×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Har laget oversikt over norske fiskerier

Synes du detaljene i reguleringsopplegget er vanskelige? Fiskeridirektoratet har nå laget oppsettet som skal gjøre det enklere å forstå hvordan fiskeriene er skrudd sammen.

Reguleringen av norske fiskerier kan være omfattende å sette seg inn i. Fiskeridirektoratet har gjort det enklere å forstå. Foto: Scanfishphoto

Fiskeridirektoratet har utarbeidet en oversikt over dagens kvotesystem for lukkede fiskeri som et faktagrunnlag for vurdering av tiltakene i Kvotemeldingen.

Oversikten viser omfanget av reguleringene. Over 30 fiskerier med et stort mangfold er kartlagt. Dette kan brukes som grunnlag for vurdering av tiltakene i kvotemeldingen, skriver Fiskeridirektoratet på sine nettsider. 

Se oversikten her (laget i Excel) 

Ett av tiltakene som kvotemeldingen skisserer er kortsiktig kvoteleie, altså at fartøy innen definerte fartøygrupper skal kunne leie kvoter av hverandre. Meldingen uttrykker samtidig at fiskerier med overregulering ikke vil egne seg for denne type tiltak.

Fiskeriene er kategorisert etter hvorvidt de er egnet for kvoteleie. Fiskeri som kan være egnet for kortsiktig kvoteleie kjennetegnes ved å være relativt store fiskeri der det er etablert faste kvotefaktorer (eller kan etableres) for lukkede grupper. Fiskeriene er delt inn i bunnfiskeri og pelagisk fiskeri. I tillegg er det laget en oversikt over øvrige fiskeri.

Oversikten gir følgende informasjon:

  • reguleringsgruppe
  • konsesjons- og deltakeradgang
  • kvotefordelingsnøkler som angir fordeling av totalkvoten på ulike fartøygrupper
  • fartøy- / maksimalkvote
  • nivå på overreguleringsgrad
  • foreløpig vurdering av årlig kvoteutveksling (ut- og innleie) mellom fartøy

I tillegg er det et merknadsfelt som gir utfyllende informasjon om de ulike fiskeriene.

Oversikten er basert på reguleringene av fiskeriene for 2019.

På forsiden nå