×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Hele Norge skal snakke om havet

Gjennom hele 2019 reiser Senter for hav og Arktis norskekysten på langs, fra Longyearbyen i nord til Kristiansand i sør for å ta pulsen på bruken av havrommet.

– Skal vi finne løsninger og fylle nasjonal havpolitikk med innhold, må vi lytte til de som skaper verdiene, sier Ida Folkestad Soltvedt, rådgiver ved Senter for hav og Arktis. Foto: Øystein Ingilæ

Målet er å skape den nære samtalen om hvordan vi skal leve av havet – nå og i framtiden. Norgesturneen «Kystpuls» er stedet hvor oppdretteren snakker med fiskeren, forvalteren snakker med næringslivet, og miljøverneren snakker med storindustrien.

Skaper debatt langs kysten
Til nå har konseptet skapt havdebatt langs Nord-Norges kyst. I høst braker det løs i den sørlige delen av landet vårt, når Kystpuls besøker Trondheim, Ålesund, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Oslo.

– Norge er en ambisiøs havnasjon og store verdier skapes langs kysten vår hver dag. Vi har hatt en rivende utvikling hvor petroleumsnæring og fiskeri har gitt fenomenal inntekt og velstand. Det samme gjelder oppdrettslaksen, og nå er vi i ferd med å utvikle nye næringer og teknologi. Samtidig står vi overfor utfordringer og vi ser at dette gir seg uttrykk i debatter om blant annet bærekraft, konkurransekraft, klimabrøl og oljeskam, sier Ida Folkestad Soltvedt, rådgiver ved Senter for hav og Arktis.

Må lytte til de som skaper verdier
– Skal vi finne løsninger og fylle nasjonal havpolitikk med innhold, må vi lytte til de som skaper verdiene, og til lokalsamfunnene de er del av. Hvordan fortelles norske industrieventyr fra kaikanten? Hvilke flaksehalser møter den nyetablerte gründeren? Kan ny havteknologi gi økt verdiskaping i møte med et grønt skifte? Dette håper vi å få svar på gjennom Kystpuls, sier senterets rådgiver Therese Rist.

Gjennom den landsdekkende turneen Kystpuls samler Senter for hav og Arktis ulike interesser som næringsliv, myndigheter, akademikere, miljøforkjempere, studenter og skoleelever til debatt. I høst skal de få snakke hav med blant andre klima- og miljøminister Ola Elvestuen og olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. Arrangementene er for øvrig gratis og åpne for alle.

Om Kystpuls

  • Kystpuls er et konsept utviklet av Senter for hav og Arktis for å formidle kunnskap og problemstillinger knyttet til havet.
  • Konseptet byr på en unik og inkluderende arena, hvor publikum så vel som paneldeltakere oppfordres til å dele sine refleksjoner og meninger.
  • De ulike perspektivene på utfordringer og muligheter samles i en rapport som utgis tidlig i 2020.

Om Senter for hav og Arktis

  • Senter for hav og Arktisk er oppnevnt av regjeringen og ble åpnet i 2018. 

Senteret jobber for bærekraftig verdiskaping i norske havnæringer, og tilrettelegger for tettere samarbeid mellom relevante kompetansemiljø. Et overordnet mål er å bidra til oppfyllelse av FNs bærekraftsmål.

På forsiden nå