×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Havforskningsinstituttet satser på førerløse fartøy

I årene som kommer skal Havforskningsinstituttet (HI) bygge opp mer kapasitet på ubemannede forskningsfarkoster, og samtidig styrke den eksisterende forskningsflåten med nye fartøy.

I et pilotprosjekt i 2019 ble selgdroner satt ut i Nordsjøen for å samle inn data. Datane selgdronene samlet inn var et supplement til de to tradisjonelle toktene som samtidig ble gjennført i samme farvann. HI skal forske mer på bruk av ubemannede forskningsfarkoster fremover. Foto: Erlend A. Lorentzen/Havforskningsinstituttet

Dette melder de på sine nettsider.

Bygger opp kapasiteten

I en ny rapport har Havforskningsinstituttet (HI) gått gjennom instituttets behov for forskningsinfrastruktur for innsamling av marine data de neste 10 årene.

– Fartøyene vil fortsatt være vår viktigste plattform for forskning og overvåkning. Men i tillegg ønsker vi blant annet å bygge opp kapasiteten vår på ubemannede forskningsfarkoster, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Rapporten er gjennomført på bakgrunn av at behovet for forskning og overvåkning i norske hav- og kystområder øker betydelig, og samtidig skjer det en rivende utvikling innen havobservasjonsteknologi. Rapporten har resultert i en rekke tiltak.

Ny teknologi - mer effektiv forskning
Ubemannede forskningsfarkoster både over og under vann kan bli et viktig supplement til den tradisjonelle overvåkningen, og i fremtiden kanskje erstatte noe av aktiviteten til forskningsfartøyene.

– Vi går nå til anskaffelse av to nye undervannsfarkoster (AUV-er), og to overvannsfarkoster (USV-er). Disse farkostene er førerløse, og skal blant annet brukes til bunnkartlegging og bestandsovervåking, sier Huse.

Har testet ut

Han forteller at teknologien allerede er testet ut i flere forskningsprosjekter ved HI.

Nylig telte HI brisling i Sognefjorden med en førerløs kajakkdrone utstyrt med ekkolodd, som del av et tokt med fartøyet "Kristine Bonnevie".

– Fremover skal vi forske mer på hvordan disse farkostene kan bidra til økt effektivitet og kvalitet på dagens tokt, sier forskningsdirektøren.

På forsiden nå