×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

- Har skapt usikkerhet

Landsstyret i Fiskarlaget mener kvotemeldinga har skapt usikkerhet og behov for dialog og utredninger. Nå har laget startet sin egen utredning.

Videomøte: Denne uka hadde landsstyret i Fiskarlaget videmøte. Fra venstre: Jan Birger Jørgensen, Otto Gregussen og Sonja Elin Kleven Jakobsen. Foto: Norges Fiskarlag/Jan-Erik Indrestrand

Organisasjonen har allerede iverksatt en utredning i regi av SINTEF, for å få utredet spørsmål knyttet til fartøyutforming for fremtidens fiskefartøy, melder laget på egen nettside.

Videomøte
Denne uka hadde Landsstyret et digitalt dagsmøte, der oppfølgingsarbeidet med Kvotemeldingen var et sentralt tema.

- Vår oppsummering er blant annet at prosessen med kvotemeldingen viser at der det tidligere var et bredere politisk flertall om fiskeripolitikken, er det nå en ny situasjon som gjelder, fastslår fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Han sier Landsstyrets medlemmer har fått et stort antall henvendelser fra medlemmer med reaksjoner og innspill til oppfølging. Du kan lese hele vedtaket her

Kritikk
- Jeg registrerer at det synes å herske en viss uklarhet knyttet til Fiskarlagets rolle i prosessen rundt kvotemeldingen. Det kan derfor være på sin plass å understreke at Fiskarlaget som organisasjon styres av de vedtak som Landsmøtet og Landsstyret fatter, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Han viser til at det har fremkommet kritikk mot organisasjonen etter at Stortinget gjorde vedtak i saken.

- Som næringsorganisasjon kan vi påvirke og komme med innspill og annet beslutningsgrunnlag, men både regjeringen og Stortinget gjør vedtak uten at vi deltar i den endelige beslutningsprosessen. Dette er det viktig å presisere, sier Ingebrigtsen.

På forsiden nå