Kyst og Fjord

Helomvending i Bodø

Bodø Arbeiderparti gjør helomvending i spørsmålet om konsekvensutredning  i Lofoten, Vesterålen og Senja. Ordfører Ida Pinnerød og gruppeleder Morten Melå vil nå fokusere på fisk og havbruk.

Ordfører Ida Pinnerød kunne i mars åpne Sigurd Rydlands første fiskerianlegg i Bodø. Nå vil hun ha enda mer fisk.

Foto: Øystein Ingilæ
  • Tekst:
  • Standard tekst
  • Standard tekst
  • Standard tekst

- Vi snur fordi vi er kommet til at Norge har råd til å la være å ta dette området i bruk til petroleumsaktivitet. Men det er også en sak som har skygget for viktige debatter om utviklinga og forvaltninga av alle de andre ressursene i samme område, sier Pinnerød til Avisa Nordland.

Gått flere runder
Pinnerød framholder overfor avisa at hun er en av de som har stått i fremste rekke for å få gjennomført en konsekvensutredning. Men etter å ha gått flere runder, har hun kommet fram til at det kanskje ikke er det lureste de kan gjøre. Derfor tas saken nå opp på nytt i medlemsmøte, hvor det nå sannsynligvis er flertall for å vende tommelen ned.

En av årsaken til helomvendingen, er mulighetene som Bodø har innenfor fiskeri. Pinnerød og gruppeleder Morten Melå i Bodø Arbeiderparti, mener Bodø har en solid mulighet til å etablere seg som et sentrum for fiskeri- og havbrukssatsing i framtiden. Fiskeri er allerede fra før en viktig del av Bodø. Gjennom det grønne skiftet ser de enda større muligheter.

- Petroleumstilnærmingen står i veien for annen langsiktig og bærekraftig verdiskaping i dette fantastiske og ressursrike området. Framover trenger vi å skape flere arbeidsplasser, særlig innen fiskeri og havbruk, sier Morten Melå til avisa. 

Mange sysselsatte
Bodø kommune er allerede en av Nordlands største sjømatkommuner målt i sysselsetting. 
- Både tradisjonelt fiskeri, havbruk og videreforedling gir arbeid til mange. Det er viktig for alle at fiskeri holder stand da det gir oss unike muligheter. I tillegg til dette kommer leverandørindustrien, kunnskapsmiljøene og andre tjenester knytte til sjømatproduksjon. Her er mulighetene mange for å koble sammen ulike deler av en stor næring, framholder Melå.

Opprettet 02.08.2018 08:12. Sist oppdatert 02.08.2018 08:12

Kommenter via Facebook

Finner ikke lodde Ingen fangstbare mengder med lodde på Island.

Rømming i Øst-Lofoten I forbindelse med uvær i helgen, har Fiskeridirektoratet fått melding fra Nordlaks AS om at det har rømt fisk fra deres lokalitet Hallvardøy i Øst-Lofoten.

6 000 laks rømte på trøndelagskysten Tall fra utslakting viser at 6 000 laks rømte fra oppdrettsanlegget «Drevflesa» i Roan kommune tidlig i februar.

21.000 tonn torsk mot kolmule Forventer EU-brudd for byttekvoter.

Oppdrett tar mere plass Motstand mot oppdrett ved Nappstraumen.

Stenger sildefelt Fiskeridirektoratet stenger et område i Kvænangen og Reisafjorden i Tromsmed øyeblikkelig virkning

Fokus på plast 22. januar arrangerer Fiskeridirektoratet i samarbeid med WWF og Arctic Frontiers et eget seminar om kampen mot plast i havet under Arctic Frontiers i Tromsø.

Økte priser Nye minstepriser: Økning for torsk, hyse og kongekrabbe. Uendret for sei

Økte seikvoter Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvotene for fartøy i lukket kystgruppe med hjemmelslengde mellom 11-14,99 meter i fisket etter sei nord for 62°N. 

Fikk mer blåkveite Havfiskeflåten får økt kvoten i fisket etter blåkveite.

Åpner for Hackere Fiskeridirektoratet åpner sine databaser for hackere, når de deltar i en hackekonkurranse som Kartverket nå inviterer til.

Volumvekst for ørreten Norge har eksportert 31 500 tonn ørret til en verdi av 2,1 milliarder kroner hittil i år.

Endring av sildekvoter i EU-sonen Fiskeridirektøren med melding.

Stopp i seinotfisket Fiskeridirektøren med melding.

Sandberg etablerte selskap Skal tilby tjenester for sjømatnæringen.

Laget veileder for tømming av brønnbåt En veileder for tømming av skyllevann fra brønnbåt tilsatt legemidler mot lakselus er nå utarbeidet.

Økning for seitrålere Fiskeridirektøren med melding.

Nye minstepriser for hummer Minsteprisen for den største hummeren er satt til 250 kroner kiloen.

Økte kvoter Fiskerne på Sør- og Vestlandet får fiske mer leppefisk.

Søker 17 kystfartøy Havforskningsinstituttet ønsker å inngå kontrakt med 17 fartøy for prøvetaking av egen fangst for en periode for fire år.

Støtter oppheving av forskrift Nordland fylkes fiskarlag er enig med Fiskeridirektoratet.

Minsteprisene svekkes Minsteprisene på både torsk og sei settes ned for kommende periode.

Tre søkte om krill Da søknadsfristen for nytildelinger gikk ut hadde Fiskeridirektoratet mottar tre søknader.

Pålagt miljøovervåkning etter rømming To oppdrettsfirma er pålagt miljøundersøkelser og utvidet gjenfangst etter settefiskrømminger i Lofoten og Solund.

Utseilingsforbud Det er innført foreløpig stopp i utseiling til fiske etter nordsjøsild i Skagerrak for ringnotflåten. 

Laks på rømmen Fiskeridirektoratet fikk 31. juli melding om rømming i forbindelse med en brann på Cermaqs oppdrettsanlegg i Ryggefjorden i Finnmark.

Leverte laksesild For første gang i historien er det meldt inn en fangst av laksesild i Norge. Ringsnotfartøyet Liafjord hadde 17 tonn av den mesopelagiske arten i fangsten. 

Reduserer seikvotene Stor kyst får redusert sine maksimalkvoter i seifisket. 

Lerøy fikk avslag Fiskeridirektoratet har avslått Lerøys søknad om utviklingstillatelser.

To nye folkemøter To folkemøter står for tur, i Alta og Mandal.

PDF-avis

Levert av Open Concept AS