×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hele Finnmark får fiske krabbe

Fremskrittspartiet får flertall for å innlemme fiskere i «Rest-Finnmark» i det kvoteregulerte kongekrabbefisket.

Får gjennomslag: Bengt Rune Strifeldt. Foto: Dag Erlandsen

Det skriver fiskeripolitiske talsperson i FrP, stortingsrepresentant Bengt Rune Strifeldt, i en pressemelding:

Næringskomiteen på Stortinget har i dag avgitt sin innstilling på representantforslaget fra stortingsrepresentantene Bengt Rune Strifeldt og Morten Ørsal Johansen fra Fremskrittspartiet om å utvide områdeadgangen i det kvoteregulerte kongekrabbefisket (Dokument 8:69 S (2019–2020)).

Fremskrittspartiet får flertall i Stortinget for å endre vilkårene for å kunne delta i kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området i Øst-Finnmark (øst for 26 grader øst), slik at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark, kan delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark. Endringen gjøres gjeldende fra neste kvoteår (2021).

Bakgrunnen for representantforslaget er at kongekrabben i økende grad er en vesentlig utfordring for aktive fiskere også i Vest-Finnmark, hvor det foregår desimeringsfiske etter kongekrabbe. De får bruk ødelagt av kongekrabbe og tradisjonelle fiskefelt blir utilgjengelig fordi de er fulle av krabbeteiner. I desimeringsområdet er det fritt fiske, og hvem som helst kan sette ut så mange krabbeteiner de ønsker. Fiskere fra det kvoteregulerte området setter også ut krabbeteiner her når de er ferdig med kongekrabbefisket i det kvoteregulerte området. Disse ulempene var ikke med i Havforskningsinstituttets vurderinger som konkluderte med at fiskere i vest ikke er har fått sitt tradisjonelle fiske ødelagt.

Fremskrittspartiet mener imidlertid at disse forholdene tilsier at aktive fiskere i Vest-Finnmark også skal ha rett til å høste av kongekrabbekvoten i Øst-Finnmark.

Antall merkeregistrerte fartøy i de kommunene som inngår i det kvoteregulerte kongekrabbefisket er økt med 40 % de siste 10 år, mens antall merkeregistrerte fartøy i de resterende kommunene i Vest-Finnmark er redusert med 45 % i samme periode. Utviklingen har vært svært uheldig når fiskere og fiskefartøy i kommunene i Vest-Finnmark har registrert flytting til det kvoteregulerte området

Høringsuttalelsene fra de organisasjonene som representerer fiskerinæringen både i Øst- og Vest-Finnmark, særlig Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag, er positive og anbefaler å innlemme de resterende aktive fiskerne i Vest-Finnmark i det kvoteregulerte området.

-          Alta FrP fremmet allerede i 2016 en resolusjon til fylkesårsmøtet om å gi fiskere registrert i hele Finnmark tilgang til å fiske etter kongekrabbe i kvoteregulert området, og fikk full støtte for forslaget fra Finnmark FrP, sier Bengt Rune Strifeldt, fiskeripolitiske talsperson i FrP.

-          Det har over lang tid vært jobbet målrettet og godt fra våre lokale og regionale representanter for å få gjennomslag i saken, både i fylkestinget og mot Stortinget, og det er derfor svært gledelig at det i dag er flertall for dette på Stortinget, tilføyer Strifeldt.

-          Jeg er derfor veldig glad for at Regjeringspartiene støtter Fremskrittspartiets forslag slik at også fartøy som er registrert i Vest-Finnmark, får delta på samme vilkår som fartøy fra Øst-Finnmark fra neste kvoteår, avslutter Strifeldt.

Fremskrittspartiet har også fått flertall om å be regjeringen vurdere en opptrappingsmodell for krav for å delta i kongekrabbefisket slik at man sikrer at denne retten tilkommer aktive fiskere, og ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

På forsiden nå