Kyst og Fjord

Hele mannskapet berget

Mannskapet ble berget da det onsdag brøt ut brann på tråleren «Astrid Sofie» fra Lindesnes.

Det ble en høydramatisk hjemtur for mannskapet på "Astrid Sofie".

Foto: KV Sortland / Kystvakten
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

Den 32 meter lange båten var bygget i 2006 og tilhørte BK Fisk i Lindesnes. Båten hadde drevet fiske i nord, og var på tur hjem da det litt før klokka 17.00 brøt ut brann om bord. Båten lå da utenfor Røvær i Nord-Hordaland, melder NTB.

Det ble tilløp til dramatikk da mannskapet på «Astrid Sofie» ikke fikk låret sin egen redningsflåte. Men andre fartøyer hadde da kommet til, og løsningen ble at et av disse satte sin flåte på vannet for å ta over mannskapet. De seks om bord var ved 19-tida brakt til land, hvor de fikk legetilsyn allerede på kaia.

Bildet til artikkelen er tatt fra KV Sortland, som bisto i forsøket på å slukke brannen. Dette viste seg etter hvert å være en umulig oppgave, blant annet på grunn av værforholdene med full storm. Ved 22-tiden ble det ifølge Haugesunds Avis besluttet å la båten brenne ut. 

Den drev deretter nordover før den sank cirka 12 nautiske mil nordvest for Røvær.
- Det lot seg ikke gjøre å slukke den. Det ble forsøkt lenge, men det var for mye sjø og vind til at det ga god effekt, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Haugesunds Avis.

Opprettet 29.11.2018 08:20. Sist oppdatert 29.11.2018 08:23

Kommenter via Facebook

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

Tre prosent mindre Norges andel av loddebestanden går ned fra åtte til fem prosent.

Åpner Nordlands-fjord for rekefiske Fiskeridirektøren med melding.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS