×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Havfiskerne er godt tilfreds med revidert makrallråd

Organisasjonen Fiskebåt er svært tilfreds med at det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mer enn dobler kvoterådet for makrell.

Audun Maråk er glad for utsiktene til mer makrell.  Foto: Fiskebåt

Etter at en metoderevisjon konkluderte med at ICES hadde underestimert makrellbestanden ba norske myndigheter om et nytt kvoteråd fra ICES.

Audun Maråk slår fast at fiskerne på sin side har vær sikre hele tiden på at metoden var feil, og at det var grunnlag for en kraftig oppjustering i bestandsestimatet. Maråk var allerede i høst ute med svært klar kritikk av det første makrellkvoterådet. 

- Fiskerne har hele tiden vært sikre på at ICES bestandsbeskrivelse de siste årene ikke har vært korrekt. Vi er derfor ikke overrasket over at ICES har revurdert sin rådgivning, sier Audun Maråk adm. dir. i Fiskebåt.

Maråk mener det er positivt at ICES er åpen og transparent i forhold til revisjonen av makrellrådgivningen, selv om næringen gjerne hadde sett at bestandsbeskrivelsen var mer korrekt i utgangspunktet.

MSC-sertifisering
Fiskebåt håper at den nye bestandsbeskrivelsen vil bidra til at vi fortsatt kan oppnå MSC-sertifisering på makrellen. Kyststatene skal møtes i London den 20. og 21. mai for å diskutere makrellforvaltningen. Forut for dette arrangerte ICES en Workshop om makrellforvaltningen i Bremerhaven, der Norge var representert med forvaltning, forskning og næring.

Uansvarlig og urimelig
Om det blir aktuelt å øke den avtalte totalkvoten på 654 000 tonn vil avhenge av posisjonene og konklusjonene til de ulike nasjonene som beskatter makrellbestanden. Selv om anbefalt kvote er høyere enn det EU, Færøyene og Norge fastsatte for 2019, er det antatt at totalfangsten vil overstige 800 000 tonn.

- Dette skyldes uansvarlig og urimelig opptreden fra spesielt Island og Russland sin side, sier Audun Maråk.

På forsiden nå