×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Her er alle båtene som får fiske kongekrabbe

Fiskeridirektoratet har tildelt kvotefaktorer for 2021 til fartøy registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område.

Fiskeridirektoratet har nå tildelt kvotefaktorene for krabbefisket i 2021. Foto: Arkiv

Kvotefaktorene fastsettes på bakgrunn av sluttseddelført omsetning av andre fiskeslag enn kongekrabbe i 2020, med unntak av kaisalg. For de som sender inn dokumentasjon på inntekt fra laksefiske vil vedtak om forhøyet kvotefaktor fastsettes når næringsoppgaven for 2020 foreligger, skriver Fiskeridirektoratet i en pressemelding. 

761 fartøy er registrert med adgang til å delta i fangst av kongekrabbe pr. 22. januar. 

Slik er fordelingen av kvotefaktor mellom båtene som deltar:

Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Total

Antall fartøy

79

8

73

601

761

Slik er fordelingen av kvantum per kvotefaktor: 

Kvotefaktor

0,10

0,25

0,50

1,00

Fartøykvote (tonn)

0,181

0,454

0,907

1,814

Det er forventet at at antallet fartøy øker betydelig i 2021, ettersom det er åpnet for at fartøy fra hele Finnmark kan få adgang til å delta i kvoteområdet i 2021.

Fiskeridirektoratet region Nord gjør spesielt oppmerksom på at registrering i våre registre i seg selv ikke er tilstrekkelig for at fartøy kan delta i ovennevnte fiskeri, men at det er en grunnleggende forutsetning at vilkårene i deltakerforskriften er oppfylt. Det er tilsvarende  en forutsetning at fartøyet tilfredsstiller vilkårene i reguleringsforskriften for å få tildelt større kvotefaktor enn 0,1.

Det er satt en totalkvote for 2021 på 1629 tonn hannkrabber, 120 tonn hunnkrabber og 181 tonn hunnkrabber. Av dette kvantumet er det avsatt 2 tonn hannkrabber til forskning, 1 tonn hannkrabber til fritidsfiske, 37 tonn hannkrabber til bifangst, 13 tonn hannkrabber til turistfisket og 30 tonn hannkrabber til ungdomsfangstordningen.

Totalkvoten ble i 2020 overfisket med 162 tonn, der 153 tonn belastes inneværende års kvote. Fiskeridirektoratet viser til etablert praksis der total- og gruppekvoter i reguleringsforskriftene ikke blir justert for eventuelt over- eller underfiske, men at kvoter på fartøynivå er justert for overføring av kvoter mellom ulike kvoteår. De fastsatte fartøykvotene vil derfor bli stående.

 

Her er de 761 båtene med rett til å fange krabbe i 2021: 

Registreringsmerke

Fartøynavn

Gruppe

Kvotefaktor

F 0001B

HAVPRINS

Åpen gruppe

1,00

F 0001BD

GULLKISTA

Åpen gruppe

0,10

F 0001G

SOLRAND

Lukket gruppe

1,00

F 0001LB

POLARLINER

Åpen gruppe

1,00

F 0001M

RABBAJENTO

Åpen gruppe

1,00

F 0001N

BERGEBYJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0001TN

JOHN ANDREAS

Lukket gruppe

1,00

F 0002G

BIBBA SVALA

Åpen gruppe

1,00

F 0002M

VIRGO

Åpen gruppe

1,00

F 0002N

VARJJAT

Åpen gruppe

1,00

F 0002NK

TOMBA

Åpen gruppe

1,00

F 0002P

HAVPRINS II

Åpen gruppe

1,00

F 0002SV

ELISABETH II

Åpen gruppe

1,00

F 0002TN

VANJA S

Åpen gruppe

1,00

F 0002V

VANGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0003B

ANNE G

Lukket gruppe

1,00

F 0003G

HANSØY

Åpen gruppe

1,00

F 0003TN

VASSANA

Åpen gruppe

1,00

F 0004G

MILTON

Åpen gruppe

1,00

F 0004M

GULLSKJÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0004N

TASS

Åpen gruppe

0,10

F 0004NK

EMMA-V

Åpen gruppe

1,00

F 0004SV

VIKAN

Åpen gruppe

0,50

F 0005B

JOHANNE

Åpen gruppe

1,00

F 0005M

KASPER

Åpen gruppe

1,00

F 0005P

SANDØY

Åpen gruppe

1,00

F 0005V

NYSVANEN

Åpen gruppe

1,00

F 0005VS

MARTE

Åpen gruppe

0,25

F 0006B

NEMO

Åpen gruppe

1,00

F 0006BD

INGVALDSON

Lukket gruppe

1,00

F 0006G

NARTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0006LB

TVIBURDAR

Åpen gruppe

1,00

F 0006N

AILIDA

Åpen gruppe

1,00

F 0006NK

GEIR RUNE

Lukket gruppe

1,00

F 0006P

FJORDBRIS

Åpen gruppe

1,00

F 0006SV

FEIESKJÆR

Åpen gruppe

0,10

F 0006V

LINN-TORRY

Åpen gruppe

1,00

F 0007B

VESTHAVET

Lukket gruppe

1,00

F 0007BD

TANJA

Åpen gruppe

1,00

F 0007M

SANDNES

Åpen gruppe

1,00

F 0007NK

KRISTIAN GERHARD

Lukket gruppe

1,00

F 0007P

JANNI

Åpen gruppe

1,00

F 0007TN

CLARA

Åpen gruppe

1,00

F 0007V

THEA DALWHINNIE

Lukket gruppe

1,00

F 0008BD

BJØRKÅSBUEN

Lukket gruppe

1,00

F 0008G

KIM ANDRE

Åpen gruppe

0,50

F 0008VS

DØNNING

Lukket gruppe

1,00

F 0009B

LINNI

Åpen gruppe

1,00

F 0009G

SØLVI

Åpen gruppe

1,00

F 0009NK

EMILY

Åpen gruppe

1,00

F 0009P

EMMA

Åpen gruppe

1,00

F 0010G

MEA

Åpen gruppe

1,00

F 0010LB

JOHN-REIDAR

Åpen gruppe

1,00

F 0010M

LILLEGRUNN

Åpen gruppe

1,00

F 0010NK

STRØNSTADVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0010SV

KLAR-SELIN

Lukket gruppe

0,50

F 0011BD

PER ROGER

Lukket gruppe

1,00

F 0011G

REINESBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0011LB

STINE

Åpen gruppe

1,00

F 0011M

GRØTEN

Åpen gruppe

1,00

F 0011N

VARANGERJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0011P

HAVKATT

Åpen gruppe

1,00

F 0011SV

JONAS

Åpen gruppe

0,50

F 0011TN

ÅFJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0011V

RUNE

Åpen gruppe

1,00

F 0011VS

ANDFJORD

Lukket gruppe

1,00

F 0012BD

ENJA

Åpen gruppe

1,00

F 0012G

REMY

Åpen gruppe

1,00

F 0012LB

NY-ODD

Åpen gruppe

1,00

F 0012M

INGØYVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0012NK

SOA

Åpen gruppe

1,00

F 0012SV

ESBEN ANDERS

Åpen gruppe

1,00

F 0012VS

GOLNES

Åpen gruppe

1,00

F 0013BD

ØYAVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0013NK

ØYSKJÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0013VS

BIFANGST

Åpen gruppe

1,00

F 0014B

FISKESKJÆR

Lukket gruppe

1,00

F 0014BD

MAX

Åpen gruppe

1,00

F 0014N

DIXI

Åpen gruppe

0,10

F 0014NK

KONFLIKT

Åpen gruppe

1,00

F 0014SV

DANSKEN

Åpen gruppe

1,00

F 0014TN

TAIFUN

Åpen gruppe

0,50

F 0014VS

KAMILLA

Åpen gruppe

1,00

F 0015M

MIKKELENG

Åpen gruppe

1,00

F 0015TN

MARTIN

Lukket gruppe

1,00

F 0016B

SIMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0016BD

WIJAFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0016NK

HORNGRUNN

Åpen gruppe

1,00

F 0016TN

BØME

Åpen gruppe

1,00

F 0016VS

ODIN

Åpen gruppe

0,50

F 0017B

KENNETH JOHAN

Åpen gruppe

1,00

F 0017G

CAROLINE

Åpen gruppe

1,00

F 0017LB

SISSEL

Åpen gruppe

1,00

F 0017NK

FINNVIKGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0017P

ØYBRIS

Åpen gruppe

1,00

F 0017SV

ISABEL

Åpen gruppe

1,00

F 0017VS

DOGGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0018A

HERMANN

Lukket gruppe

1,00

F 0018BD

JOHN MARTIN

Åpen gruppe

1,00

F 0018LB

SOLØY

Åpen gruppe

1,00

F 0018N

HÅREK

Lukket gruppe

0,50

F 0018NK

SOLTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0018P

TROLLABUEN

Lukket gruppe

1,00

F 0018SV

RINGSOL

Åpen gruppe

0,10

F 0018V

VÅRSOL

Åpen gruppe

1,00

F 0019B

VAQUERO

Åpen gruppe

0,50

F 0019G

VÅRHEIM

Åpen gruppe

1,00

F 0019TN

RONJA

Åpen gruppe

1,00

F 0019V

NITTAYA

Åpen gruppe

1,00

F 0020B

TRIN EVEN

Lukket gruppe

1,00

F 0020BD

RONJA-MATHEA

Åpen gruppe

0,50

F 0020G

JØRGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0020H

POLARSTJERNA

Lukket gruppe

1,00

F 0020LB

TINDER

Åpen gruppe

1,00

F 0020N

TOR EINAR

Åpen gruppe

1,00

F 0020NK

VILJEN

Åpen gruppe

1,00

F 0020V

FORTUNE

Åpen gruppe

1,00

F 0021G

LANGNES

Åpen gruppe

1,00

F 0021SV

BUGØY

Åpen gruppe

1,00

F 0021TN

LAKSNES

Åpen gruppe

1,00

F 0021VS

SOLØY

Åpen gruppe

1,00

F 0022BD

ELINE

Åpen gruppe

0,10

F 0022M

JOVITA

Åpen gruppe

0,50

F 0022N

POLARVIND

Åpen gruppe

1,00

F 0022NK

BØRNES

Lukket gruppe

1,00

F 0022V

STØA

Åpen gruppe

1,00

F 0023BD

TOM LAURITZ

Åpen gruppe

1,00

F 0023M

TARA

Åpen gruppe

1,00

F 0023NK

JOSEFSEN SENIOR

Åpen gruppe

0,10

F 0023SV

FJORDHEKSA

Åpen gruppe

1,00

F 0023V

ONSØYGUTT II

Åpen gruppe

1,00

F 0024G

SEIVIKBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0024LB

LYSØY

Åpen gruppe

0,25

F 0024NK

EWUNIA

Åpen gruppe

1,00

F 0024P

EDITH

Åpen gruppe

1,00

F 0024SV

SOLBRIS

Åpen gruppe

1,00

F 0024TN

VÅGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0024VS

MORILD

Åpen gruppe

1,00

F 0025HV

BÅRSELVFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0025M

NJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0025NK

RAPPEN

Åpen gruppe

0,50

F 0025TN

NORWASTERN

Lukket gruppe

1,00

F 0025V

CHRISTINA

Åpen gruppe

0,50

F 0025VS

SMÅBAKKEN

Åpen gruppe

1,00

F 0026B

TORSTEIN

Åpen gruppe

1,00

F 0026N

IDA

Åpen gruppe

0,50

F 0026NK

RAMBO II

Åpen gruppe

0,25

F 0026SV

INE MARITA

Lukket gruppe

1,00

F 0026TN

SKREI-TIND

Åpen gruppe

1,00

F 0027G

KARLSTAD

Åpen gruppe

1,00

F 0027M

HTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0027P

JIM LEVI

Lukket gruppe

1,00

F 0027TN

EMMETT

Åpen gruppe

1,00

F 0027VS

STEFFEN JUNIOR

Åpen gruppe

1,00

F 0028B

HAVSJY

Åpen gruppe

1,00

F 0028BD

HUSVÆRSUND

Åpen gruppe

1,00

F 0028G

GULLONGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0028LB

SJØVÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0028N

AMANDA

Åpen gruppe

1,00

F 0028SV

RIDDU

Åpen gruppe

0,50

F 0028V

TOMMI MARI

Lukket gruppe

1,00

F 0028VS

LUNA

Åpen gruppe

1,00

F 0029BD

POLARJO

Åpen gruppe

1,00

F 0029G

KVITNAKKEN

Åpen gruppe

1,00

F 0029H

HAVØRNA

Åpen gruppe

1,00

F 0029LB

LUNHEIM SENIOR

Åpen gruppe

1,00

F 0029NK

TANYA

Åpen gruppe

0,50

F 0029P

NYLAND

Åpen gruppe

1,00

F 0029SV

BUGØYJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0029VS

SJØHEIM

Åpen gruppe

1,00

F 0030B

MARGARETH

Lukket gruppe

1,00

F 0030LB

SKJÆRGRUNN

Åpen gruppe

1,00

F 0030N

MYSTIC OCEAN

Åpen gruppe

1,00

F 0030NK

TORA B

Åpen gruppe

1,00

F 0030P

BAMSE

Åpen gruppe

0,10

F 0030TN

LAPU-LAPU

Åpen gruppe

1,00

F 0030VS

VARANGERGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0031BD

SUNNA DIS

Åpen gruppe

1,00

F 0031M

UNNUR

Åpen gruppe

1,00

F 0031NK

LINN

Åpen gruppe

1,00

F 0031P

BARJO

Åpen gruppe

1,00

F 0032G

TOR EIRIK

Åpen gruppe

1,00

F 0032TN

KONTEPELLA

Åpen gruppe

1,00

F 0032VS

BIFROST

Lukket gruppe

1,00

F 0033B

ARYA

Åpen gruppe

1,00

F 0033G

AKSEL ANDRE

Åpen gruppe

1,00

F 0033M

ROLVSØYVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0033N

FJORDBAS

Åpen gruppe

1,00

F 0033NK

LUNA

Åpen gruppe

1,00

F 0034BD

TORE

Åpen gruppe

0,10

F 0034G

BETTY ILONA

Åpen gruppe

1,00

F 0034LB

NIKITA

Åpen gruppe

1,00

F 0034N

JAN GUNNAR

Lukket gruppe

1,00

F 0034NK

JOHANNA

Åpen gruppe

0,10

F 0035LB

ELINA

Åpen gruppe

1,00

F 0035NK

LINEFISK

Åpen gruppe

0,50

F 0035TN

RAGNI ELISE

Åpen gruppe

1,00

F 0035VS

DELFIN

Lukket gruppe

1,00

F 0036BD

ALVA VIKTORIA

Åpen gruppe

1,00

F 0036LB

NENNIK

Åpen gruppe

1,00

F 0036M

ASNES

Åpen gruppe

1,00

F 0036NK

VEGAR

Åpen gruppe

1,00

F 0036P

CHRISTINA

Lukket gruppe

1,00

F 0037B

ANGELICA

Åpen gruppe

1,00

F 0037G

MIST

Åpen gruppe

1,00

F 0037M

TRELLEFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0037NK

DELFIN

Åpen gruppe

1,00

F 0037P

CARA ALICE

Åpen gruppe

1,00

F 0037SV

SKOGERØY

Åpen gruppe

0,50

F 0037VS

H-JUNIOR

Lukket gruppe

0,50

F 0038G

SKJÅNES

Åpen gruppe

1,00

F 0038LB

GAMMEL TRÅLE

Åpen gruppe

0,50

F 0038M

SEGLSTEIN

Åpen gruppe

1,00

F 0038P

HUNTER

Åpen gruppe

1,00

F 0038TN

KALLEGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0038V

LOFOTVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0039G

AMALIE SOFIE

Åpen gruppe

1,00

F 0039M

EMMA O

Åpen gruppe

1,00

F 0040G

NORDSTJERNA

Lukket gruppe

1,00

F 0040LB

REMI

Åpen gruppe

1,00

F 0040NK

SOLENG SENIOR

Lukket gruppe

1,00

F 0040SV

ANDREA

Åpen gruppe

0,50

F 0040TN

PINTA

Åpen gruppe

1,00

F 0041G

VIKTORIA LIF

Åpen gruppe

1,00

F 0041LB

MARITA

Åpen gruppe

1,00

F 0041NK

AURORA

Åpen gruppe

1,00

F 0041V

SILEGG

Åpen gruppe

1,00

F 0042B

BERLEVÅGJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0042M

MESKJÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0042NK

GABRIELLE

Åpen gruppe

1,00

F 0042P

RAMGRUNN

Åpen gruppe

1,00

F 0042V

ROBIN

Åpen gruppe

1,00

F 0042VS

BØLGEN

Lukket gruppe

1,00

F 0043B

KVALVIK SENIOR

Lukket gruppe

1,00

F 0043G

ELINA

Lukket gruppe

1,00

F 0043HV

PEIK

Åpen gruppe

1,00

F 0043NK

BRITA

Åpen gruppe

1,00

F 0043TN

SAVE K

Åpen gruppe

1,00

F 0043V

LANES

Åpen gruppe

0,10

F 0044G

IRENE

Lukket gruppe

1,00

F 0044LB

SANNA

Åpen gruppe

1,00

F 0044NK

BLESSILA

Åpen gruppe

0,50

F 0044P

TRIM

Åpen gruppe

0,10

F 0044TN

SEIDA

Åpen gruppe

1,00

F 0044VS

HANS ROBERT

Lukket gruppe

1,00

F 0045BD

ONYX

Åpen gruppe

1,00

F 0045G

SVERRIR

Åpen gruppe

1,00

F 0045LB

INGUN

Åpen gruppe

1,00

F 0045M

NORDIC QUEEN

Åpen gruppe

0,50

F 0045N

GRETA

Åpen gruppe

1,00

F 0045P

YVONN

Åpen gruppe

0,25

F 0045V

IDA SYNNØVE

Åpen gruppe

1,00

F 0045VS

BALDER

Åpen gruppe

1,00

F 0046KD

SANDERGUTT

Lukket gruppe

1,00

F 0046P

MAGNARSON

Åpen gruppe

1,00

F 0046SV

LUSKIN

Lukket gruppe

1,00

F 0046TN

TERNA

Åpen gruppe

1,00

F 0047BD

ORIGO

Åpen gruppe

1,00

F 0047G

ANNA KARINE

Lukket gruppe

1,00

F 0047LB

SILJAN

Lukket gruppe

1,00

F 0047M

MONSUN

Åpen gruppe

1,00

F 0047P

VITO

Åpen gruppe

0,10

F 0047V

GLUECIFER

Åpen gruppe

1,00

F 0048G

HANNE MARTINE

Åpen gruppe

1,00

F 0048LB

SJARKE

Åpen gruppe

1,00

F 0048M

JENNI SOFIE

Åpen gruppe

1,00

F 0048N

SÆTERBØEN

Åpen gruppe

0,10

F 0048NK

TORSTENSON

Åpen gruppe

1,00

F 0048P

FORTUNA

Åpen gruppe

0,50

F 0049BD

ROLF JH

Åpen gruppe

0,50

F 0049LB

KRISTINE ELISE

Åpen gruppe

0,10

F 0049NK

KJ NORDKAPP

Åpen gruppe

1,00

F 0049P

FRAMMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0049SV

SUNNIVA

Åpen gruppe

1,00

F 0049V

JOSEFINE

Åpen gruppe

1,00

F 0049VS

HOLMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0050G

ADRIAN-SENIOR

Åpen gruppe

1,00

F 0050LB

SVAVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0050N

MEA

Åpen gruppe

1,00

F 0050TN

ASTRID

Åpen gruppe

1,00

F 0051G

STRØMMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0051M

MEYBELL

Åpen gruppe

1,00

F 0052G

TERNA

Åpen gruppe

1,00

F 0052LB

TØMMERVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0052M

VÅRLINER

Åpen gruppe

1,00

F 0052P

DRONNINGA

Åpen gruppe

1,00

F 0052TN

TORHOPJENTA

Åpen gruppe

0,50

F 0053LB

RISVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0053NK

BASTUS

Åpen gruppe

1,00

F 0053P

ADA MARIE

Åpen gruppe

1,00

F 0053TN

RULLE JR

Åpen gruppe

0,10

F 0053VS

LAGERTHA

Åpen gruppe

1,00

F 0054G

OMEGA

Åpen gruppe

1,00

F 0054P

NORDVESTEN

Åpen gruppe

1,00

F 0055G

BULLDER

Åpen gruppe

1,00

F 0055LB

LUNA

Åpen gruppe

1,00

F 0055M

BIRTU-LIAS

Åpen gruppe

1,00

F 0055NK

PAULINE

Åpen gruppe

1,00

F 0055P

STRØMSNES

Lukket gruppe

1,00

F 0055V

VILIJA

Åpen gruppe

1,00

F 0055VS

VARANGERBUEN

Lukket gruppe

1,00

F 0056BD

RAGNAR LODBROK

Åpen gruppe

1,00

F 0056V

SIRI ELISE

Åpen gruppe

1,00

F 0057B

ALF

Åpen gruppe

1,00

F 0057G

FJORDBUEN

Lukket gruppe

1,00

F 0057LB

DÆNG

Åpen gruppe

0,10

F 0057M

LEANDER

Åpen gruppe

1,00

F 0057NK

ROY MAGNE

Lukket gruppe

1,00

F 0057TN

VILDE

Åpen gruppe

1,00

F 0057V

LINDFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0058M

LATØY

Åpen gruppe

0,10

F 0058N

ETTENA

Åpen gruppe

1,00

F 0058NK

TRONDALSON

Åpen gruppe

1,00

F 0058P

FANAS

Åpen gruppe

1,00

F 0058VS

KRAMPENES

Åpen gruppe

0,10

F 0059M

ROLVSØYHAV

Åpen gruppe

1,00

F 0059NK

KJETIL

Åpen gruppe

0,10

F 0059P

SALT

Åpen gruppe

1,00

F 0060LB

PARTNER

Åpen gruppe

1,00

F 0060P

ODIN

Åpen gruppe

1,00

F 0061G

HOPSFJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0061LB

SARA

Åpen gruppe

1,00

F 0061M

BAMSE

Åpen gruppe

1,00

F 0061NK

JR SENIOR

Lukket gruppe

1,00

F 0061P

HÅTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0061TN

KVITNES

Åpen gruppe

0,50

F 0061V

FJORDFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0062BD

ANDUNGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0062G

REIPNAKKEN

Lukket gruppe

1,00

F 0062M

LILLEBÅEN

Åpen gruppe

0,50

F 0062TN

SWONA

Åpen gruppe

1,00

F 0063G

DØNNING

Åpen gruppe

1,00

F 0063M

MARIANN

Åpen gruppe

1,00

F 0063NK

STIG-RUNE

Åpen gruppe

1,00

F 0063TN

SONJA KARINE

Åpen gruppe

1,00

F 0064LB

GUNNAR

Åpen gruppe

1,00

F 0064M

ODD-EGIL

Åpen gruppe

1,00

F 0064NK

KRISTINE

Åpen gruppe

1,00

F 0064P

FRØKEN FRYD

Åpen gruppe

0,10

F 0065P

MAX WILLIAM

Åpen gruppe

1,00

F 0065V

O.B.JUNIOR

Åpen gruppe

1,00

F 0066G

MATHIAS

Åpen gruppe

1,00

F 0066M

SYLVESTER

Åpen gruppe

1,00

F 0066TN

VAGGE

Åpen gruppe

1,00

F 0066V

KRISTJAN

Åpen gruppe

1,00

F 0066VS

TONJE

Åpen gruppe

1,00

F 0067B

ROSA JADE

Åpen gruppe

1,00

F 0067LB

OKSEFJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0067M

SOLBRIS

Åpen gruppe

1,00

F 0067NK

STÅL TROND

Åpen gruppe

1,00

F 0067SV

FLIPPER

Åpen gruppe

0,50

F 0068G

MULAN

Åpen gruppe

1,00

F 0068N

SOLGLØTT

Åpen gruppe

1,00

F 0068SV

HAVBRIS

Åpen gruppe

0,50

F 0068V

LINDFISK

Lukket gruppe

1,00

F 0069G

HRØNN B

Åpen gruppe

0,10

F 0069NK

STAR

Åpen gruppe

1,00

F 0070N

BUNES

Åpen gruppe

0,50

F 0070P

NATSHA

Åpen gruppe

1,00

F 0070V

HUSVÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0070VS

NOBEL

Lukket gruppe

1,00

F 0071M

NORAH

Åpen gruppe

1,00

F 0071NK

BÅR-SAMUEL

Åpen gruppe

1,00

F 0071VS

LEODEGAR

Lukket gruppe

1,00

F 0072G

TANA

Lukket gruppe

0,10

F 0072LB

HMB

Åpen gruppe

1,00

F 0072N

KLØVNESJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0072P

LISO

Åpen gruppe

1,00

F 0073HV

KNUT M

Åpen gruppe

1,00

F 0073LB

KASPARA

Åpen gruppe

1,00

F 0073M

FRIDA K

Åpen gruppe

1,00

F 0073V

OLUF

Åpen gruppe

0,50

F 0074BD

DUKAT

Lukket gruppe

1,00

F 0074G

FOMA

Åpen gruppe

1,00

F 0074SV

FAGERHEIM

Åpen gruppe

1,00

F 0074V

KRISTIAN

Åpen gruppe

0,10

F 0075BD

WILFREDSON

Åpen gruppe

1,00

F 0075LB

NYTELSE

Åpen gruppe

1,00

F 0075M

HAVØY

Åpen gruppe

1,00

F 0075NK

TRUDA

Åpen gruppe

0,50

F 0075P

CAPE VICTORIA

Åpen gruppe

1,00

F 0075V

FLIPPER

Åpen gruppe

1,00

F 0076NK

BORGAFELLI

Åpen gruppe

1,00

F 0076V

HAVELLA

Åpen gruppe

1,00

F 0077LB

SIMON

Åpen gruppe

1,00

F 0077M

KEILA

Åpen gruppe

1,00

F 0077P

TOMA

Åpen gruppe

1,00

F 0077V

ANITA HELEN

Åpen gruppe

1,00

F 0077VS

HELLEGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0078G

BISMARCK

Åpen gruppe

0,10

F 0078LB

GABRIEL

Åpen gruppe

1,00

F 0078NK

FLIPPER

Åpen gruppe

1,00

F 0078SV

BUGØYVÆRING

Lukket gruppe

1,00

F 0080BD

JILL HEGE

Åpen gruppe

1,00

F 0080G

MALIN

Åpen gruppe

1,00

F 0080P

FURESUND

Åpen gruppe

1,00

F 0081BD

BOYSEN

Åpen gruppe

1,00

F 0081NK

SKIPPY

Åpen gruppe

1,00

F 0081P

SAKURA

Åpen gruppe

1,00

F 0081V

HELNES

Åpen gruppe

0,10

F 0082G

TONE JOACIME

Åpen gruppe

0,50

F 0083B

JIM LENNART

Åpen gruppe

1,00

F 0083BD

NY-VIKING

Åpen gruppe

1,00

F 0083G

MIE

Åpen gruppe

1,00

F 0083LB

TROLLTAMPEN

Åpen gruppe

0,50

F 0083M

GLIMT

Åpen gruppe

0,50

F 0083NK

ALFON R

Åpen gruppe

1,00

F 0083V

TANAFJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0084G

TORSTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0084M

RAKEL

Åpen gruppe

1,00

F 0084P

SANDNESBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0084V

SØRINGEN

Åpen gruppe

0,50

F 0085G

ÅDNE

Lukket gruppe

1,00

F 0085NK

ANNE METTE

Åpen gruppe

1,00

F 0086BD

SENJAFANGST

Åpen gruppe

0,50

F 0086G

ELLI KETILS

Åpen gruppe

1,00

F 0086M

HAVLINER

Åpen gruppe

1,00

F 0086NK

DORADO

Åpen gruppe

0,10

F 0086V

SNUSKEN

Åpen gruppe

0,10

F 0087G

NYBJØRN

Åpen gruppe

1,00

F 0087LB

TERESA

Åpen gruppe

0,50

F 0087NK

ODD INGE

Åpen gruppe

1,00

F 0087SV

DRUEN II

Åpen gruppe

1,00

F 0087V

SKUMNISSEN

Åpen gruppe

0,50

F 0088LB

TROTTVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0088M

LOFOTLOVE

Åpen gruppe

0,50

F 0088TN

EMMA

Åpen gruppe

1,00

F 0089LB

BRANDØYBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0089M

IRENE RE

Åpen gruppe

1,00

F 0089NK

ISICA

Åpen gruppe

1,00

F 0089V

MONSNES

Åpen gruppe

1,00

F 0090BD

HAVDUR

Åpen gruppe

1,00

F 0090M

FJORDSNURP

Åpen gruppe

1,00

F 0090NK

VÅRØY

Åpen gruppe

1,00

F 0090VS

MEBAS

Åpen gruppe

1,00

F 0091LB

BJØRNNES

Åpen gruppe

1,00

F 0091M

VALFJORDING

Åpen gruppe

1,00

F 0092G

KEILA

Åpen gruppe

1,00

F 0092LB

MARTINA

Åpen gruppe

1,00

F 0092NK

ANETTA

Åpen gruppe

1,00

F 0092SV

SOLENG

Lukket gruppe

1,00

F 0093M

HØGHOLMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0093NK

ELIN

Åpen gruppe

1,00

F 0094BD

HELLA

Åpen gruppe

0,10

F 0094G

NYTIND

Åpen gruppe

0,50

F 0094NK

PLUTOS

Åpen gruppe

1,00

F 0094V

LINEA

Åpen gruppe

1,00

F 0095LB

DYFJORD

Åpen gruppe

1,00

F 0095NK

MAGNUS

Åpen gruppe

1,00

F 0095TN

NORDAFØRR

Åpen gruppe

1,00

F 0095V

ANDRE

Åpen gruppe

0,10

F 0096B

HEIDI

Åpen gruppe

0,10

F 0096G

ASTERIX

Åpen gruppe

0,10

F 0096M

LEISUND

Lukket gruppe

1,00

F 0096NK

JOFFRE

Åpen gruppe

1,00

F 0097LB

QUEEN

Åpen gruppe

1,00

F 0097V

HAVSKÅREN

Åpen gruppe

1,00

F 0098M

MARITHA

Åpen gruppe

1,00

F 0098NK

LEMMY

Åpen gruppe

0,50

F 0098V

PERNILLE

Åpen gruppe

1,00

F 0099LB

MJØLNER

Åpen gruppe

0,50

F 0099NK

LERO

Åpen gruppe

0,50

F 0099V

VÁRGGÁT

Åpen gruppe

1,00

F 0100G

THANI

Åpen gruppe

1,00

F 0100N

HM SENIOR

Åpen gruppe

0,50

F 0100NK

RAMBO I

Åpen gruppe

1,00

F 0100VS

MAIKEN-JENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0101BD

SYLVIA

Åpen gruppe

1,00

F 0101G

JUNO

Åpen gruppe

1,00

F 0101LB

FLATVÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0101NK

RICHARD J

Åpen gruppe

1,00

F 0101V

MILDA

Åpen gruppe

1,00

F 0101VS

EDEL M.

Åpen gruppe

1,00

F 0102NK

PONTOS

Åpen gruppe

1,00

F 0103M

KAMILLA KATRINE

Åpen gruppe

1,00

F 0103NK

THOMAS

Åpen gruppe

1,00

F 0104G

KUNTZEGUTT

Lukket gruppe

1,00

F 0104LB

BRENNGAM

Åpen gruppe

0,50

F 0104NK

KYA

Åpen gruppe

0,10

F 0105G

IMSA

Åpen gruppe

1,00

F 0105LB

GROGIS

Åpen gruppe

0,50

F 0105M

KNARVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0105NK

KRISTINA

Åpen gruppe

0,10

F 0105P

KOMET

Åpen gruppe

1,00

F 0106M

MARITA KATHRIN

Åpen gruppe

0,10

F 0106NK

ULF-DANIEL

Åpen gruppe

1,00

F 0108G

HÅVARD. A

Åpen gruppe

1,00

F 0108M

ADELEN S

Åpen gruppe

1,00

F 0108NK

HELØYGUTT VI

Åpen gruppe

1,00

F 0108TN

ELIAS

Åpen gruppe

1,00

F 0109G

GEIR ARNE

Åpen gruppe

1,00

F 0109LB

MOEN

Åpen gruppe

1,00

F 0109NK

NORDVÅG

Åpen gruppe

1,00

F 0110M

NIPEN

Åpen gruppe

1,00

F 0110NK

RONJA

Åpen gruppe

1,00

F 0110V

IDA-MARI

Åpen gruppe

1,00

F 0111LB

BLÅFJELL

Åpen gruppe

0,50

F 0111M

TORILD

Åpen gruppe

1,00

F 0111NK

MARCUS

Åpen gruppe

1,00

F 0112BD

AINO

Åpen gruppe

0,50

F 0113NK

STINA

Åpen gruppe

0,50

F 0114NK

SOLRINGEN

Åpen gruppe

0,50

F 0115G

FENRIS

Åpen gruppe

1,00

F 0115LB

SVETA

Åpen gruppe

1,00

F 0115M

NANNA KRISTINE

Åpen gruppe

1,00

F 0115V

LILLE PERLE

Åpen gruppe

1,00

F 0116SV

LILLI

Åpen gruppe

0,50

F 0116V

LOFOTVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0117M

ØYVÆRING

Åpen gruppe

1,00

F 0118G

OTTERØY

Åpen gruppe

1,00

F 0118LB

KAROLINE VIKTORIA

Åpen gruppe

1,00

F 0118NK

JÅNSKY

Åpen gruppe

1,00

F 0119NK

NEMO

Åpen gruppe

1,00

F 0119TN

SELMA

Åpen gruppe

1,00

F 0120LB

TRÅLE

Åpen gruppe

1,00

F 0121NK

EKVATOR

Åpen gruppe

0,10

F 0122LB

GAMMEL JOYKEN

Åpen gruppe

1,00

F 0123NK

TUNA

Åpen gruppe

1,00

F 0123TN

ALEXANDRA

Åpen gruppe

1,00

F 0124LB

RUDOLF SEN.

Åpen gruppe

1,00

F 0124NK

LILJEN

Åpen gruppe

1,00

F 0125LB

MAKIRILD

Lukket gruppe

1,00

F 0125NK

SALARFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0126NK

ROSVIK

Åpen gruppe

0,50

F 0127VS

MÅKEN

Åpen gruppe

0,10

F 0128V

TOR JOHAN

Åpen gruppe

1,00

F 0129LB

PILEN

Åpen gruppe

0,50

F 0129NK

RAMPEN

Åpen gruppe

1,00

F 0130NK

DØNNING

Åpen gruppe

1,00

F 0132LB

VARFJELL

Åpen gruppe

1,00

F 0133NK

LUSIU

Åpen gruppe

0,50

F 0134NK

FLIPPER

Åpen gruppe

1,00

F 0135VS

SJØBLOMST

Lukket gruppe

1,00

F 0136V

SANDFJORD JENTA

Lukket gruppe

1,00

F 0137G

KARL-TORGEIR

Åpen gruppe

1,00

F 0137M

MAGGAN

Åpen gruppe

1,00

F 0138M

NESSODD

Åpen gruppe

1,00

F 0140BD

FRØYA

Lukket gruppe

1,00

F 0140LB

IVO ELANDER

Åpen gruppe

1,00

F 0140NK

TIKO

Åpen gruppe

1,00

F 0141NK

MARLOV SENIOR

Lukket gruppe

1,00

F 0141V

MAGNHILD

Åpen gruppe

1,00

F 0142NK

HARDY-GUTTEN

Åpen gruppe

1,00

F 0143NK

NY-HURTIG

Åpen gruppe

1,00

F 0145NK

HEIMDAL II

Åpen gruppe

1,00

F 0147NK

ASTA

Åpen gruppe

1,00

F 0149NK

THEO MIKAL

Åpen gruppe

1,00

F 0150V

LEAH MARIE

Åpen gruppe

1,00

F 0151B

VIKAJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0152NK

JOHANNE

Åpen gruppe

1,00

F 0153LB

RISVIK

Lukket gruppe

1,00

F 0154SV

ESKIL

Åpen gruppe

1,00

F 0155BD

INGRID ALEKSANDRA

Åpen gruppe

1,00

F 0155NK

TROND YNGVE

Åpen gruppe

1,00

F 0155VS

ELSE-K

Lukket gruppe

1,00

F 0156NK

KENT ARE

Åpen gruppe

1,00

F 0157LB

SOLØY

Åpen gruppe

0,10

F 0157NK

SØLVFISK II

Åpen gruppe

0,10

F 0158NK

RESOLUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0159A

SJØBLINK

Åpen gruppe

1,00

F 0159NK

SKYTTEN

Åpen gruppe

1,00

F 0160LB

VIKING

Åpen gruppe

1,00

F 0162NK

LYRA

Åpen gruppe

1,00

F 0163NK

ARSBUEN

Åpen gruppe

0,50

F 0165NK

SJØBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0165V

VARDØYFISK II

Lukket gruppe

1,00

F 0167NK

INGRID MARIE

Åpen gruppe

1,00

F 0168NK

RODIAN

Åpen gruppe

1,00

F 0171NK

HEIMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0173NK

MARTIN

Åpen gruppe

0,50

F 0174NK

KNOTTEN

Åpen gruppe

1,00

F 0176NK

LILJO

Åpen gruppe

1,00

F 0177NK

JAN-TORE

Lukket gruppe

1,00

F 0177V

HANNA B

Lukket gruppe

1,00

F 0178G

UNN KRISTIN

Åpen gruppe

1,00

F 0178NK

VESLEMØY

Åpen gruppe

1,00

F 0179NK

KAMERATEN

Åpen gruppe

1,00

F 0180NK

CAMP

Åpen gruppe

1,00

F 0181N

AIKO

Åpen gruppe

0,10

F 0182NK

RUTH

Åpen gruppe

1,00

F 0182V

NYBROTT

Åpen gruppe

0,50

F 0184NK

EINAR

Åpen gruppe

1,00

F 0186M

TUBØFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0187NK

ANNE-K

Åpen gruppe

1,00

F 0188M

ARNBORG

Åpen gruppe

0,50

F 0188NK

JUNE

Åpen gruppe

1,00

F 0190NK

VÅGEN 1

Åpen gruppe

0,10

F 0191NK

HELØYGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0194NK

SULAGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0195NK

ØYFJELL

Åpen gruppe

1,00

F 0196NK

MARNA

Åpen gruppe

1,00

F 0197NK

DIANA

Åpen gruppe

1,00

F 0197P

LAMØY

Åpen gruppe

0,50

F 0198TN

ØRNVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0199NK

BEKKVIK JUNIOR

Åpen gruppe

1,00

F 0200NK

JAN EGIL

Åpen gruppe

1,00

F 0201LB

STRIPTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0202P

KORSNESJENTA

Åpen gruppe

1,00

F 0204NK

UKINAMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0206M

SÆTERGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0206NK

GRIMEN

Åpen gruppe

1,00

F 0207NK

NORDTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0210NK

FREIDIG

Åpen gruppe

1,00

F 0211NK

MATHILDE

Åpen gruppe

1,00

F 0211V

MATILDE

Åpen gruppe

1,00

F 0213M

LARS EINAR

Åpen gruppe

1,00

F 0215NK

FISKUR

Åpen gruppe

1,00

F 0216NK

ANNJA

Åpen gruppe

0,50

F 0217NK

OTERSTEIN

Åpen gruppe

1,00

F 0219NK

STILIAN

Åpen gruppe

1,00

F 0220NK

NORA

Åpen gruppe

1,00

F 0221NK

KRABBE DRONNINGEN

Åpen gruppe

0,50

F 0224NK

BALDER

Åpen gruppe

1,00

F 0225NK

THOR-MAGNAR

Lukket gruppe

1,00

F 0234NK

UTVÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0236NK

LINSKJÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0236V

NORDTIND

Åpen gruppe

1,00

F 0240G

KINDVIK

Åpen gruppe

1,00

F 0240NK

ARNØYGUTT

Åpen gruppe

1,00

F 0246NK

KLAKKEN

Åpen gruppe

1,00

F 0247NK

VÅRBUEN

Åpen gruppe

1,00

F 0249NK

FISKETIND

Åpen gruppe

1,00

F 0250NK

ERIK ANDRE

Åpen gruppe

1,00

F 0253NK

KAJA

Åpen gruppe

1,00

F 0255M

STORHOLM

Lukket gruppe

1,00

F 0258NK

SILJE

Åpen gruppe

1,00

F 0265NK

VÅGEN

Åpen gruppe

1,00

F 0271V

RUBY

Åpen gruppe

1,00

F 0277NK

MARITA-O

Åpen gruppe

1,00

F 0286NK

OSTAD SENIOR

Lukket gruppe

1,00

F 0300LB

H MARIE

Åpen gruppe

1,00

F 0300NK

HAVSKJÆR

Åpen gruppe

1,00

F 0300VS

THEA

Åpen gruppe

1,00

F 0301NK

VÅGHOLM

Åpen gruppe

1,00

F 0333NK

HELØYGUTT V

Åpen gruppe

1,00

F 0335LB

FJORDFISK

Åpen gruppe

1,00

F 0348NK

ROY-TONY

Åpen gruppe

1,00

F 0352M

MARIANN

Åpen gruppe

1,00

F 0356M

LINE

Åpen gruppe

1,00

F 0361NK

HELØYGUTT X

Åpen gruppe

1,00

F 0400NK

THOR-ARILD

Lukket gruppe

1,00

F 0400VS

EXEN

Åpen gruppe

1,00

F 0420G

VESTBÅEN

Åpen gruppe

0,10

F 0420M

FANGST

Åpen gruppe

1,00

F 0441NK

KING NORDKAPP 1

Åpen gruppe

1,00

F 0444NK

KING NORDKAPP

Åpen gruppe

1,00

F 0500NK

HENRIETTE E

Åpen gruppe

1,00

F 0500VS

VÅRSOL

Åpen gruppe

1,00

F 0555NK

TRIO

Åpen gruppe

1,00

F 0600NK

TRIO

Åpen gruppe

1,00

F 0700NK

VÅRBUEN

Lukket gruppe

1,00

F 0903LB

VIGGO

Åpen gruppe

1,00

M 0003VN

HAUGEN

Lukket gruppe

1,00

M 0025K

GRIPAR

Lukket gruppe

1,00

M 0085SM

VERONICA

Lukket gruppe

1,00

M 0150AV

NYBØEN

Lukket gruppe

1,00

N 0009F

VIBEKE CATHRIN

Lukket gruppe

1,00

N 0010V

BOY-ANGEL

Lukket gruppe

1,00

N 0015F

RØDÅSVÆRING

Lukket gruppe

1,00

N 0023HR

INGMUNDSON

Lukket gruppe

1,00

N 0023LF

KENT-RUNE

Lukket gruppe

1,00

N 0026VV

VIKSTJERNA

Lukket gruppe

1,00

N 0028HM

NORDLYS

Lukket gruppe

1,00

N 0029TS

SONJA ELISABETH

Lukket gruppe

1,00

N 0034V

ALINE

Lukket gruppe

1,00

N 0048V

JANN YNGVE

Lukket gruppe

1,00

N 0067F

SOLBUEN

Lukket gruppe

1,00

N 0068F

DYVÅG

Lukket gruppe

1,00

N 0074VV

OLE INGE

Lukket gruppe

1,00

N 0084F

BREITIND

Lukket gruppe

1,00

N 0085B

BROTT

Lukket gruppe

1,00

N 0109Ø

SJARKEN JUNIOR

Lukket gruppe

1,00

N 0124VV

HAVSULA

Lukket gruppe

1,00

N 0159V

KJARTAN K.

Lukket gruppe

1,00

N 0177F

SIMAR

Lukket gruppe

1,00

N 0177VV

PERLEMOR

Lukket gruppe

1,00

N 0619V

MAGNA

Lukket gruppe

1,00

NT0181V

VALØYTIND

Lukket gruppe

1,00

ST0001B

VASØYGUTT

Lukket gruppe

1,00

ST0029T

BÅTSMANN

Lukket gruppe

1,00

T 0009K

VANNØYVÆRINGEN

Lukket gruppe

1,00

T 0081T

ARCTIC OCEAN

Lukket gruppe

1,00

TF0001G

KÅVNES

Åpen gruppe

1,00

TF0001LB

ARK

Åpen gruppe

1,00

TF0001N

AMAY

Åpen gruppe

0,50

TF0001NK

ØYGUTT

Åpen gruppe

1,00

TF0001TN

DANØY

Åpen gruppe

1,00

TF0001V

POSEIDON

Åpen gruppe

0,50

TF0001VS

COSTA LITT

Åpen gruppe

0,25

TF0002B

FJORDBUEN

Åpen gruppe

1,00

TF0002BD

ZEZZE

Åpen gruppe

1,00

TF0002LB

PRIMA

Åpen gruppe

1,00

TF0002TN

KITTI

Åpen gruppe

1,00

TF0002V

VILMA

Åpen gruppe

1,00

TF0002VS

ANDERSBYJENTA

Åpen gruppe

1,00

TF0003G

LUNA

Åpen gruppe

1,00

TF0003P

SERINE

Åpen gruppe

0,50

TF0003TN

ANITA

Åpen gruppe

1,00

TF0004BD

TARVIKBØEN

Åpen gruppe

0,50

TF0004BF

VOLD SENIOR

Lukket gruppe

1,00

TF0004LB

SANDNESBUEN JR

Åpen gruppe

0,10

TF0004SV

RUTH

Åpen gruppe

0,10

TF0004V

HELGA

Åpen gruppe

1,00

TF0004VS

MIRA

Åpen gruppe

1,00

TF0005V

NJARDVIK

Åpen gruppe

0,10

TF0006SV

BUGØYFISK

Åpen gruppe

1,00

TF0006TN

BIRK

Åpen gruppe

1,00

TF0006V

RYDNINGEN

Åpen gruppe

0,10

TF0007B

BARENTS

Åpen gruppe

0,10

TF0007G

EINAR

Åpen gruppe

0,10

TF0007LB

MAREN

Åpen gruppe

1,00

TF0007N

VESTERELVJENTA

Åpen gruppe

1,00

TF0007TN

SOLVEIG

Åpen gruppe

1,00

TF0008V

TERNEN

Åpen gruppe

1,00

TF0009G

LURINGEN

Åpen gruppe

0,50

TF0009NK

TORGRIMSON

Åpen gruppe

1,00

TF0009P

MONIKA

Åpen gruppe

0,10

TF0010BD

MAY LIS

Åpen gruppe

1,00

TF0010LB

FRAMTI

Åpen gruppe

1,00

TF0013NK

RÅHOLM

Åpen gruppe

1,00

TF0014LB

JANNE-V

Åpen gruppe

1,00

TF0015LB

VÅRBRIS

Åpen gruppe

0,10

TF0016NK

VIKABUEN

Åpen gruppe

1,00

TF0016P

VARGEN

Åpen gruppe

0,50

TF0018G

BØEN

Åpen gruppe

1,00

TF0018NK

JUNE

Åpen gruppe

1,00

TF0019NK

ØYFISK

Åpen gruppe

1,00

TF0020LB

POLARFANGST

Åpen gruppe

0,50

TF0021NK

HAVELLA

Åpen gruppe

1,00

TF0022G

KAROLINE

Åpen gruppe

0,50

TF0022P

ISELIN A

Åpen gruppe

1,00

TF0023LB

BRENNAJENTA

Åpen gruppe

1,00

TF0024V

MARIA ANDREA

Åpen gruppe

0,25

TF0025LB

NOVA

Åpen gruppe

0,50

TF0025SV

BREMSJØ

Åpen gruppe

0,50

TF0026BD

SOLVEIG K

Åpen gruppe

0,10

TF0026M

SONJA

Åpen gruppe

1,00

TF0026NK

IRENE OTHELIE

Åpen gruppe

1,00

TF0039NK

LØNNEGGA

Åpen gruppe

1,00

TF0046LB

SEIKO

Åpen gruppe

0,50

TF0048VS

ODIN

Åpen gruppe

0,10

TF0051LB

KJÆMTIND

Åpen gruppe

1,00

TF0056LB

SKAGANES

Åpen gruppe

1,00

TF0056M

COLONA

Åpen gruppe

0,10

TF0062M

DARJA

Åpen gruppe

1,00

TF0065SV

ODIN

Åpen gruppe

0,25

TF0070NK

KRISTINA

Åpen gruppe

0,10

TF0071NK

TROMSTIND

Åpen gruppe

1,00

TF0081TN

SVANANES

Åpen gruppe

1,00

TF0082LB

DYPFJORD

Åpen gruppe

0,50

TF0106NK

SJØMANN

Åpen gruppe

1,00

TF0110G

POLARJO

Åpen gruppe

1,00

TF0111V

SABINE

Åpen gruppe

1,00

TF0113NK

HOLMEN

Åpen gruppe

1,00

TF0123LB

STORM RIDER

Åpen gruppe

1,00

TF0126M

NEPTUN

Åpen gruppe

0,10

TF0128G

INGA HAFDIS

Åpen gruppe

1,00

TF0174LB

KAIA

Åpen gruppe

1,00

TF0182BD

RADEBE

Åpen gruppe

1,00

TF0189H

PUTTE

Lukket gruppe

1,00

TF0243BD

SUNDSBØEN

Åpen gruppe

1,00

På forsiden nå