×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis

Her er de nye minsteprisene

Seiprisen økes, mens det er uendret for torsk og litt ned for hyse og rognkjeks. Her er de dynamiske minsteprisene fra og med 27. mai:

Seinotflåten kan notere seg en liten økning i seiprisene. Foto: Scanfishphoto

Sei går opp 10 øre til 9,30 kr (for størrelse over 2,3 kg), mens torskeprisene er uendret på kr 25,25 (for størrelse 2,5-6 kg). Hyse går ned 25 øre til 14,50 kr (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget), mensrogn av rognkjeks går ned 1 krone til 62,00 kr.

Årsaken til prisoppgangen for sei er ifølge Norges Råfisklag en økning i prisen som betales til fisker. Når det gjelder prisnedgangen for hyse og rognkjeks, så er årsaken en reduksjon i prisen som betales til fisker. 

Prisene for torsk, hyse, sei og rognkjeks gjelder til og med 6. juni og her er alle reiser for perioden:

Dynamisk minstepris sei

 

13.05-26.05

27.05-06.06

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Sei over 2,3 kg

9,20

9,30

Sei 1,2-2,3 kg

8,20

8,30

Sei under 1,2 kg

6,10

6,20

     

Sløyd med hode

   

Sei over 2,6+kg

8,18

8,27

Sei 1,3-2,6 kg

7,29

7,38

Sei under 1,3 kg

5,42

5,51

     

Rund

   

Sei over 3,1 kg

6,51

6,59

Sei 1,6-3,1 kg

5,77

5,85

Sei under 1,6 kg*

4,02

4,09

Dynamisk minstepris torsk

13.05-

13.05-26.05

27.05-06.06

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Torsk over 6,0 kg

26,25

26,25

Torsk 2,5-6,0 kg

25,25

25,25

Torsk 1,0-2,5 kg

24,00

24,00

Torsk under 1,0 kg

21,25

21,25

     

Rund

   

Torsk over 9,0 kg

17,20

17,20

Torsk 3,7-9,0 kg

16,53

16,53

Torsk 1,5-3,7 kg

15,70

15,70

Torsk under 1,5 kg 

13,87

13,87

     

Levendetorsk

   

Levendetorsk levert samfengt

20,53

20,53

Levendetorsk minst 2 kg

22,53

22,53

Levendetorsk 1-2 kg

15,53

15,53

Levendetorsk under 1 kg

12,03

12,03

Dynamisk minstepris hyse

 

13.05-26.05

27.05-06.06

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Sløyd uten hode

   

Hyse over 0,8 kg, snørefanget

14,75

14,50

Hyse over 0,8 kg

11,00

10,75

Hyse under 0,8 kg

7,00

6,75

     

Sløyd med hode

   

Hyse over 0,98 kg, snørefanget

12,01

11,80

Hyse over 0,98 kg

8,95

8,75

Hyse under 0,98 kg

5,70

5,49

     

Rund

   

Hyse over 1,1 kg, snørefanget

10,24

10,06

Hyse over 1,1 kg

7,56

7,38

Hyse 0,9-1,1 kg

4,70

4,52

Dynamisk minstepris rognkjeks

 

13.05-26.05

27.05-06.06

Art, tilstand og størrelse

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Rogn av rognkjeks, utilvirket*

63,00

62,00

Rognkjeks, rund

13,00

12,00

*Levert rogn måles i kg. Pris på rognkjeksrogn gjelder for rogn hvor vann er frasilt. Fisker som sløyer på sjøen må sørge for at rognen legges til forsvarlig avsiling i minimum 20 minutter før levering. Når sløying foregår på land bestemmes rognvekten etter avsiling av vann i 20 minutter.

Dynamisk minstepris kongekrabbe

 

08.04-05.05

06.05-10.06

Premium kongekrabbe størrelse:

Pris (kr/kg)

Pris (kr/kg)

Hannkrabbe over 3,2 kg

172,00

168,00

Hannkrabbe 2,2-3,2 kg

167,00

163,00

Hannkrabbe 1,6-2,2 kg

122,00

118,00

På forsiden nå