×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

"Henningsværboksen" er åpnet

Fiskeridirektoratet har nå hevet fredningen av den såkalte "Henningsværboksen" på Lofothavet.

Når torskeinnsiget øker på er det vanlig rutine at kysttorskvernet i den såkalte "Henningsværboksen" heves, slik at alle fartøy opp til 15 meter slipper til. 

Forskriften lyder som følger: 

Forskrift om midlertidig åpning av et område i Vestfjorden for fiske med fartøy under 15 meter i 2020

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 19. februar 2020 med hjemmel i forskrift 21. desember 2018 nr. 2232 om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 grader N i 2020 § 30.

§ 1  Midlertidig åpning
Det særskilt vernede området i Vestfjorden ved Henningsvær, jf. vedlegg nr. 4 til forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen, som er stengt for alt fiske unntatt fiske med fartøy under 11 meter største lengde og fiske med håndsnøre og fiskestang, åpnes i tillegg for fiske med fartøy fra og med 11 og under 15 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskaper unntatt snurrevad.

§ 2 Ikrafttredelse
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 30. april 2020.

På forsiden nå