×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Har underrapportert drivstoffbruk i skipsfart og fiske i CO2-regnskapet

Statistisk Sentralbyrå har gjort en feil i registreringen av marine gassoljer og autodiesel. Det gjør at sektoren på papiret har kommet 30 prosent bedre ut enn det et grunnlag for.

Regnefeilen gjør at sjøfart og fiske kommer dårligere ut av CO2-diskusjonen enn til nå antatt.  Foto: Sigmund Olsen

Det er Teknisk Ukeblad som melder dette.  Feilen kan ifølge klimaforsker Robbie Andrew ved CICERO Senter for klimaforskning utgjøre hele 1 million tonn i CO2-regnskapet for 2019.

– Det stemmer at vi har oppdaget en feil. Vi er i ferd med å legge ut en melding på våre nettsider nå, sa en ordknapp Peder Næs i SSB til TU torsdag ettermiddag.

I meldingen som kort tid senere ble lagt ut fremgår det at tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel er rettet tilbake til 2012. SSB har tidligere innhentet for lave salgstall for disse produktene i denne perioden.

Her finner du statistikken Salg av petroleumsprodukt for 2020.

Rettingen innebærer en økning i tallene for salg av marine gassoljer og autodiesel fra 2012 og fremover, mens tallene før 2012 ikke påvirkes av endringen.

En rekke statistikker blir påvirket av rettingen, og endringen innebærer en oppjustering av nivået på klimagassutslipp fra 2012 og fremover. Endringen medfører at det ble lagt til vel 674 millioner liter marine gassoljer og autodiesel i petroleumsstatistikken for 2019.

- En grovregning viser at dette til sammen utgjør i underkant av 1,8 millioner tonn CO2 for samme år. Hvor mye av dette som til slutt blir en del av de samlede klimagassutslippene i Norge for 2019 avhenger blant annet av fordelingen mellom fiske, innenriks og utenriks sjøfart, skriver SSB i sin melding.

Her kan du se utslippsfaktorer fra ulike energikilder

SSB har blitt advart om en slik feil tidligere. En av dem som påpekte at SSB antageligvis opererte med en regnefeil var Kirsten Øystese i Norsk klimastiftelse, som skrev et innlegg om saken på TU.no.

Hun var en av flere som reagerte på at SSB i fjor rapporterte om en nedgang i CO2-utslipp fra skipsfarten siden 1990.

- Det er mulig at utslippene fra innenriks skipsfart er 30 prosent lavere i 2019 enn i 2012. Men det er kanskje like sannsynlig at måten vi beregner utslipp på, gir feil tall,» skrev Øystese, som blant annet pekte på at drivstoff kjøpt i utlandet som blir brukt i innenlandstrafikken, ikke ville komme med i klimaregnskapet med måten SSB satte opp sine regnestykker.

- Hvis utslippene fra sjøfart og fiske i realiteten ikke har gått så mye ned som tallene viser – eller hvis de i stedet har økt, så vil også nedgangen i de totale CO₂-utslippene være mindre,” skrev hun. Nå kan det altså vise seg at hun hadde rett.

co 2

Grafen viser hvordan SSB har underrapportert salget av maritimt drivstoff. (Kilde SSB. Ill: Kirsten Øystese)

På forsiden nå