet i Barentshavet og Nord-Norge.

Landsdelen ligger hans hjerte nært – selv om det er Bergen som nå er byen. En anelse nordnorsk toneleie bryter fortsatt igjennom, til tross for at han bare var seks år da familien flyttet sørover.

Røttene stikker likevel dypt på Nord-Rollnes i Ibestad, hvor han var hjemmefødt på morsgården et par måneder etter tyskernes nederlag.

Han ble likevel ikke så lenge sørpå, før han reiste nordover igjen som trålfisker, lærer og etter hvert fiskeribyråkrat. Spesielt nært ble forholdet til Lofoten, hvor han fant sin inngang til Fiskeridirektoratet. I 1978 ble han ansatt som fiskerirettleder i Vestvågøy. Dermed startet reisen gjennom næringens og direktoratets irrganger og som altså endte med at han nærmest måtte bæres ut, da den nådeløse 70-års grensen var nådd.

Ikke helt byråkrat
Nå er det å dra det vel langt å karakterisere Ragnar Sandbæk som en typisk byråkrat. Sandbæk er neppe navnet som først dukker opp i beskrivelsen av en statsbyråkrat. Det har svært mange innenfor fiskerinæringen fått erfare, svært mange gjennom et langt liv som reisende land og strand rundt.

- Det har blitt noen turer med Twin Otteren og Widerøe.

Spesielt i kystsonens tjeneste. Sammen med Arne Silseth i Norges Fiskarlag sørget Ragnar Sandbæk for at folk flest nærmest ble klar over at det var noe som heter kystsone. Siden slutten av 1980-årene og langt ut i det nye årtusenet, reiste duoen fram og tilbake langs kysten og kurset opp lokale forvaltningsapparat etter at kommunene fikk råderett over grunnlinjen.

Kombinert med å underholde kommunalt ansatte med tørre fakta om kystsonen, dro han på fritida fram mikrofonen i bandet DR FISH. Bandet han hadde startet sammen med kirurg Eivind Witsø på gitar og forfatter Frank A. Jenssen på bass i 1980. Samtidig leverte han jevnlig både novellesamlinger og dikt, kombinert med faglige utgivelser om norsk fiskerinæring.

I beste velgående
Om Fiskeridirektoratet nådeløst sendte ham på dør, har han kunne pleie de to andre aktivitetene i fullt monn. Her finnes det ingen aldersgrense. Fortsatt lever DR FISH i beste velgående. I april skal de ha sin neste konsert som er i Trondheim. Med Ragnar Sandbæk som vokalist og tekstforfatter og doktor Eivind Witsø på gitar i nesten 40 år, er det landets lengstlevende popgruppe.

Samtidig holder han som sagt på avslutte en novellesamling som vil komme ut i løpet av året. Det har mildnet overgangen til pensjonisttilværelsen ørlite grann – selv om han ennå ergrer seg over statens øvre aldersgrense på 70. 

I tillegg leverer han jevnlig spalten Notert i Morgenbladet under signaturen RaSan, der han filosoferer over fiskeri-Norges utvikling i en mer urban tilværelse.

Et godt liv
Kombinert med olivendyrking et par måneder på våren og  et par på høsten, med ytterligere en og annen snartur innimellom, har han kommet til at han egentlig har det helt perfekt nå.

- Jo, jeg har hatt et godt liv, slår Ragnar Sandbæk fast.

Olivenlunden ligger bare fire – fem timers reising fra Bergen. Det er atskillig kortere enn til familiegården på Nord-Rollnes.

Begge plassene er i dag like viktig for 73-åringen som kona Kate, stesønnen Thomas, samt ei gammel mor på Fauske som sine nærmeste.

Sammen med dem blir det en god del farting både nord og sør, både planlagt og impulsivt. 

I august er imidlertid en uke som nærmest er hellig, nemlig messeuka i Trondheim. Helt siden etableringen i 1978 har han vært på samtlige messer, enten det har vært fiskeri eller havbruk. Årets messe blir dermed nummer 40 i rekken.

Den vil han for alt i verden ikke gå glipp av.

Opprettet 19.05.2018 09:01. Sist oppdatert 19.05.2018 09:01

Kommenter via Facebook

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Stengt inn til videre Lerøy har valgt å stenge fiskemottaket i Tromvik inn til videre på grunn av mangel på råstoff.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

Mindre oppdrettslaks i elvene Rapport slår fast at det nå er færre elver med høyt innslag av rømt oppdrettslaks.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS