Kyst og Fjord

Har sjudoblet i Botnhamn

I juni tok Botnhamn Sveis AS i bruk den nye båtkranen. Fire måneder senere har de tatt opp sju ganger så mange båter som det som ville klart uten kranen. 

Økonomileder Alexander Asbøl og daglig leder Ståle Richardsen hadde ikke sett for seg den raske veksten.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Øystein Ingilæ
oystein@kystogfjord.no

Teknisk leder Eduard Bruch karakteriserer det som en eksplosjon.  Sjefen sjøl, Ståle Richardsen, kan ikke annet enn å sanne med, etter å ha sjudoblet antall båter i land i løpet av knappe fire måneder.

Eduard Bruch, Botnhamn Sveis AS

Eduard Bruch, Botnhamn Sveis AS

Må få inn flere folk
Oppdragsmengden ved Botnhamn Sveis AS har økt formidabelt etter at de tok i bruk den nye båtkranen i juni. 

Fra å ha vært en gjennomsnitts slipp med kapasitet til et par båter samtidig, kan de nå ha sju på land i slengen. Det har fiskeflåten ikke bare på Senja oppdaget. I løpet av sommeren har de hatt båter  helt fra Tyskland i sør til Vardø i nordøst innom Botnhamn.

- Vi har så mange oppdrag nå at vi må utvide staben umiddelbart. Så dersom det er noen dyktige båtreparatører som leser dette, så er det bare å ta kontakt, ler daglig leder Ståle Richardsen.

Går i ett
Staben ved slippanlegget i Botnhamn hadde forventet økte arbeidsmengder, da de tok i bruk den nye båtkranen til 15 millioner kroner.

De hadde likevel aldri forutsett at det regelrett skulle eksplodere, som Edvard Bruch karakteriserer utviklingen som. 

Nå går det stort sett i ett hele tiden. Tidvis har de måtte ta helgene i bruk for å kunne betjene alle som skal ha fartøyet opp for reparasjoner og utbedringer av forskjellig art.

- Det er jo bare artig, og det er ikke i tvil om denne investeringen har vært til stor nytte for både fiskeflåten og oppdrettsnæringen i Troms, sier Richardsen.

Han tror ikke det vil bli mindre å gjøre i tiden som kommer, for ennå har ikke alle fått med seg revolusjonen som har skjedd ved verftsbedriften i Botnhamn.

Bygger hall
Nå står neste utvidelse for tur. Det er en slipphall på 20 ganger 24 meter, med en høyde på 15 meter. Richardsen håper at den kan stå ferdig i løpet av et års tid, slik at de nå går inn i sin siste vinter der det meste av arbeid må skje utendørs.

Ståle Richardsen sier de tar sju båter i slengen.

Ståle Richardsen sier de tar sju båter i slengen.

Hverdagen for de 14 ansatte ved Botnhamn Sveis er dermed i ferd med å forbedre seg betraktelig. Dersom den planlagte hallen skal gi noen tilsvarende styrke som båtkranen  så langt har gjort, ja da vet ikke Richardsen helt hvor de vil havne.

Preger hele fiskeværet
Uansett så har nyvinningen allerede satt sitt klare preg på hele fiskeværet. Gjennom sommeren har det vært en aktivitet i havna langt over det vanlige. Når mange av båteierne i tillegg bor om bord så lenge båten er på land, har det resultert en økt aktivitet i de fleste områdene av lokalsamfunnet. 

Kranen er den eneste i sitt slag i Troms. Fasilitetene som er bygd opp rundt, gir null utslipp av spillvann. Dermed har bedriften utrustet for å ta alt av oppdrag. Det eneste som vil begrense, er båtstørrelse.

- Den tyngste båten vi har hatt i kranen, var på 146 tonn. Så vi klarer det meste av kystflåten opp til et par og tjue meter, sier Richardsen.

Botnhamn Sveis AS er i dag i stand til å utføre så å si alle behov fiskeflåten har. Fra store oppgaver som skifte av motorer til ombygging og produksjon av produksjonslinjer om bord.

- Vi har dyktige fagfolk til å foreta det aller meste. Så lenge vi har eiere som er investeringsvillige og vet å utnytte kompetansen, så er det en svært behagelig bedrift å lede, sier Ståle Richardsen som overtok som driftsansvaret for selskapet for tre kvart år siden. Da han tiltrådte var kranen allerede bestilt, så han har stort sett kun fått med seg en sammenhengende oppside.

Nå gjelder det å klare å håndtere alle henvendelsene men det regner han med at de vil klare – selv om det tidvis er kø av båter.

Enkelte av oppdragene er utført på noen timer, mens andre igjen krever lengre landligge.

- Men vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta alle som kommer til oss, sier Richardsen.

På løpende bånd
Også for oppdrettsnæringen i Troms vil båtkranen i Botnhamn få stor betydning. Oppdrettsbåter som har vært i såkalte røde soner, er pålagt å bli desinfisert før de kan gå inn i oppdrettssonene igjen. Et slikt oppdrag kan Botnhamn Sveis heretter utføre i løpet av noen få formiddagstimer. Med Senjas strategiske beliggenhet i forhold til all oppdrettsvirksomhet i Troms, kan de gjennomføre slike oppgaver nærmest på løpende bånd.

Ståle Richardsen regner derfor ikke med at de vil bli arbeidsledige med det første.

Opprettet 14.09.2018 08:03. Sist oppdatert 14.09.2018 08:03

Kommenter via Facebook

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

Endring av grenser for rekefiske Melding fra Fiskeridirektøren om rekefiske i Finnmark.

Foreslår fiskeforbud i gyteområder Situasjonen for fjord- og kysttorsk på Skagerrakkysten og i Oslofjorden er nå så dramatisk at Fiskeridirektoratet forslår å innføre fiskeforbud i 14 definerte gyteområder på Skagerrakkysten og forbud mot å fiske torsk i Oslofjorden.

Stenging av et område nord for Bjørnøya Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS