×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hardt ut mot havbasert vindkraft

– Havbasert vindkraft er ei av de store utfordringane framover

– Ei direkte overkjøring, sier Marius Ytterstad. Foto: Wikipedia commons

Marius Ytterstad gikk hardt ut mot vindkraft i åpningstalen sin under Fiskebåt Nords årsmøte, melder Sildesalgslaget på sine nettsider.

I talen viste han til at fiskerinæringa helt fra starten har vært pragmatisk i forhold til andre næringer også skal kunne bruke havarealene, men at dette ikke kan skje før man har mer kunnskap om hva følgene er for fiske- og dyreliv.
– Det er frustrerende at det ikke ble gjort noen tilstrekkelig analyse av forholdene ved de to vindkraftverkprosjektene Hywind Tampen og Havsul I. Dette kan ikkj kalles sameksistens, men er ei direkte overkjøring, sa Ytterstad.
Ytterstad poengterte også at ei bærekraftig næring er en forutsetning for å kunne selge fisken til stadig mer kritiske forbrukere. Derfor må næringa også vente seg at det blir ytterligere krav til dokumentasjon og sporing av produktene.
I åpningstalen var naturlig nok Ytterstad også innom rammevilkårene for næringa som er grunnlaget for eksistensen og videre utvikling. Dette er også tema i det politiske ordskiftet som det er lagt opp til i det digitale årsmøtet.

På forsiden nå