×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Helomvending i Bodø

Bodø Arbeiderparti gjør helomvending i spørsmålet om konsekvensutredning  i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ordfører Ida Pinnerød og gruppeleder Morten Melå vil nå fokusere på fisk og havbruk.

Ordfører Ida Pinnerød kunne i mars åpne Sigurd Rydlands første fiskerianlegg i Bodø. Nå vil hun ha enda mer fisk. Foto: Øystein Ingilæ

- Vi snur fordi vi er kommet til at Norge har råd til å la være å ta dette området i bruk til petroleumsaktivitet. Men det er også en sak som har skygget for viktige debatter om utviklinga og forvaltninga av alle de andre ressursene i samme område, sier Pinnerød til Avisa Nordland.

Gått flere runder
Pinnerød framholder overfor avisa at hun er en av de som har stått i fremste rekke for å få gjennomført en konsekvensutredning. Men etter å ha gått flere runder, har hun kommet fram til at det kanskje ikke er det lureste de kan gjøre. Derfor tas saken nå opp på nytt i medlemsmøte, hvor det nå sannsynligvis er flertall for å vende tommelen ned.

En av årsaken til helomvendingen, er mulighetene som Bodø har innenfor fiskeri. Pinnerød og gruppeleder Morten Melå i Bodø Arbeiderparti, mener Bodø har en solid mulighet til å etablere seg som et sentrum for fiskeri- og havbrukssatsing i framtiden. Fiskeri er allerede fra før en viktig del av Bodø. Gjennom det grønne skiftet ser de enda større muligheter.

- Petroleumstilnærmingen står i veien for annen langsiktig og bærekraftig verdiskaping i dette fantastiske og ressursrike området. Framover trenger vi å skape flere arbeidsplasser, særlig innen fiskeri og havbruk, sier Morten Melå til avisa. 

Mange sysselsatte
Bodø kommune er allerede en av Nordlands største sjømatkommuner målt i sysselsetting. 
- Både tradisjonelt fiskeri, havbruk og videreforedling gir arbeid til mange. Det er viktig for alle at fiskeri holder stand da det gir oss unike muligheter. I tillegg til dette kommer leverandørindustrien, kunnskapsmiljøene og andre tjenester knytte til sjømatproduksjon. Her er mulighetene mange for å koble sammen ulike deler av en stor næring, framholder Melå.

På forsiden nå