×
Nyheter Debatt Kystfolk Langs kysten E-avis Rubrikk

Her er fiskefuskutvalgets rapport

Fiskerikontrollutvalget har levert sin utredning. Mandag går den på høring, men den er offentlig allerede nå.

Forsiden på utredningsdokumentet.

Fiskeriministeren sa han ville bruke helga på å lese den, og det har også du anledning til å gjøre.

Her kan du lese NOU 2019:21, Fremtidens Fiskerikontroll

Blant forslagene som ble presentert fredag morgen av utvalgsleder Magnar Pedersen finner vi:

 • Rapportering også for alle båter under 13 meter.
 • Måleutstyr for fangstberegning.
 • Kar vil antallsestimering for bunnfisk og krabbe både på sjø og land.
 • Krav til automatiske veie og målesystemer både på sjø og land.
 • Kameraovervåkning på landanlegg.
 • Elektroniskr fraktbrev.
 • Alle innsamlede data, inkludert pris skal være offentlig tilgjengelige.
 • Etablere felles overvåkningssentral.
 • Gi statsadvokatene i Troms/Finnmark og Rogaland et utvidet ansvar.
 • Etablere etterretningssenter for fiskerisaker i Økokrim.
 • Etablere et "fiskeripoliti" i enkelte distrikter, etter modell av dyrepolitiet.
 • Opprette to fiskekrimsentre.
 • Drive effektiv datautveksling, sørge for at taushetsplikten ikke står i vegen for informasjonsutveksling. 

På forsiden nå